-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Thời sự » Chi tiết ::..
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”

Ngày cập nhật: 29/12/2012 1:43:32 CH

(QT) - Ngày 28/12/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương tại Đà Nẵng; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Các đồng chí: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Ứng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW (NQ17), ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 5 (khóa IX) và Chương trình hành động số 22-CTr/TU (CTHĐ22) (mục B) của Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện NQ17, CTHĐ22, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được chú trọng củng cố và tiếp tục có bước phát triển, tiến bộ rõ nét; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, thể hiện đúng vai trò hạt nhân chính trị, trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng. Số lượng và chất lượng đảng viên không ngừng tăng lên theo từng năm. 

Đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể - Ảnh: THÀNH DŨNG


Tính đến ngày 31/12/2011, toàn tỉnh có 33.828 đảng viên (trong đó đảng viên cơ sở xã, phường, thị trấn chiếm 67,4%), tăng 11.671 đảng viên so với năm 2002. Đã “xóa” được 73 thôn, bản, khu phố chưa có đảng viên và 165 thôn chưa có tổ chức đảng. Thành lập, nâng cấp 12 chi bộ cơ sở thành đảng bộ xã, phường, thị trấn và thành lập mới 5 đảng bộ cơ sở, đưa tổng số đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn hiện nay lên 141 đảng bộ với 1.490 chi bộ trực thuộc, tăng 513 chi bộ so với năm 2002. Việc đánh giá chất lượng các TCCSĐ và đảng viên hàng năm được tiến hành chặt chẽ, thực chất, khách quan. Số TCCSĐ xã, phường, thị trấn đạt trong sạch vững mạnh năm 2011 là 83/141, cao hơn năm 2002 là 9,6%; nếu như số TCCSĐ yếu kém năm 2002 là 11/136 thì đến năm 2011 không có TCCSĐ yếu kém.

Về chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở từ năm 2006-2011, tỷ lệ các xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh chiếm từ 48,2-61,7% và loại khá từ 33,3-44,6%. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 100% thôn, bản, khu phố có hương ước, quy ước. Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2011 có 68,8% TCCSĐ đạt vững mạnh (tăng 28,2% so với năm 2002), không có TCCSĐ yếu kém. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở từng bước được phát triển cả số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp ở cơ sở của mặt trận và các đoàn thể cấp trên được tăng cường…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện NQ17 còn bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế như: Chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn chưa thực sự vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương còn hạn chế. Sự chỉ đạo của cấp trên đối với cơ sở chưa thực sự sâu sát. Việc dựa vào dân, huy động sức dân và nguồn lực trong nhân dân chưa được thực hiện triệt để…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hữu Phúc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các TCCSĐ xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện NQ17, CTHĐ22 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” trong 10 năm qua.

Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2012 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi sâu vào một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra và những khó khăn còn tồn tại. Qua đó, yêu cầu Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy các địa phương cần nỗ lực sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương trong năm 2013. Tăng cường hơn nữa khối đoàn kết trong đảng, xây dựng đảng vững mạnh.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong con em về lễ hội truyền thống, văn hóa-xã hội. Tập trung thực hiện tốt các ngày lễ hội lớn của quê hương, đất nước, trong đó, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Quan tâm hơn nữa công tác tư tưởng chính trị, có biện pháp không để cán bộ, đảng viên truy cập vào các trang web của các thế lực phản động, nói xấu chế độ XHCN, cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt là tiết kiệm trong việc cưới, tang lễ, tết… xem đây là công việc thường ngày ở đơn vị, địa phương và lấy đó làm tiêu chí bình xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Về thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đảng bộ nào chưa triển khai thì sớm tiến hành kiểm điểm và hoàn thành báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo qui định.

Thực hiện NQ17 và CTHĐ22 trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân những quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn theo tinh thần NQ17, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết BCH Trung ương Đảng; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch cụ thể… Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở đồng bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo hướng thực sự gắn với quyền lợi của đoàn viên, hội viên và thống nhất trong lợi ích của tổ chức, cộng đồng và đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện cơ chế nhân dân thường xuyên tham gia góp ý, phản biện trong xây dựng đảng, chính quyền. Tăng cường trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể cấp trên đối với cơ sở…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 8 TCCSĐ và 13 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. 

                                              K.K.S

Lần xem: 1881  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
  Kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
  Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc tại Quảng Trị
  Thành lập Trung đội dân quân biển thị trấn Cửa Việt
  Nông dân đóng góp trên 21,4 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới
  14 tác phẩm sân khấu và báo chí tham dự cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”
  Thêm 1,8 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động vùng biển
  Bế giảng lớp học nghề mộc cho người khuyết tật
  Xử lý hải sản tồn kho sau sự cố môi trường biển
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị