Nhiều giải pháp xây dựng đời sống văn hóa ở Triệu Phong


Ngày cập nhật: 16/09/2021 06:22:42

(QTO) - Ngày 1/5/1990, huyện Triệu Phong được lập lại sau khi chia tách từ huyện Triệu Hải. Từ đó đến nay, bám sát sự lãnh đạo của trung ương, của tỉnh và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Phong bằng những việc làm cụ thể quyết tâm xây dựng quê hương phát triển.

 

Cổng làng Bích La Đông đã được xây dựng khang trang - Ảnh: N.V

 

Trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn đạt 11,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 51,7 triệu đồng; có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo hiện còn 4,02%, hộ cận nghèo còn 4,47%. Nhiều năm nay, 100% làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học đã phát động xây dựng đơn vị văn hóa, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Ái Tử đạt chuẩn văn minh đô thị. Hằng năm, có trên 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% trường học trên địa bàn huyện đã được cao tầng hóa, cơ sở vật chất cho việc dạy học được đầu tư đồng bộ, y tế có bước phát triển mạnh, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế...

 

Để có được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH)”. Đây là điều kiện quan trọng để người dân nêu cao ý thức xây dựng một xã hội lành mạnh, tốt đẹp, xem văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng gia đình, quê hương.

 

Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong ban hành nhiều công văn hướng dẫn UBND, ban chỉ đạo cấp xã, ban điều hành cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác xây dựng ĐSVH tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia xây dựng ĐSVH. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể vận động người dân hưởng ứng thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong các cuộc họp do cơ quan, đơn vị tổ chức.

 

Cùng với đó, nhiều địa phương thực hiện tốt mô hình “Gia đình khuyến học, khuyến tài”, “Gia đình sản xuất- kinh doanh giỏi”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật”… để xây dựng ĐSVH ở địa phương. UBND thị trấn Ái Tử và 2 xã Triệu Giang, Triệu Sơn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và đến nay đã được huyện Triệu Phong triển khai trong toàn huyện.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các cấp, ngành địa phương phát động 3 mô hình trong đồng bào có đạo, đó là mô hình “Khu dân cư có đồng bào theo đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại khu dân cư Bố Liêu, xã Triệu Hòa; mô hình “Giáo xứ chung sức xây dựng nông thôn mới ” tại Khu dân cư 5, xã Triệu Thuận; mô hình “Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới” tại khu dân cư Phan Xá, xã Triệu Đại được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Đồng thời hằng năm tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tạo không khí phấn khởi, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo để xây dựng quê hương.

 

Bên cạnh đó, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các thôn, xã huy động được nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa. Đến nay, 100% xã có trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng. Gần 100% thôn, khu dân cư có nhà văn hóa thôn hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ở nhiều địa phương, người dân đã đầu tư xây dựng sân bóng đá mi ni bằng cỏ nhân tạo, thôn, xã xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền phục vụ tốt các hoạt động thể dục, thể thao cho người dân.

 

Hầu hết các thôn đều xây dựng được cổng làng tăng thêm vẻ đẹp của làng quê cũng như góp phần trong việc “chỉ dẫn địa lý” để người dân biết được địa giới hành chính của từng xã, thôn. Hệ thống đình làng của các thôn được xây dựng mới hoặc trùng tu sửa chữa khang trang, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa bổ ích. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc.

 

Để phục tốt nhu cầu đọc sách cho người dân, Thư viện huyện được xây dựng khang trang với hàng ngàn đầu sách có giá trị và máy tính có kết nối internet. 100% trường học có hệ thống thư viện với rất nhiều đầu sách trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phục vụ tốt công tác dạy và học. Hệ thống bưu điện văn hóa xã được xây dựng, nhiều bưu điện có báo chí đến trong ngày phục vụ người dân.

 

Các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội dân gian, di tích lịch sử được quan tâm quản lý, phục dựng, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo. Di tích lịch sử chúa Nguyễn (1558 - 1626) trên đất Triệu Phong được cấp bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia, đang từng bước quy hoạch, tìm hướng đầu tư gắn với phát triển du lịch. Nhiều di tích được công nhận di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích được xếp hạng lên 90 di tích. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa được đầu tư nâng cấp, khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế cũng như giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng cho người dân...

 

Thời gian tới, huyện Triệu Phong khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng, kinh doanh du lịch tại hồ Ái Tử, hồ Sắc Tứ, bãi tắm Nhật Tân, khu vực Bắc Phước... gắn với khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, làng nghề truyền thống để phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa, lịch sử của quê hương. Đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch.

 

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, con người nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, con người phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần, có lối sống đạo đức, văn minh. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện đạt 100% xã, thị trấn có khu, điểm văn hóa - thể thao, trong đó trên 75% đạt chuẩn; 90 - 95% thôn, khu dân cư có khu, điểm văn hóa - thể thao, trong đó trên 70% đạt chuẩn. Khuyến khích tập thể, cá nhân thành lập, phát triển câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần xây dựng ĐSVH trong tình hình mới.

 

 Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đồng tâm hiệp lực để xây dựng quê hương (29/11/2021)
Thuốc lá và những tác hại đối với người cao tuổi (29/11/2021)
Khi lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Mắt Quảng Trị, khách hàng luôn được tư vấn để giữ lại nét đẹp riêng của bản thân (27/11/2021)
Lần theo dấu động vật hoang dã bằng “bẫy ảnh” (27/11/2021)
Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (27/11/2021)
Triển khai chứng thư số trong Công an tỉnh (27/11/2021)
Vợ chồng trẻ bị tai nạn lao động (27/11/2021)
Cần bảo vệ quyền riêng tư cá nhân (27/11/2021)
Xây dựng gia đình công chức, viên chức, lao động ngành y tế ấm no, hạnh phúc (27/11/2021)


Trực tuyến

127620298
Copyright 2021 by BÁO QUẢNG TRỊ