-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ từ những việc làm thiết thực hàng ngày

Ngày cập nhật: 30/07/2012 10:07:59 SA

(QT) - Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Quảng Trị đã đồng tình, hưởng ứng tích cực, đạt được kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện qua những việc làm thiết thực hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân trong đời sống xã hội.

Từ những kết quả đạt được cũng như hạn chế cần khắc phục, bài học được rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03/CT là các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị; khẳng định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); đề cao sự gương mẫu, tự giác làm theo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, điều chỉnh kịp thời những hạn chế, phát hiện những cách làm sáng tạo, hiệu quả để chỉ đạo rút kinh nghiệm, tổng kết thành mô hình tiêu biểu nhân ra diện rộng.

Phát huy kết quả đạt được sau hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo bước chuyển về nhận thức, trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy vào đặc điểm tình hình để phát động phong trào thi đua, chọn khâu đột phá để tập trung giải quyết. UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Trị…tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về “kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tạm dừng mua sắm các tài sản có giá trị lớn; giảm tối đa chi phí các hội nghị, hội thảo, tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm; triển khai đồng bộ các giải pháp về tăng thu ngân sách, điều chỉnh việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công; bảo đảm nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Các ngành, tổ chức, đoàn thể lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 03/CT với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên. LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Đoàn Thanh niên tỉnh với phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”, xung kích, tình nguyện vào những “khâu khó, việc mới”. Hội LHPN với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “Người cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc làm theo lời Bác”. Công an tỉnh với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Sở GD-ĐT tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong tổ chức thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của mình.

Cùng với việc thực hiện Chỉ thị 03/CT, nhiệm vụ xây dựng đảng được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) được tăng cường, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được nâng cao, đoàn kết nội bộ được củng cố; quy chế dân chủ ở cơ sở được nghiêm túc thực hiện.

Đã duy trì công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thường xuyên, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế được các vụ khiếu kiện phức tạp, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến rõ rệt. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.

Đó là những tấm gương dũng cảm cứu người và tài sản của nhân dân trong cơn lũ dữ; hay hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an, quân đội khi thì giúp dân gặt lúa chạy lũ, khi thì bất chấp hiểm nguy truy kích tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân thể hiện tấm lòng hảo tâm đóng góp công sức tiền của giúp những người nghèo, khó khăn hoạn nạn…làm sáng lên tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ cùng cộng đồng.

Từ những kết quả đạt được cũng như hạn chế cần khắc phục, bài học được rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03/CT là các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị; khẳng định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); đề cao sự gương mẫu, tự giác làm theo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, điều chỉnh kịp thời những hạn chế, phát hiện những cách làm sáng tạo, hiệu quả để chỉ đạo rút kinh nghiệm, tổng kết thành mô hình tiêu biểu nhân ra diện rộng.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành ý thức, việc làm thường xuyên, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương cần tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao lý tưởng, ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp, lựa chọn một số vấn đề bức xúc để bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tiến tới giải quyết dứt điểm.

Cùng với công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện, cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức…Có như thế thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác mới trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

                                                                PHƯƠNG MINH

Lần xem: 7402  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị