Cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao


Ngày cập nhật: 26/05/2022 05:50:46

Tiến sĩ VÕ DUY CHẤT, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị

 

(QTO) - Giáo dục - đào tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là điều kiện, nhân tố để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản của sự phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững...

 

Dạy tốt - học tốt là một trong những khâu quan trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng - Ảnh: N.B

 

Trong những năm qua, thực tiễn đã chứng minh rằng: Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong thời gian qua, trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã chú trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận thì hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh vẫn chưa thực sự phát triển mạnh so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Theo đó, về giáo dục - đào tạo sẽ tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

 

Đối với việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Quảng Trị chú trọng xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp; đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động và yêu cầu phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp lại trên địa bàn tỉnh.

 

Để làm được điều đó, tỉnh Quảng Trị cần xem đầu tư phát triển nguồn nhân lực là đầu tư phát triển và tái tạo không giới hạn so với các nguồn tài nguyên khác; cần đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển tỉnh nhà. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cần có thêm nhiều quyết sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Trong đó, nên chú trọng đến cải cách giáo dục có tính chiến lược lâu dài; khơi dậy niềm đam mê học tập của mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường huy động các nguồn nhân lực thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua để bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó tập hợp, thu hút các nguồn lực là người Quảng Trị ở trong nước và đang sinh sống, học tập ở nước ngoài để phục vụ sự phát triển của tỉnh.

 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ đơn thuần là phát triển năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mà còn phải khơi dậy, phát huy được truyền thống, văn hóa, tình yêu quê hương, khát vọng cống hiến của con người Quảng Trị với quê hương mình. Chính vì thế, trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Trị cần đào tạo ra các thế hệ công dân phát triển toàn diện, trung thành với sự nghiệp cách mạng, yêu quê hương, đất nước, có đầy đủ tài năng, phẩm chất và bản lĩnh, vừa “hồng” vừa “chuyên” để vượt qua những thách thức của thời đại và dân tộc, đưa quê hương tiến lên theo kịp trào lưu phát triển chung của đất nước, thế giới.

 

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cần đẩy nhanh việc phổ cập về nghề nghiệp, chuyên môn sao cho phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo các mục tiêu đề ra. Cần giáo dục truyền thống, tình cảm, ý chí, khát vọng, mạch nguồn văn hóa, trách nhiệm của người Quảng Trị gắn bó với quê cha đất tổ để phát huy sự cống hiến cho quê hương. Từng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị cần thường xuyên động viên con cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, có tình cảm quê hương nồng nàn, sâu nặng, gắng sức chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

 

Tỉnh Quảng Trị cần căn cứ vào định hướng, mục tiêu phát triển nhân lực của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để rà soát, kiểm tra xem cần loại nhân lực nào, số lượng bao nhiêu... để đưa vào kế hoạch đào tạo. Và trong kế hoạch đào tạo, tỉnh cần đi tắt đón đầu để trong tương lai không thiếu hụt nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trọng yếu mang tính thời đại. Đồng thời cần chú trọng đầu tư, phát triển môi trường làm việc tốt hơn, đa dạng ngành nghề nhưng phải gắn với nhu cầu và xu hướng phát triển lâu dài của tỉnh để thu hút nguồn nhân lực hiệu quả.

 

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã hội tụ đầy đủ các yếu tố, điều kiện để có thể phát triển nhanh và bền vững. Vì thế trong thời gian tới, tỉnh cần gắn công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, phù hợp với quy hoạch tổng thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

 

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tin rằng trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ đào tạo ra được nhiều thế hệ công dân phát triển toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế.

 

Nhơn Bốn (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
150518009
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ