Vượt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân


Ngày cập nhật: 27/01/2022 06:11:33

(QTO) - Trải qua một năm hoạt động với nhiều thách thức, khó khăn do COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

BHXH tỉnh quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 - Ảnh: B.B

 

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch

 

Khép lại năm 2021, BHXH tỉnh đạt được những kết quả tốt trên các mặt công tác. Đến 31/12/2021, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐBNN) là 640.343 người, tăng 19.135 người (3,08%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt 101,34% so với kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. Trong đó, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,69%, vượt 0,69% so với cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc BHXH tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, đứng thứ hai trên toàn quốc. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN là 1.559,9 tỉ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 101,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam, đứng top đầu trong cả nước. BHXH tỉnh đã tổ chức giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 980,7 ngàn lượt người, giảm 10,7% so với năm 2020, với tổng chi phí ước khoảng 467,2 tỉ đồng, giảm 4,6% so với năm 2020. Đây cũng là năm tỉnh Quảng Trị không vượt dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 154.611 người đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID, đạt tỉ lệ 107% so với chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao (144.305 người).

 

Để đảm bảo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói riêng và hệ thống an sinh xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh, ngoài sự nỗ lực của cơ quan BHXH còn có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam cho biết: “Thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, phát huy vai trò tuyên truyền, giám sát của tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Nhờ đó, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh vẫn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã hoàn thành vượt mức ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phát triển người tham gia BHXH, BHYT, công tác thu, công tác chi trả chế độ”.

 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ

 

Năm 2022, BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, giao dịch điện tử, 100% dịch vụ công của ngành được thực hiện ở mức độ 4, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia đạt mức 85%. Phấn đấu có 55% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị, 35% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trong đó có 25% sử dụng ứng dụng VssID.

 

Để thực hiện mục tiêu số người dân tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ 96,5% dân số năm 2022, ngoài tăng cường công tác truyền thông, ngành chú trọng thực hiện tốt công tác giám định khám chữa bệnh BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh, đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu quỹ BHYT, vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia. Tập trung phối hợp chặt chẽ với ngành y tế giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thanh toán, tạm ứng chi phí KCB BHYT, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong triển khai các phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT như việc áp dụng tổng mức thanh toán, phương thức thanh toán theo định suất… cho các cơ sở y tế đảm bảo đúng quy định, phục vụ kịp thời công tác KCB cho người tham gia BHYT. Phân tích, cảnh báo trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử để kịp thời giám sát, ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

 

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, ngành đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chủ động báo cáo, tham mưu kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể về tổ chức thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh tại từng địa bàn cụ thể.

 

Rà soát, phân loại những nhóm đối tượng tiềm năng, người chưa tham gia BHXH, BHYT theo từng địa bàn, khu vực, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể để BHXH huyện triển khai thực hiện. Tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người yếu thế, người dân, người lao động gặp khó khăn do COVID-19, tuân thủ phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

 

Bảo Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

146921836
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ