-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Diễn đàn cuối tuần » Chi tiết ::..
Nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng nghị quyết - Nhận thức và sự vận dụng

Ngày cập nhật: 09/01/2009 5:03:53 CH

Tập trung dân chủ (TTDC) là nguyên tắc cơ bản chỉ đạo xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Nguyên tắc nay được ví như là xương sống của Đảng, làm cho Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo thống nhất ý chí và hành động.

Xây dựng nghị quyết (XDNQ) là một hình thức, chức năng lãnh đạo của Đảng, quyết định đến vận mệnh tương lai của một dân tộc. TTDC trong việc XDNQ tức là toàn bộ nội dung, quy trình XDNQ đều phải được thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn trong chi bộ, tập thể cấp ủy, thường vụ. TTDC trong ra nghị quyết được thực hiện tốt sẽ làm cho chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với quy luật khách quan, thuận lòng dân, là nhân tố tạo ra chuyển biến về kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương, ngành.

Bác Hồ chỉ rõ, chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Nếu thực hiện không tốt thì chất lượng, tính khả thi của nghị quyết hạn chế, thậm chí không chính xác. Hậu quả của nó sẽ làm chậm tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, dễ gây mất đoàn kết trong đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt.

Thời gian qua cho thấy các cấp ủy Đảng đã có nhiều tiến bộ trong việc quán triệt, vận dụng nguyên tắc TTDC trong ra nghị quyết. Bầu không khí dân chủ trong XDNQ thể hiện ở việc tranh luận, phản biện, cân nhắc lựa chọn vấn đề, tôn trọng ý kiến tập thể được coi trọng hơn và từng bước đi vào nền nếp.

Quy trình XDNQ được tuân thủ, kết tinh được nguyên tắc TTDC, do đó chất lượng các nghị quyết của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên một số tổ chức đảng, cấp ủy Đảng còn dân chủ hình thức trong việc ra nghị quyết. Tình trạng thảo luận xuôi chiều, thiếu sự tranh luận, phản biện để tìm ra chân lý còn diễn ra ở không ít tổ chức Đảng.

Thiên hướng áp đặt ý kiến có tính chất bao trùm, chỉ đạo của đồng chí chủ trì cấp ủy, thiếu sự trao đổi của các thành viên cấp ủy vẫn chưa được khắc phục. Có những cấp ủy viên, đảng viên khi thảo luận thì không có ý kiến để tranh luận thể hiện chính kiến của mình, nhưng sau khi có nghị quyết lại biểu hiện thiếu nhất trí, hoặc nghi ngờ khó có tính khả thi của nghị quyết đó. Những hạn chế yếu kém này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nghị quyết.

Để khắc phục những biến dạng nguyên tắc TTDC trong ra nghị quyết trước hết cần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên về vai trò, nội dung, bản chất nguyên tắc TTDC, tính tất yếu phải thực hiện nguyên tắc này trong ra nghị quyết. Chệch ra khỏi biên độ nguyên tắc TTDC thì tính thực tiễn và khả thi của nghị quyết không cao.

Tập trung và dân chủ là hai thành tố cấu thành một chỉnh thể thống nhất của nguyên tắc, tuy mâu thuẫn với nhau nhưng tác động biện chứng cùng chiều theo tỷ lệ thuận. Hai thành tố này ràng buộc chế ước lẫn nhau, tập trung phải dựa trên cái nền dân chủ và dân chủ phải dưới sự chỉ đạo của tập trung. Dân chủ càng được mở rộng tăng cường thì càng có sự tập trung cao. Dân chủ càng được mở rộng thì hàm lượng trí tuệ, chất xám trong các chủ trương, nghị quyết càng cao, càng phản ánh đúng quy luật khách quan.

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng cấp mà xây dựng quy chế, quy định ra nghị quyết. Trong quy chế, quy định cần xác định rõ chủ thể tham gia phối hợp, tập thể lãnh đạo (TTLĐ), cá nhân phụ trách, quyền lợi trách nhiệm của đảng viên, cấp ủy viên trong việc tham gia XDNQ. Sự ràng buộc này sẽ khơi dậy tính trách nhiệm, luôn trăn trở với thực tiễn, phong trào ở đội ngũ cấp ủy viên các cấp.

Điểm căn cốt cần tập trung tháo gỡ là giải quyết tốt mối quan hệ giữa TTLĐ với cá nhân phụ trách mà thực chất là giữa tập thể cấp ủy với người đứng đầu. Một người dù có thông tuệ tới đâu cũng khó có thể hiểu và nắm bắt hết mọi vấn đề, lĩnh vực, do đó cần phải có TTLĐ. Nhưng TTLĐ phải luôn đi đôi với cá nhân phụ trách để khắc phục tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Trách nhiệm của các thành viên cấp ủy phải nêu cao tính đảng, thảo luận dân chủ để cùng với tập thể cấp ủy tiệm cận đúng chân lý khách quan. Cần thực hiện chỉ dẫn của Bác Hồ “Khi chưa quyết định thì tha hồ bàn cãi. Nhưng khi đã quyết định rồi thì không được bàn cãi nữa, có bàn cãi cũng chỉ là ban cách thi hành cho được, cho nhanh; không phải để đề nghị không thực hiện”.

Biện chứng của cuộc sống luôn biến đổi, do đó không cho phép tập thể cấp ủy xuôi chiều, thiếu tranh luận xoay lật để nắm được bản chất của vấn đề, bởi theo Bác Hồ: “Có việc làm trước mắt thành công nhưng thất bại về sau. Có việc địa phương này làm có lợi nhưng hại cho địa phương khác”(1).

Dân chủ vừa là giá trị văn hóa, vừa là phương pháp để khơi dậy đánh thức tiềm năng sáng tạo của từng thành viên cấp ủy. Song ý kiến của người đứng đầu cấp ủy cũng rất quan trọng. Sự công tâm luôn vì cái chung, lập luận có cơ sở khoa học, quyết đoán của người đứng đầu là cơ sở để họ đưa ra những gợi mở, định hướng cho tập thể cấp ủy thảo luận. 

Tập thể cấp ủy và người đứng đầu có sự thống nhất cao trong nhận thức và chủ trương thì rất thuận lợi cho việc thông qua nghị quyết. Thái độ gia trưởng, áp đặt, không lắng nghe ý kiến tập thể ở số ít người đứng đầu nếu không có trí tuệ và sức mạnh của tập thể cấp ủy thì hệ lụy của các chủ trương, nghị quyết có thể dẫn đến không chính xác; nghị quyết không đi vào cuộc sống, thậm chí bị phá sản sẽ là sự lãng phí tiền bạc của nhân dân rất lớn.

Sẽ là không thừa khi các cấp ủy Đảng tạo điều kiện, cơ chế để nhân dân tham gia hiến kế xây dựng, phản biện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Bởi nhân dân rất thông minh và sáng tạo - nguồn tri thức và kinh nghiệm phong phú của nhân dân sẽ giúp cấp ủy đảng đưa ra quyết định chính xác. Cần thực hiện chỉ dẫn của Bác Hồ: “Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận...Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa”(2).

                   TS Nguyễn Thế Tư
------------
Tài liệu tham khảo
(1); (2) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 1995, tập 5, tr.54; tr.297

Lần xem: 6628  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã
  Bài học từ việc xử phạt 50 cơ quan báo chí
  Tôn vinh nghề giáo
  Hãy hành động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật
  Nỗ lực mang lương thực, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng
  Lãng phí, nhìn từ các công trình xây dựng
  Cần sự tự giác và minh bạch trong kê khai tài sản
  Nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia
  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị