-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Nhà nước pháp quyền XHCN và tinh thần thượng tôn pháp luật

Ngày cập nhật: 01/09/2008 9:32:32 SA

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm xác lập tính pháp lý của nền độc lập, tự do của dân tộc bằng bản Hiến pháp (HP) 1946. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhà nước ta đã hình thành những yếu tố của Nhà nước pháp quyền với nguyên tắc tối thượng là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, lấy mục tiêu phục vụ lợi ích của nhân dân làm mục tiêu để phấn đấu. Trải qua các thời kỳ với hoàn cảnh lịch sử khác nhau, Nhà nước ta đã từng bước thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN). 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.”. Từ ngày lập nước đến nay, Nhà nước ta đã ban hành 4 bản HP (HP 1946, HP 1959, HP 1980 và HP 1992). Qua các thời kỳ phát triển của đất nước, HP được sửa đổi, ban hành mới, là Bộ Luật gốc, làm căn cứ để xây dựng hệ thống pháp luật. Các bản HP đều quy định rõ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định về tổ chức bộ máy Nhà nước phù hợp với thực tiễn các giai đoạn phát triển của đất nước. 

Hiện nay, Nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc thống nhất quyền lực, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm việc củng cố, từng bước hoàn thiện bộ máy Nhà nước và tăng cường pháp chế XHCN. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, Đảng ta hết sức coi trọng việc cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện mới. Quốc hội qua các khóa, nhất là các khóa gần đây đã ban hành nhiều bộ luật quan trọng để hướng đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương tiện quan trọng trong quản lý Nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là sau khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

Quá trình phát triển đất nước, HP và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhà nước tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Trong khi tiến tới xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để điều hành xã hội, một yêu cầu đặt ra là phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Mọi hoạt động của công dân, tổ chức đều phải tuân theo các quy định của HP và pháp luật. 

Mặt khác, trong khi kêu gọi mọi công dân phải tuân thủ pháp luật thì bản thân bộ máy Nhà nước và viên chức Nhà nước phải triệt để tuân thủ pháp luật, đảm bảo mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thực tế những năm qua, việc thực thi pháp luật có lúc, có nơi còn buông lỏng. Những hành vi vi phạm pháp luật, coi thường pháp luật đây đó vẫn còn xảy ra, thậm chí người vi phạm có cả ở ngay trong cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong hành xử quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với công dân, vẫn còn trường hợp người thực thi công vụ vi phạm khi áp dụng pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào pháp luật... Do vậy, trật tự pháp luật và pháp chế XHCN vẫn chưa đảm bảo được thực thi một cách nhất quán, đồng bộ. 

Chúng ta đều biết rằng, từ trong bản chất, Nhà nước pháp quyền XHCN mà Đảng và Nhà nước ta đang xây dựng là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là cách thức cơ bản để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Do đó trong điều hành xã hội, Nhà nước phải tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn ngừa sự tùy tiện lạm quyền từ phía cơ quan Nhà nước và cán bộ viên chức Nhà nước, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Trong Nhà nước pháp quyền, tất cả các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, kể cả tổ chức Đảng đều phải hoạt động tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của Mặt trận và nhân dân về hoạt động của mình. 

Thực tiễn những năm qua đã khẳng định yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng như một xu thế khách quan, mang tính quy luật của quá trình đi lên CNXH trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Do đó, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay ngoài yếu tố kế thừa truyền thống phải phù hợp với những giá trị phổ biến, tiến bộ của nhân loại. Nhà nước phải chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân; tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; đổi mới thể chế, xác định trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, cán bộ, công chức trong việc giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, khắc phục mọi biểu hiện dân chủ hình thức...là những nội dung hết sức quan trọng của việc thực thi HP và pháp luật. 

Ngày nay, trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và tôn trọng, thực thi pháp luật nghiêm chỉnh là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài với những bước đi vững chắc gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, phát triển nền dân chủ XHCN và tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Nhà nước và nhân dân cả nước, nhất định Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân sẽ được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

      Phương Minh

Lần xem: 3511  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị