Gắn nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội


Ngày cập nhật: 19/09/2020 06:41:27

(QTO) - Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp luôn được ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện. Để rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã phỏng vấn ông PHAN VĂN LINH, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị.

 

-Thưa ông, để đáp ứng yêu cầu dạy và học nghề trên địa bàn tỉnh, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Quảng Trị hiện nay đã phát triển như thế nào?

 

-Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn, những năm qua, công tác rà soát, sắp xếp và phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) luôn được tỉnh Quảng Trị hết sức chú trọng theo hướng lấy hiệu quả đào tạo làm cơ sở chính, có quy mô hợp lý; sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở hoạt động không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp; hợp nhất các cơ sở để nâng cấp hoặc giảm đầu mối các cơ sở GDNN trên cùng địa bàn; đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định đối với các cơ sở GDNN công lập. Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp (DN), các tổ chức... thành lập cơ sở GDNN và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

 

Từ ngày 1/7/2016, tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNNGDTX) công lập cấp huyện; năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất và nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quảng Trị, Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 29/6/2020, Bộ LĐ, TB&XH đã có Quyết định số 765/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị.

 

Tính đến 15/8/2020, toàn tỉnh hiện có 26 cơ sở GDNN (2 trường Cao đẳng, 2 trường Trung cấp, 9 trung tâm GDNN-GDTX và 13 đơn vị, DN tham gia hoạt động GDNN). Chất lượng và hiệu quả đào tạo GDNN đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Đào tạo từng bước chuyển từ hướng “cung” sang hướng “cầu”, đào tạo lao động có trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các DN.

 

-Đề nghị ông cho biết những thuận lợi, khó khăn trong lĩnh vực này thời gian qua?

 

-Trước hết nói về thuận lợi, Quảng Trị đã và đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư với nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, hấp dẫn đến DN, các nhà đầu tư, từ việc thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu cụm công nghiệp; chính sách hỗ trợ đào tạo lao động theo nhu cầu tuyển dụng của các DN, nhà đầu tư; công tác cải cách hành chính, đặc biệt cắt giảm các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho các DN vào đầu tư và các chính sách khác. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư đến với Quảng Trị và là cơ hội để triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

 

Học viên thực hành hàn khí tại Trường Trung cấp nghề Quảng Trị -Ảnh đơn vị cung cấp​

 

Còn khó khăn trước hết là chất lượng nguồn nhân lực Quảng Trị nhìn chung vẫn chưa đáp ứng thị trường lao động và của DN. Quảng Trị vẫn chưa có DN lớn sử dụng nhiều lao động, lao động chất lượng cao, để từ đó phát huy năng lực đào tạo của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh. Thêm vào đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ cấu đội ngũ giáo viên, giảng viên tại các cơ sở GDNN chưa hợp lý, trình độ kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu. Ngân sách địa phương còn khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương chưa đáp ứng để tổ chức các hoạt động tại các cơ sở GDNN như: hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên; công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo...

 

-Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư về nguồn lao động, nhất là lao động có tay nghề cao được Quảng Trị cụ thể hóa ra sao, thưa ông?

 

-Cùng với những chính sách hỗ trợ DN, các nhà đầu tư trực tiếp vào địa phương của tỉnh như chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; về miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước, đất đai, bảo vệ môi trường; về thủ tục đầu tư, cải cách thủ tục hành chính... ngành LĐ-TB&XH cũng đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ các DN trong tìm kiếm nguồn lao động và công tác đào tạo lao động có trình độ theo yêu cầu của DN: chỉ đạo tổ chức khảo sát tình hình lao động và nhu cầu học nghề của lao động trong các DN tại các khu, cụm công nghiệp và các DN; liên hệ, phối hợp với các DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyển sinh, đào tạo và cung ứng lao động; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh việc kết nối đưa thông tin đến với người lao động về việc làm, tạo điều kiện tốt nhất cho DN và người lao động gặp nhau để hỗ trợ giải quyết việc làm. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại với các DN, bàn biện pháp phối hợp, tạo điều kiện cho các DN trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động.

 

Sở LĐ, TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ về đào tạo nghề cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 15/2016/ NQ-HĐND ngày 19/8/2016, quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh).

 

-Để tiếp tục cải thiện chỉ số thành phần “Đào tạo lao động” trong xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đẩy mạnh đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, ông có thể cho biết thời gian tới ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Trị sẽ bám sát vào những giải pháp nào?

 

-Để công tác này tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, thời gian tới, ngành LĐ,TB&XH sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngành bám sát định hướng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025, triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở GDNN, trong đó ưu tiên cho các cơ sở GDNN phối hợp tốt với DN trong tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng lao động; chỉ đạo các cơ sở GDNN chú trọng tăng cường liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng với các DN. Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực của các cơ sở GDNN sau khi được tổ chức, sắp xếp lại: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, các trường có ngành, nghề trọng điểm theo các cấp độ, một số Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.

 

Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công thương và các địa phương tổ chức khảo sát tình hình sử dụng lao động tại các DN ở trong và ngoài tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội nghị ký kết giữa các cơ sở GDNN và các DN trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động”; chú trọng đào tạo có địa chỉ, theo đơn đặt hàng của DN. Xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa về đào tạo nghề, hỗ trợ các cơ sở GDNN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của DN và xã hội.

 

Tăng cường tổ chức sàn giao dịch, giới thiệu việc làm tại tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và người có nhu cầu việc làm tiếp cận giao dịch. Thường xuyên thông báo công khai kết quả, chất lượng, ngành nghề, loại hình, số lượng lao động ở địa phương được đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng để DN biết tuyển dụng. Hằng năm tổ chức đối thoại giữa các cơ sở đào tạo nghề với các DN nhằm rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo nghề và ký kết văn bản hợp tác tuyển sinh, đào tạo và cung ứng lao động cho các DN; tham mưu bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ DN trong đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực.

 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp tham mưu, tập trung đẩy mạnh hỗ trợ giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với công tác đào tạo nghề và giảm nghèo bền vững. Xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng tầm kỹ năng lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung, của tỉnh Quảng Trị nói riêng, đảm bảo gắn kết nhiệm vụ GDNN với các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

 

-Xin cảm ơn ông!

 

Tú Linh (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

98197738
izmir escort bayan izmir escort bayan