-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày cập nhật: 27/02/2012 3:47:50 CH

(QT) - “Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình” là một trong những giải pháp được Nghị quyết Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhấn mạnh, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng.

Trong các cấp ủy đảng, chi bộ có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. Do đó đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ cần thiết để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là biện pháp quan trọng để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) của Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, thời gian qua Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị tiến hành khảo sát tình hình sinh hoạt ở một số chi bộ.

Qua khảo sát, cho thấy hầu hết các chi bộ duy trì được sinh hoạt đầy đủ; trong sinh hoạt có sự chuẩn bị, phân công của cấp ủy; đảng viên tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi, có sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. Các chi ủy đã bám sát tình hình hoạt động của chi bộ để chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên; đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ tháng trước, thảo luận đề ra nhiệm vụ tháng sau.

Một số chi bộ có sự đổi mới nội dung, sinh hoạt theo chuyên đề, như các chuyên đề về công tác phát triển đảng viên mới; cải tiến lề lối làm việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức đoàn thể; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh... Trong sinh hoạt đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đảng viên có nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung chủ đề cuộc họp; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng cơ bản được thực hiện tốt. Nhìn chung, các buổi sinh hoạt chi bộ đều đảm bảo tính giáo dục, tính lãnh đạo, tính chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như một số chi bộ thực hiện chưa nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo định kỳ; nội dung sinh hoạt còn dàn trải, chưa có nhiều đổi mới, thiếu đi sâu thảo luận những vấn đề trọng tâm mà chi bộ cần quan tâm lãnh đạo.

Nhiều chi bộ nội dung sinh hoạt còn nặng về công tác chuyên môn, nhẹ về công tác xây dựng đảng, đoàn thể; sinh hoạt chuyên đề còn ít, nếu có cũng chưa sâu; một bộ phận đảng viên trong tự phê bình và phê bình còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, đấu tranh, trong sinh hoạt cấp dưới ngại tham gia góp ý kiến với cấp trên. Một số nơi còn diễn ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ, cá biệt còn biểu hiện bằng mặt không bằng lòng dẫn đến nội bộ thiếu đoàn kết, thống nhất...

Để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ cần duy trì nền nếp sinh hoạt hàng tháng; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của ngành, của đơn vị; chi ủy chủ động nắm chắc tâm tư, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Trong sinh hoạt, cần thông tin kịp thời tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh cho đảng viên; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng, đề ra nhiệm vụ cụ thể cho tháng sau. Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi ủy phải biết chọn chuyên đề sát hợp, góp phần tăng năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải nêu cao trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ; trong tự phê bình, phê bình phải trung thực, thẳng thắn trên tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống.

Đảng viên là cán bộ lãnh đạo sinh hoạt tại chi bộ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm. Trong sinh hoạt, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để biểu dương, động viên kịp thời những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, kiểm điểm nghiêm túc đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm tư cách đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là biện pháp quan trọng để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bởi vậy cấp ủy đảng cơ sở cần nắm vững những nội dung chủ yếu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của mỗi chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng đảng ở các cơ quan, đơn vị. Đó cũng chính là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                                        PHƯƠNG MINH

Lần xem: 3986  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị