Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự


Ngày cập nhật: 27/11/2021 05:40:10

(QTO) - 94 Câu lạc bộ“Nông dân với pháp luật”, 15 mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng; hơn 8.000 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 170.000 lượt cán bộ hội viên nông dân… là những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 3416/CTPH-CA-HND giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho hội viên hội nông dân -Ảnh: D.T

 

Trên cơ sở chương trình phối hợp số 45/CTPHHND-BCA ngày 6/7/2016 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ngày 23/11/2016 Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Chương trình phối hợp số 3416. Theo đó, các bên triển khai nhiều biện pháp phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lồng ghép các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở, đồng thời gắn kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng nông thôn mới và “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

 

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp. 5 năm qua, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 8.000 buổi tuyên truyền với trên 170.000 lượt cán bộ hội viên nông dân tham gia; phát hơn 200.000 tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; treo hơn 1.200 panô, gần 1.000 băng rôn, hơn 400 áp phích tuyên truyền ở các trục đường trọng điểm…

 

Từ công tác phối hợp tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đề cao cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng để lôi kéo, kích động nông dân khiếu kiện trái pháp luật; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tố giác tội phạm. Hình thức và nội dung tuyên truyền được chú trọng đổi mới, phù hợp với từng địa bàn như: Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn miền núi; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh ở xã, phường; ứng dụng mạng xã hội; sinh hoạt chi, tổ hội nông dân cơ sở... Qua công tác tuyên truyền, hội viên Hội Nông dân đã cung cấp gần 6.000 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, 2 đơn vị đã xây dựng và duy trì hoạt động của 94 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Câu lạc bộ đã trở thành cầu nối trợ giúp pháp lý giúp hội viên hội nông dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 15 mô hình do Hội Nông dân tỉnh xây dựng như “Tổ tự quản về an ninh trật tự”; “Câu lạc bộ bảo vệ tài sản ngoài trời”; “Tổ tự quản đường biên cột mốc biên giới”…phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư; các mô hình khác trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có con em vi phạm pháp luật”, “Họ, tộc không có người vi phạm pháp luật”; “Tủ sách pháp luật”... cũng có sự tham gia nhiệt tình của hội viên hội nông dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

 

Cán bộ hội viên hội nông dân các cấp còn tích cực tham gia các tổ hòa giải, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để các vụ việc phức tạp nổi lên. Hiện cán bộ hội nông dân là thành viên của trên 800 tổ hòa giải cơ sở và đã tham gia hòa giải thành công hơn 500 vụ khiếu nại, tố cáo và mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp đã phối hợp tích cực trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, thanh niên chậm tiến, đối tượng được đặc xá, tha tù, tái hòa nhập cộng đồng. 5 năm qua, các cấp hội nông dân đã nhận giúp đỡ, quản lý, giáo dục tiến bộ hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên chậm tiến, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

 

Thực tế cho thấy, từ việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt và sáng tạo chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Hội viên hội nông dân đồng lòng đồng sức tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Diệu Thúy

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

133754240
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ