-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại

Ngày cập nhật: 23/04/2012 11:33:30 SA

(QT) - Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một trong những quan điểm phát triển được đề ra là đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, phát triển mạng lưới đô thị thành các trung tâm động lực, tạo hạt nhân phát triển cho các vùng trong tỉnh.

Từ một vùng đất bị ảnh hưởng hậu quả nặng nề của chiến tranh, đi lên từ một nền kinh tế thuần nông thấp kém, 40 năm qua kể từ ngày Quảng Trị được giải phóng, với sự giúp đỡ của trung ương, của các tổ chức quốc tế và sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đến nay về cơ bản đã xây dựng được một hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối toàn diện, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát triển kết cấu hạ tầng là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư nguồn vốn lớn, vì sự phát triển bền vững. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, do đó ngoài sự đầu tư của nhà nước, mọi người dân đều có trách nhiệm tham gia đóng góp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ là nhân tố quan trọng để xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển giàu mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCHTƯ Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư và phát triển nhanh trên tất cả các vùng đồng bằng, ven biển và miền núi. Nguồn vốn đầu tư khá đa dạng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2006-2010 đã huy động được 17.446 tỉ đồng, tăng bình quân hàng năm 18,7%. Giao thông được đầu tư nâng cấp và mở rộng thêm nhiều tuyến mới. Hệ thống cấp điện trên địa bàn được tăng cường đáng kể, chương trình điện khí hóa của tỉnh được tập trung đầu tư mở rộng.

Hạ tầng phục vụ nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng đầu tư. Đô thị được tập trung đầu tư xây dựng; thị xã Đông Hà được nâng cấp lên thành phố, thị xã Quảng Trị được chỉnh trang một bước và mở rộng địa giới hành chính; thành lập mới thị trấn Cửa Việt, Cửa Tùng, từng bước quy hoạch đầu tư cho các thị trấn, thị tứ khác.

Bưu chính - viễn thông phát triển mạnh và đang được hiện đại hóa từng bước. Hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh được hình thành, bước đầu đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhà đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật lĩnh vực thương mại - dịch vụ có bước chuyển biến tích cực. Hạ tầng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm đúng mức, cơ sở vật chất từng bước được tăng cường...

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh vẫn còn chưa đồng bộ, thiếu các công trình quan trọng để tạo sự bứt phá và quyết định cho sự phát triển. Chất lượng quy hoạch và thiết kế xây dựng hạ tầng chưa cao, thiếu tầm bao quát toàn diện và tính chiến lược dài hạn.

Các nguồn lực chưa được khai thác đầy đủ, thu hút đầu tư còn khó khăn, việc xã hội hóa công tác đầu tư xây dựng hạ tầng còn hạn chế. Tổ chức quy hoạch còn thiếu đồng bộ; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm chậm. Việc quản lý, đầu tư, khai thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng còn bất cập.

Mục tiêu đề ra của BCH Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 là tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng một cách đồng bộ, các công trình có ý nghĩa chiến lược, phát triển mạnh hệ thống đô thị hài hòa với nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố quốc phòng - an ninh.

Phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2010-2015 đạt trên 45 nghìn tỉ đồng. Các lĩnh vực được xác định tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng gồm hạ tầng giao thông; hạ tầng nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng đô thị và nông thôn; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, dịch vụ du lịch.

Để thực hiện xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, vấn đề đặt ra là tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Đó là nâng cao chất lượng lập, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng.

Trong các giải pháp trên, giải pháp nâng cao chất lượng lập, quản lý thực hiện quy hoạch là rất quan trọng, cần đi trước một bước, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ các loại quy hoạch làm cơ sở cho công tác đầu tư xây dựng hạ tầng. Cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch tổng thể xây dựng kết cấu hạ tầng của các ngành, liên vùng trên phạm vi cả tỉnh, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chú trọng quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, theo hướng hiện đại. Quan tâm quy hoạch chi tiết các trung tâm cụm xã, các xã theo tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện đầu tư theo đúng quy hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đặc biệt đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về lập, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch. Chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch.

Phát triển kết cấu hạ tầng là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư nguồn vốn lớn, vì sự phát triển bền vững. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, do đó ngoài sự đầu tư của nhà nước, mọi người dân đều có trách nhiệm tham gia đóng góp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ là nhân tố quan trọng để xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển giàu mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCHTƯ Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

                                                    PHƯƠNG MINH

Lần xem: 1760  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị