-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Gặp gỡ trong tuần » Chi tiết ::..
“Ngày pháp luật”- Một cách làm hay, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày cập nhật: 28/11/2010 8:18:26 SA

                       * Đồng chí VÕ CÔNG HOAN, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị trả lời phỏng vấn

- Thưa đồng chí, ngày 1/11/2010 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3659/KH-UBND với nội dung triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” cho các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cho biết mục đích của “Ngày pháp luật”? 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có nhiều văn bản thông báo cán bộ, đảng viên phải hiểu biết pháp luật để tuyên truyền cho nhân dân như: Chỉ thị 32-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Thông báo số 74-TBTƯ ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo thực hiện chỉ thị nói trên. 

Thực hiện các Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động Quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân, thời gian qua, ở địa phương đã quan tâm triển khai công tác PBPL bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, rộng trong cán bộ nhân dân, với phương châm: “Cán bộ biết pháp luật để thực thi pháp luật- Nhân dân hiểu pháp luật để chấp hành pháp luật”, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3659/KH-UBND ngày 1/11/2010 về tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” nhằm hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

Qua đó đẩy mạnh công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tăng cường pháp chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- “Ngày pháp luật” có phải là một hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới không, thưa đồng chí? 

- Có thể khẳng định, đây là một kênh tuyên truyền giáo dục pháp luật mới trên địa bàn tỉnh. Một số địa phương trên toàn quốc đã và đang thực hiện, qua đánh giá bước đầu, đây được xem là cách làm hay, hiệu quả, cần được nhân rộng để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam hàng năm thường có những ngày kỷ niệm các sự kiện, hoặc vận động hưởng ứng các chương trình mục tiêu cụ thể. Việc phổ biến, giới thiệu, quán triệt các nội dung pháp luật mới cần thiết liên quan thiết thực đến lĩnh vực công tác chuyên môn của cán bộ công chức hoặc đời sống nhân dân thông qua các điều kiện hoạt động cụ thể từng cơ quan. 

Điều có ý nghĩa quan trọng là trong bối cảnh chúng ta đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật phải được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh. Yêu cầu bắt buộc mọi công dân mà trước hết cán bộ công chức, viên chức phải biết và tuân thủ pháp luật. 

Tuyên truyền PBGDPL là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cơ quan nhà nước và UBND các cấp. “Ngày pháp luật” là hình thức PBGDPL có ý nghĩa thực tế trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

- Thưa đồng chí, “Ngày pháp luật” trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể được tổ chức thực hiện ở tỉnh Quảng Trị như thế nào? 

- “Ngày pháp luật” trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể được thực hiện theo kế hoạch của mỗi đơn vị, cụ thể là: Hàng tháng các đơn vị phải quy định một ngày, một thời gian nhất định trong ngày hoặc lồng ghép vào các chương trình khác của cơ quan, đơn vị mình một thời gian hợp lý tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị được học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước theo lĩnh vực. 

Vì vậy, trong học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các đơn vị phải chú trọng đến các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực do ngành đó được giao quản lý. Chú ý đến các văn bản pháp luật có tác động nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân như: lĩnh vực đất đai, môi trường đối với ngành Tài nguyên - Môi trường; văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng đối với ngành Xây dựng; văn bản pháp luật về lĩnh vực lao động đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; văn bản pháp luật về lĩnh vực giao thông đối với ngành Giao thông- vận tải... 

Đồng thời, các đơn vị tổ chức trao đổi nghiệp vụ và rút kinh nghiệm việc vận dụng, áp dụng pháp luật trong giải quyết công việc hàng ngày của cán bộ, công chức nhằm hạn chế những sai sót trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức. Với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, đây là lực lượng nòng cốt xây dựng kế hoạch và thực hiện “Ngày pháp luật” cho các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố. 

- Hiện nay, các xã, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện một số hình thức PBGDPL cho nhân dân đem lại hiệu quả khá cao. Theo đồng chí, có thể lồng ghép linh hoạt hình thức này với thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ sở? 

- Như đã nói ở trên, chúng ta không thực hiện “Ngày pháp luật” một cách máy móc, cứng nhắc mà tùy theo tình hình đặc điểm từng nơi, từng địa bàn dân cư để quy định thời gian thực hiện “Ngày pháp luật” cho phù hợp với nếp sinh hoạt của người dân tại mỗi thôn, bản, làng, khu dân cư. Các xã, phường, thị trấn có thể mỗi tháng tổ chức một buổi sinh hoạt công cộng hoặc mở hội nghị lồng ghép PBGDPL tại khu dân cư để báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giải đáp các câu hỏi về pháp luật của người dân. 

Lựa chọn, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu những quy định của pháp luật mà người dân quan tâm vào một thời gian nhất định trong ngày trên hệ thống loa truyền thanh. Chúng ta cần chú trọng những quy định pháp luật có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân hoặc những vấn đề mà xã hội, dư luận quan tâm như: tại các địa bàn dân cư có đông công nhân sinh sống thì tập trung phổ biến các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; địa bàn xảy ra nhiều vi phạm về hôn nhân và gia đình thì tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình; nơi xảy ra nhiều tranh chấp đất đai thì chú trọng phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, dân sự... 

- Xin cảm ơn đồng chí! 

                                               M.T (thực hiện)

Lần xem: 2359  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
  Tín hiệu đáng mừng từ việc điều trị Methadone
  Luôn rèn luyện để thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học trò
  Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Trị
  Hiệu quả vốn vay phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số
  Khôi phục, phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống ở huyện Hải Lăng
  Vinh dự là đại biểu tham gia chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2016
  Hoàn thành việc kê khai bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển
  Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị