-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày cập nhật: 13/06/2011 1:20:12 CH

(QT) - “Việc thực hiện Quyết định 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bước đầu đạt được hiệu quả đáng kể trong việc đưa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật đi vào thực tế đời sống. Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy các hình thức phổ biến pháp luật đến người dân được sử dụng linh hoạt hơn, việc lựa chọn các quy định để tuyên truyền đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân ở cơ sở.
 
Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cơ bản trong việc giáo dục, phổ biến pháp luật ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng, thực hiện tốt vai trò làm cầu nối đưa pháp luật đến với dân” - Đó là nhận định khái quát của UBND tỉnh Quảng Trị qua sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012.
 

Qua hai năm thực hiện Quyết định 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề đặt ra là Bộ Tư pháp cần phối hợp với các ngành liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chuyển thành chương trình mục tiêu quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo điều kiện hỗ trợ từ Trung ương cho công tác này. 

Trong các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ cán bộ có vai trò quan trọng. Đội ngũ này những năm qua được tăng cường, các cơ quan, đơn vị đều thành lập các tổ hoặc có cán bộ phụ trách. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, huyện, xã phường được thành lập và đi vào hoạt động, hàng năm đều ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình địa phương cũng như điều kiện kinh phí. 

Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, các tuyên truyền viên cấp xã đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển tải các nội dung pháp luật đến mọi đối tượng. Kinh phí hoạt động được phân bổ trong nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị, một số ngành được hỗ trợ từ các chương trình, dự án. 

Căn cứ vào kế hoạch đề ra hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật do Bộ, ngành của mình ban hành, như Pháp lệnh công an xã, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Thi hành án dân sự, Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Cán bộ, công chức... 

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở địa phương đã chủ động triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành cho đối tượng cán bộ cốt cán, công chức ở địa phương, qua đó nâng cao hiểu biết các nội dung pháp luật để tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Sau hai năm thực hiện đã có 80-90% người dân được tuyên truyền pháp luật chung và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng nhóm dân cư theo các địa bàn và đối tượng khác nhau; 98% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình; 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân được trang bị kiến thức pháp luật về quốc phòng, an ninh và các quy định pháp luật khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ; 80-85% thanh thiếu niên được tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan; 90% người sử dụng lao động được phổ biến các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; 60% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động... 

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật là thông qua tổ chức hội nghị, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí, mạng lưới truyền thanh, internet, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, câu lạc bộ pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, hoạt động xét xử của tòa án, băng đĩa tuyên truyền... Công tác tuyên truyền được tiến hành ở tất cả các địa phương trong tỉnh, trong đó chú trọng nhất là các huyện nghèo, huyện miền núi như Hướng Hóa, Đakrông. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn có những hạn chế, vướng mắc, như việc phổ biến các văn bản pháp luật ở một số cơ sở còn dàn trải, chưa thường xuyên; việc phổ biến luật từ cấp xã tới nhân dân thôn, bản, khu phố còn hạn chế. Công tác phối hợp đa ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng bộ. 

Do điều kiện kinh phí hoạt động còn quá ít do đó việc tuyên truyền chưa được thường xuyên và sâu rộng; cơ sở, phương tiện tuyên truyền còn thiếu nên hiệu quả chưa cao. Bài học kinh nghiệm được rút ra qua triển khai thực hiện chương trình cho thấy các hình thức và nội dung tuyên truyền đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân ở cơ sở; đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục cấp xã được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cơ bản trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật có chất lượng, thực hiện tốt vai trò làm cầu nối đưa pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân. 

Thông qua việc triển khai thực hiện đã phát hiện và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật của một số cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật như tư pháp hộ tịch, hòa giải viên, già làng, trưởng bản. Cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành là một trong những nhân tố quan trọng đem đến hiệu quả cao trong quá trình thực hiện chương trình. 

Qua hai năm thực hiện Quyết định 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề đặt ra là Bộ Tư pháp cần phối hợp với các ngành liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chuyển thành chương trình mục tiêu quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo điều kiện hỗ trợ từ Trung ương cho công tác này. 

Sớm hoàn thành dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội thông qua, tạo cơ sở pháp lý cao cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đi đôi với việc thường xuyên kiểm tra, động viên khen thưởng nhằm khích lệ những cá nhân, tổ chức có thành tích cao trong công tác tuyên truyền, Chính phủ cần quan tâm đầu tư kinh phí hợp lý, cơ sở vật chất đầy đủ đối với các địa phương nghèo, khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả tích cực. 

Đây là giải pháp quan trọng để đưa pháp luật đi vào đời sống của nhân dân, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

                                      PHƯƠNG MINH

Lần xem: 2062  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
  Bài học kinh nghiệm về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị