Các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm ở Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: 11/08/2022 05:41:18

(QTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chỉ đạo. Để thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, từ tình hình thực tế tại địa phương, bám sát Chỉ thị số 09- CT/ HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch 109/ KH- UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện, Vĩnh Linh đang tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021- 2025, hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

 

Vĩnh Linh chú trọng công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân - Ảnh: N.T

 

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của BHXH tỉnh, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ từ các ban, ngành, đoàn thể liên quan, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở huyện Vĩnh Linh đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần ổn định an sinh xã hội.

 

Đến ngày 30/6/2022, toàn huyện Vĩnh Linh có 5.689 người tham gia BHXH bắt buộc; 5.342 người tham gia BHXH tự nguyện; 4.924 người tham gia BHTN. Riêng đối tượng tham gia BHYT là 80.889 người, đạt tỉ lệ bao phủ người có thẻ BHYT so với dân số là 91,66% (chưa bao gồm người có hộ khẩu thường trú tại huyện Vĩnh Linh nhưng được cấp thẻ BHYT tại địa phương khác).

 

Tuy nhiên, tổng số người tham gia BHXH, BHYT và tỉ lệ bao phủ về BHXH, BHYT chưa đạt so với chỉ tiêu mà Chỉ thị 09- CT/ HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 109/KH- UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện Vĩnh Linh giao. Nguyên nhân được xác định từ tác động chung của COVID-19 khiến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn.

 

Không ít doanh nghiệp thu hẹp quy mô, ngừng sản xuất, phá sản, nợ lương người lao động, dẫn đến tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng cao. Lao động mất việc làm, thu nhập bị sụt giảm, bấp bênh trong khi mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng.

 

Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại một số địa phương chưa thực sự đầy đủ, hiệu quả công tác chỉ đạo chưa cao.

 

Việc thông tin, truyền thông những chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nói chung và Nghị quyết số 28-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH nói riêng dù đã được quan tâm, chú trọng nhưng thực tế chưa đáp ứng yêu cầu đề ra… ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng cho biết: “Để tiếp tục đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội, quyền lợi của người dân, duy trì và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, tháng 6/2022, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành công văn số 1039/ UBND- VX về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Trong đó đề ra chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với BHXH huyện, bưu điện, UBND các xã, thị trấn cùng các đơn vị chức năng”.

 

Theo đó, huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, kết hợp linh hoạt những hình thức truyền thông phù hợp với đặc thù từng vùng, miền, địa phương. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng đối tượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH. Cung cấp danh sách người chưa tham gia và danh sách đến hạn đóng BHXH hộ gia đình cho UBND các xã, thị trấn để có kế hoạch vận động người dân.

 

Thực hiện đúng, có hiệu quả hợp đồng đại lý thu, chủ động phối hợp trao đổi thông tin, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Lồng ghép nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy hoạt động thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi nợ đọng.

 

Chú trọng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu giao BHYT giai đoạn 2018- 2020 theo Quyết định số 1167/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1061/UBND-VX về tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH của UBND tỉnh…

 

Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Đồng thông tin: “Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong thực hiện công tác BHXH, BHYT, thời gian qua, đối với công tác tuyên truyền, đơn vị tập trung thông tin để mọi đối tượng hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”.

 

Như trong tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, với chủ đề “BHXH- điểm tựa của bạn và gia đình”, BHXH huyện Vĩnh Linh tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20- NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, nỗ lực hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

 

Vận động trực tiếp đối tượng nông dân và người lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện; nhóm người lao động dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn; tuyên truyền người lao động không nhận BHXH 1 lần, tiếp tục chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện.

 

Đặc biệt, giúp người dân hiểu rõ, với việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 1/1/2022, mức tiền nhà nước hỗ trợ cũng tăng lên tương ứng với tỉ lệ theo quy định và mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng. Cùng với đó, phát huy hơn nữa vai trò của BHXH, bưu điện trong thông tin, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Vĩnh Linh phấn đấu đến hết năm 2022 có 27% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,8% dân số trở lên; đến hết năm 2025 có 35% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH và 100% người dân tham gia BHYT.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

161173294
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ