Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho năm học 2021-2022


Ngày cập nhật: 10/04/2021 06:17:53

(QTO) - Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới, năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục thay mới toàn bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tích cực triển khai thực hiện các bước lựa chọn SGK cũng như cơ sở vật chất, đội ngũ theo quy định của Bộ GD&ĐT để đảm bảo các điều kiện dạy học theo chương trình mới. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ LÊ THỊ HƯƠNG, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

 

- Thưa bà! Năm học 2021-2022 sẽ thay mới toàn bộ SGK lớp 2 và lớp 6, tuy nhiên, việc lựa chọn SGK sẽ do UBND tỉnh chịu trách nhiệm chứ không giao cho các trường như năm học 2020- 2021. Vậy điều này có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục không, thưa bà?

 

- Năm học 2020-2021, việc chọn SGK lớp 1 được thực hiện theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về Đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông. Theo đó, việc chọn SGK giao quyền chủ động cho các trường học. Tuy nhiên, từ năm học 2021-2022, việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện theo Thông tư 25/2020/TT-GDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT. Theo đó, UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quyết định lựa chọn SGK dựa trên đề xuất của Hội đồng lựa chọn SGK để sử dụng ổn định trong cơ sở GDPT. Việc thay đổi về lựa chọn SGK trong 2 năm học liền kề hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, bởi các bộ SGK đã được biên soạn, thiết kế đảm bảo các yếu tố kế thừa nhằm phát huy năng lực, kỹ năng của học sinh; các SGK được lựa chọn thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD & ĐT phê duyệt.

 

Riêng đối với học sinh lớp 1, trong năm học 2021-2022, trên cơ sở thực tế sử dụng SGK của năm học 2020-2021, các trường có thể rà soát lại, nếu thật sự thấy cần thiết điều chỉnh, lựa chọn lại thì sẽ báo cáo Phòng GD&ĐT, các phòng tổng hợp gửi lên sở, từ đó sở sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy trình lựa chọn SGK lớp 1 áp dụng cho năm học 2021-2022 theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 25/2020/TT- BGDĐT.

 

- So với chương trình trước đây, một trong những điểm mới của năm học 2021-2022 là SGK lớp 6 có các môn học Lịch sử, Địa lý, Khoa học tự nhiên được dạy tích hợp. Theo bà, điều này có gây khó khăn trong giảng dạy của giáo viên không và sở đang triển khai những giải pháp gì để chuẩn bị đội ngũ giáo viên theo chương trình dạy học mới?

 

- Ở chương trình lớp 6, từ năm học 2021- 2022, các môn Lịch sử, Địa lý, Khoa học tự nhiên có khác biệt so với chương trình lớp 6 hiện hành. Theo Chương trình GDPT 2018, môn Lịch sử và Địa lý gồm các nội dung giáo dục lịch sử, địa lý và một số chủ đề liên môn, đồng thời lồng ghép, tích hợp kiến thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo... Ngoài ra, môn học có thêm một số chủ đề mang tính tích hợp như: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; đô thị - lịch sử và hiện tại; văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long; các cuộc đại phát kiến địa lý... Chương trình môn Khoa học tự nhiên, nội dung giáo dục về những nguyên lý và khái niệm chung nhất của thế giới tự nhiên được tích hợp theo nguyên lý của tự nhiên, đồng thời bảo đảm logic bên trong của từng mạch nội dung.

 

Giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đông Hà thảo luận trong buổi giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 - 2022 - Ảnh: L.T​

 

Vấn đề đặt ra là với giáo viên được đào tạo các chuyên ngành chuyên biệt trước đây, trong thời gian tới sẽ phải thích ứng, bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ để có thể giảng dạy tích hợp. Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, trong một học kỳ sẽ chia thời gian thành hai phần để sắp xếp bố trí thời khóa biểu cho giáo viên hợp lý, những giáo viên chuyên môn của phân môn nào thì sẽ thực hiện nội dung chính của môn đó; riêng với chủ đề tích hợp thì tổ bộ môn sẽ họp để phân công giáo viên phù hợp đảm nhiệm. Về lâu dài, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, những giáo viên đào tạo theo từng môn riêng biệt trước đây sẽ được đào tạo bổ sung các chuyên ngành để tiếp cận giảng dạy bộ môn tích hợp sau này, bởi việc thực hiện chương trình SGK mới sẽ được kéo dài không chỉ khối lớp 6 mà còn cả các khối lớp 7, 8 và 9.

 

Các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT đang tích cực phối hợp, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018. Rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để tính toán đủ số lượng cho năm học 2021-2022 thực hiện giảng dạy lớp 2 và lớp 6, đồng thời chuẩn bị cho các năm tiếp theo. Hiện nay, sở đang xây dựng Đề án “Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030” để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong kỳ họp tới. Sở cũng đang triển khai bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018. Theo đó, thực hiện bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên các mô đun 1, 2, 3 theo hình thức kết hợp bồi dưỡng trực tiếp với tự học qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của Bộ GD&ĐT. Các phòng chuyên môn triển khai các chuyên đề cấp tỉnh, cấp cụm để cho giáo viên vừa thực hiện chương trình hiện hành, vừa tiếp cận với chương trình GDPT 2018 về phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

 

- Bà có thể cho biết năm học 2021-2022, ngành Giáo dục Quảng Trị đối mặt với những khó khăn gì khi áp dụng chương trình GDPT mới?

 

- Một trong những khó khăn lớn nhất của các trường hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất nhằm đáp ứng chương trình dạy học mới. Điều kiện tối thiểu là học sinh tiểu học phải học 2 buổi/ngày, sĩ số 35 học sinh/lớp ở tiểu học và 45 học sinh/lớp ở trung học. Lớp học cũng phải đảm bảo điều kiện việc sắp xếp bàn ghế sao cho thuận lợi trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, số lượng phòng học trong thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình GDPT mới. Số phòng chức năng phục vụ dạy học như các phòng: Tin học, dạy học ngoại ngữ, học bộ môn còn thiếu. Các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy ngoại ngữ, hệ thống internet... đều thiếu, xuống cấp. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, không gian riêng ở nhiều địa phương sẽ không đáp ứng được yêu cầu do có nhiều môn học mới, đòi hỏi rèn luyện kỹ năng, chú trọng giáo dục nhân cách cho học sinh; việc giáo dục trải nghiệm sáng tạo cũng cần kinh phí thực hiện và đảm bảo sự an toàn cho học sinh, tạo niềm tin cho phụ huynh đồng hành với nhà trường trong việc giáo dục con em mình.

 

Đặc biệt, thực hiện chương trình dạy học mới sẽ trao quyền xây dựng chương trình giáo dục bộ môn, chương trình giáo dục chung của mỗi nhà trường cho hiệu trưởng và giáo viên từng trường. Nếu giáo viên, cán bộ quản lý không đủ năng lực trình độ, thì khó khăn trong triển khai, hiệu quả thấp. Một vấn đề nữa là tình trạng đội ngũ giáo viên sẽ thừa thiếu cục bộ, một số giáo viên đơn môn chắc chắn sẽ thừa, trong khi giáo viên môn nghệ thuật sẽ thiếu trầm trọng, đặc biệt là giáo viên dạy tích hợp một số môn chưa có. Bài toán về thực hiện dạy học tích hợp và dạy học môn học tự chọn sẽ gặp những khó khăn nhất định, cụ thể khi tích hợp các môn, sẽ nảy sinh tình trạng dôi dư giáo viên, những giáo viên này sẽ đi đâu, làm gì. Ở cấp THPT, học sinh được tự chọn các môn học, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.

 

- Để thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 cho năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT sẽ tập trung ưu tiên triển khai những công việc gì trong thời gian tới?

 

- Để đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018, chúng tôi đang tập trung rà soát hiện trạng, nắm bắt nhu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường học trên địa bàn toàn tỉnh để xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị cần thiết cho các trường trước khi bước vào năm học mới 2021 - 2022. Đồng thời, tiếp tục có kế hoạch xây dựng trường, lớp mới để tiến tới đảm bảo 100% học sinh cả bậc tiểu học và THCS học 2 buổi/ngày, theo lộ trình thực hiện chương trình GDPT mới vào những năm tới. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn; ưu tiên tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật (Mĩ thuật, Âm nhạc), Giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018.

 

Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, sở đang tiến hành tổ chức các bước lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022; tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 theo đúng lộ trình, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng một cách bài bản, kỹ lưỡng về những điểm mới, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018; giới thiệu, tập huấn nội dung các bộ SGK lớp 2 và lớp 6, trang thiết bị, đồ dùng dạy học mới sẽ được áp dụng trong năm học 2021-2022. Thời gian tới, sở sẽ tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện chương trình SGK mới đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021 để đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; giải quyết những vấn đề bất cập (nếu có) xuất hiện từ thực tiễn, tìm ra các giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học, trung học cơ sở trong thời gian tới.

 

- Xin cảm ơn bà!

 

Lâm Thanh (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

110678073
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort