-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Ngày cập nhật: 01/07/2013 1:17:49 CH

(QT) - Đánh giá về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức của nước ta hiện nay, Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần bảy, BCHTƯ Đảng (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nêu rõ: “Số lượng cán bộ, công chức, nhất là viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ công chức xã, phường, thị trấn tăng nhanh. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ”. Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định là do việc chuyển cán bộ cấp xã thành công chức với diện quá rộng. Cơ chế, chính sách về tiền lương, nhà ở còn bất cập, chưa tạo cho cán bộ, công chức có động lực, toàn tâm toàn ý với công việc và thu hút người giỏi về công tác ở các cơ quan trong hệ thống chính trị; chưa có cơ chế kịp thời thay thế những cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nói về trách nhiệm của cán bộ, viên chức sau Cách mạng tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách đặt ra hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó coi trọng phương pháp tuyển dụng nhân sự đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết của vị trí công việc; đánh giá đúng năng lực thực hiện công việc thực tế của cán bộ, công chức; tạo động cơ, động lực làm việc đúng đắn; tạo môi trường, cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công chức, công vụ thông suốt. Có như thế thì trong tương lai mới có thể xóa đi tình trạng 30% cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng đến chỉ số ngày càng tăng số lượng cán bộ, công chức có chất lượng cao, làm việc mẫn cán, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là công bộc của nhân dân.

Cách đây chưa lâu, nhiều người không khỏi giật mình khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ trả lời báo chí đã cho rằng “chỉ có khoảng 30% trong đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, khoảng 40% “tàm tạm”, còn 30% còn lại chưa đáp ứng được yêu cầu”. Không thể phủ nhận những năm qua nhờ được đào tạo bài bản từ nhiều nguồn, mặt bằng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có được nâng lên một bước, nhưng nếu chỉ nói về con số 30% chưa đáp ứng yêu cầu đã là một vấn đề đáng báo động. Nếu tính số tiền lương, các chế độ chính sách mà 30% cán bộ, công chức này được hưởng mỗi năm đất nước mất không biết bao nhiêu tiền phải trả, phải “đầu tư” mà không đem lại hiệu quả. Có thể nói đây chính là hậu quả của việc tuyển dụng cán bộ, công chức thiếu nghiêm túc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vì lý do nào đó mà không chọn đúng người có thực tâm, thực tài lại chọn nhầm những người không đảm bảo tiêu chuẩn, do đó khi đã vào biên chế rồi họ chỉ là gánh nặng mà thôi.

Trong thực tế hiện nay, có không ít trường hợp người dân than phiền về tình trạng cán bộ, công chức không làm tròn công vụ, có biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh, hành dân, có trường hợp còn sa vào tham ô, tham nhũng, gây bất bình trong dư luận. Thế nhưng trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức hàng năm phần lớn vẫn được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ được giao, ít có trường hợp cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, bị buộc cho thôi việc. Ngay cả những cán bộ, công chức đã vi phạm quy định về công vụ, nhiều trường hợp cũng chỉ bị kỷ luật cho có nên ít có tác dụng răn đe. Cách làm này kéo dài nhiều năm đã làm mất đi tính nghiêm túc của công tác đánh giá cán bộ, công chức, dẫn đến công việc này không có tác dụng động viên khuyến khích những người mẫn cán có nhiều thành tích trong hoạt động, cống hiến, bởi vì họ thấy số cán bộ, công chức “không đáp ứng yêu cầu” nhiệm vụ vẫn tiếp diễn sự trì trệ trong công việc mà qua thực tế họ chẳng bị hề hấn gì.

Một biểu hiện nữa là có không ít cán bộ, công chức sao nhãng với công việc, ngày ngày họ chỉ biết “sáng vác ô đi tối vác ô về”, đến công sở cho có đến, ít có sự đầu tư công sức cho nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ còn có hiện tượng “ăn cắp” giờ nhà nước quy định để chơi game, hay la cà quán xá...mà vừa qua báo chí, công luận lên tiếng rất nhiều. Những biện pháp mạnh như lập đoàn kiểm tra, dùng camera ghi hình trực tiếp đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng... mà các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Trị áp dụng để đẩy lùi biểu hiện tiêu cực này của một số cán bộ, công chức suy cho cùng cũng chỉ là biện pháp tình thế, nói như nhiều người là cực chẳng đã phải làm, bởi đã là cán bộ, công chức, mặc nhiên không cho phép ai có thể rời nhiệm sở trong giờ hành chính để rong chơi, sa vào quán xá hay đi làm việc riêng tư...

Giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được đề ra trong Kết luận số 64-KL/TW của BCHTƯ Đảng là đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; kết hợp việc đào tạo, bồi dưỡng với việc thực hiện luân chuyển để rèn luyện trong thực tiễn. Mặt khác, cần quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu cấp chiến lược ở các cơ quan của Đảng, Nhà nước và có chính sách phù hợp đối với các chuyên gia, thu hút người tài vào làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị, thu hút cán bộ trẻ, có trình độ đại học về công tác ở cơ sở; gắn chính sách tinh giản biên chế với việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng thi tuyển công chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh; quan tâm đào tạo cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc; sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn bằng cấp đối với cán bộ, công chức theo hướng thiết thực, tránh hình thức và phù hợp với thực tế. Đối với người đứng đầu, hướng đến cách làm mà gần đây được đề cập và thực hiện ở một số cấp ngành, địa phương trong nước, đó là thực hiện thi tuyển các chức danh quản lý ở trung ương và địa phương.

Nói về trách nhiệm của cán bộ, viên chức sau Cách mạng tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách đặt ra hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó coi trọng phương pháp tuyển dụng nhân sự đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết của vị trí công việc; đánh giá đúng năng lực thực hiện công việc thực tế của cán bộ, công chức; tạo động cơ, động lực làm việc đúng đắn; tạo môi trường, cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công chức, công vụ thông suốt. Có như thế thì trong tương lai mới có thể xóa đi tình trạng 30% cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng đến chỉ số ngày càng tăng số lượng cán bộ, công chức có chất lượng cao, làm việc mẫn cán, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là công bộc của nhân dân.

                                                                    PHƯƠNG MINH

Lần xem: 17837  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
  Bài học kinh nghiệm về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị