-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Vấn đề quan tâm » Chi tiết ::..
Dân số- vấn đề quan trọng nhất trong các vấn đề toàn cầu

Ngày cập nhật: 11/07/2009 10:11:43 SA

(QT) - Ngày 11/7/1987, nhân sự kiện thế giới tròn 5 tỷ người, dân số đã trở thành vấn đề quan trọng nhất trong các vấn đề toàn cầu. Liên hiệp quốc đã chọn ngày 11/7 hàng năm là ngày Dân số Thế giới. 

Tuy nhiên, không đợi đến ngày này mà trước đó, nhiều tổ chức quốc tế đã được thành lập để hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia, đặc biệt các nước thuộc khu vực đang phát triển trong việc ổn định quy mô dân số hợp lý. 

Mặt khác, các quốc gia cũng ngày càng có sự thống nhất về nhận thức, chương trình, phương pháp giải quyết vấn đề dân số và phát triển. Sự thống nhất này không chỉ trong nhận thức về mối quan hệ dân số và phát triển, mà cả trong việc xác định mục tiêu và các giải pháp cho chương trình dân số của các quốc gia trên thế giới. 

Điều này đã được thể hiện qua 5 kỳ Hội nghị quốc tế về vấn đề dân số vào các năm: 1954 tại Rôma (Italia), 1965 tại Bêôgrat (Nam Tư cũ), 1974 tại Bucaret (Ru mani), 1984 tại Mêhicô City (Mêhicô) và năm 1994 tại Cairô (Ai Cập) đã chuyển hướng từ việc trao đổi thông tin khoa học sang thiết lập các chính sách và chương trình đáp ứng với sự gia tăng dân số như một hiện tượng toàn cầu. 

Ở nước ta, với Quyết định 216-CP, ngày 26/12/1961 của Chính phủ, Việt Nam là quốc gia thứ tư ở châu Á có chính sách dân số (sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản). Và sau gần 50 năm thực hiện, nước ta đã từng bước hoàn thiện chính sách dân số. 

Năm 1993, Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khóa VII) đã ban hành Nghị quyết "Về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình". Đây là lần đầu tiên, Đảng ta tổ chức một hội nghị bàn về vấn đề dân số. Tại hội nghị này, Đảng ta cho rằng: "Sự gia tăng dân số quá nhanh là một trong những nguyên nhân quan trọng cản trở tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, gây khó khăn lớn cho việc cải thiện đời sống, hạn chế điều kiện phát triển về mặt trí tuệ, văn hóa và thể lực giống nòi. 

Nếu xu hướng này cứ tiếp tục diễn ra thì trong tương lai không xa, đất nước ta sẽ đứng trước những khó khăn rất lớn, thậm chí những nguy cơ về nhiều mặt. Vì vậy, làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, thực hiện gia đình ít con, giảm nhanh tỷ lệ phát triển dân số, tiến tới ổn định quy mô dân số là vấn đề rất quan trọng và bức xúc đối với nước ta"; đồng thời xác định: "Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế- xã hội hàng đầu của nước ta, là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội". 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Dân số, Chính phủ đã có Chiến lược Dân số giai đoạn 2001- 2010. Sau nhiều năm tổ chức thực hiện các quyết sách nói trên đã chứng minh rằng: "Đầu tư cho công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình là đầu tư mang lại hiệu quả trực tiếp rất cao". Trên tinh thần đó, năm 2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết "Về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình". Và đầu tháng 4-2009, Bộ Chính trị ban hành Kết luận về vấn đề này. 

Nhắc lại điều này, bởi trong thực tế tuy đã có sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm chính trị rất cao nhưng hiện tại công tác dân số vẫn còn nhiều thách thức: tốc độ tăng dân số đã được khống chế và từng bước giảm dần, nhưng quy mô dân số vẫn còn lớn và tiếp tục tăng, mật độ dân số cao.
 
Phân bố dân số có sự khác biệt giữa các vùng và còn diễn biến phức tạp; Tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ đang gặp khó khăn, thách thức... Đây là những yếu tố cản trở những nỗ lực phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, gây sức ép đến việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn; tác động xấu đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đặt nước ta trước nguy cơ tụt hậu xa hơn. 

Để sớm đạt mục tiêu "Nhanh chóng đạt mức sinh thay thế (trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có hai con), tiến tới ổn định quy mô dân số nước ta ở mức 115- 120 triệu người vào giữa thế kỷ XXI; Nâng cao chất lượng dân số Việt Nam về thể chất, trí tuệ, tinh thần, cơ cấu nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là: 

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách DS-KHHGĐ tại địa phương. Đặc biệt, đề cao các biện pháp khắc phục tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, đưa công tác DS-KHHGĐ thành một nội dung quan trọng, thường xuyên trong chương trình hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên; nghiên túc kiểm điểm trách nhiệm về sự giảm sút, yếu kém của công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua. Khắc phục triệt để tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ. 

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội tham gia công tác DS-KHHGĐ, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và mang tính chiến lược lâu dài. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước gương mẫu thực hiện chủ tương mỗi cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số. 

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý cho cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực của đội ngũ cộng tác viên ở thôn, xóm, bản, làng; có chính sách thỏa đáng về vật chất và tinh thần đối với đội ngũ này. 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục và tư vấn về DS-KHHGĐ kết hợp với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Vận động toàn xã hội chấp nhận và thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng những gia đình có nhiều thế hệ chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về DS-KHHGĐ. 

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại cộng đồng; tăng cường các hoạt động tư vấn tiền hôn nhân; mở rộng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại cộng đồng; đẩy mạnh phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; mở rộng các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người tàn tật; ưu tiên các chương trình, dự án nâng cao chất lượng cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, người di cư và các nhóm đối tượng thiệt thòi. 

Gần 50 năm thực hiện công tác DS-KHHGĐ, chúng ta đã rút ra bài học, đó là việc thực hiện các mục tiêu dân số phải trên cơ sở chủ động, tự nguyện bình đẳng của mỗi cá nhân, gia đình. Công tác DS-KHHGĐ chỉ thành công và thật sự vững chắc khi mỗi cá nhân, gia đình chủ động tự nguyện. Trước mắt cũng như lâu dài là phải làm cho mọi người dân hiểu được "công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình là một nội dung quan trọng để nâng cao nâng cao chất lượng cuộc sống từng người, từng gia đình và toàn xã hội"; mỗi người phải đặt lợi ích cá nhân, gia đình trong lợi ích của toàn xã hội bằng việc thực hiện gia đình ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

                                             Nguyễn Trí Ánh

Lần xem: 5139  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Chú trọng phát huy giá trị to lớn của các di tích lịch sử cách mạng trong phát triển du lịch
  Trách nhiệm của báo chí khi đăng phát thông tin
  “Thủy, hỏa”…và bài học cảnh tỉnh
  Bảo đảm hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp với sinh kế của người dân
  Gừng cay muối mặn…
  Giải tỏa áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2017
  Quy trình và niềm tin!
  Hạn chế lạm dụng rượu, bia
  Giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị