Nỗ lực “Dạy tốt - học tốt” ở thị xã Quảng Trị


Ngày cập nhật: 06/12/2019 05:53:25

(QT) - Bám sát Nghị quyết số 29, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, hằng năm Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng GD&ĐT.

 

Tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong dạy học ở thị xã Quảng Trị​

 

Những giải pháp Phòng GD&ĐT triển khai tập trung vào việc đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD&ĐT, bảo đảm trung thực, khách quan; hoàn thiện hệ thống GD quốc dân theo hướng hệ thống GD mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công tác quản lí GD&ĐT, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD&ĐT; coi trọng quản lí chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học GD và khoa học quản lí; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

 

Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Trị Nguyễn Lam Giang cho biết, trên cơ sở hướng dẫn chương trình, nhiệm vụ năm học của Bộ và Sở GD&ĐT, ngành GD&ĐT thị xã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ theo năm học, phù hợp thực tiễn của địa phương và khả năng học tập của học sinh (HS), đảm bảo khung thời gian năm học; chú trọng nâng cao chất lượng GD đại trà, tăng cường dạy phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi; đổi mới kiểm tra, đánh giá HS. Thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên (GV), HS việc triển khai thực Chương trình GD phổ thông theo Nghị quyết số 29 của Trung ương và Nghị quyết số 88 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII. Định hướng, hướng dẫn cán bộ, GV tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới.

 

Ngành GD&ĐT thị xã tiến hành điều chỉnh và chỉ đạo các trường thực hiện tốt chương trình, nội dung GD theo hướng thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế từng trường nhằm phát triển năng lực người học. Chỉ đạo các trường chủ trương soạn giảng theo hướng lồng ghép và tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề, rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, chú trọng GD nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức gắn với điều kiện địa phương. Tăng cường GD thể chất, quốc phòng- an ninh, dạy nghề và định hướng nghề nghiệp, phân luồng HS; chú trọng việc dạy ngoại ngữ, tin học, đảm bảo thực hiện đủ nội dung chương trình theo quy định.

 

Ngành GD&ĐT thị xã triển khai thực hiện chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GD quốc dân giai đoạn 2008- 2020”. Đến nay, đã triển khai dạy học Tiếng Anh chương trình thí điểm cho 100% học sinh lớp 3,4,5 tại các trường tiểu học; tất cả các lớp tại trường THCS Thành Cổ và lớp 6,7, 8 tại các trường THCS,TH&THCS còn lại trên địa bàn. Tổ chức dạy môn Tin học hình thức tự chọn theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cho tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

 

Năm học này, ngành GD&ĐT thị xã có 14 trường, gồm 7 trường mầm non (5 trường công lập, 2 trường tư thục), 2 trường tiểu học, 5 trường THCS, Tiểu học &THCS. Hiện nay, ngành đang bám sát các quy định của trung ương, của tỉnh và Bộ GD&ĐT triển khai chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông mới theo đúng lộ trình đề ra; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng HS sau THCS. Đồng thời năm học 2019- 2020, ngành GD&ĐT thị xã Quảng Trị nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ như nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, đánh giá toàn diện các kĩ năng, đặc biệt là kĩ năng nghe, nói, hướng đến việc đánh giá sự tiến bộ của người học. Chú trọng đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ, phần mềm dạy học ngoại ngữ tích hợp và phần mềm xây dựng ngân hàng đề kiểm tra các cấp. Bảo quản, sử dụng và phát huy hiệu quả thiết bị được trang cấp, đặc biệt là phòng học ngoại ngữ thông dụng.

 

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Trị Nguyễn Lam Giang cho biết: “Đội ngũ cán bộ quản lí, GV các cấp học được củng cố theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD thông qua bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển bố trí cán bộ quản lí đúng quy định và đảm bảo yêu cầu về phẩm chất năng lực nhằm phát huy hiệu quả công tác. Việc luân chuyển, thuyên chuyển GV dựa trên điều kiện, nguyên tắc của công tác tổ chức cán bộ, đồng thời vận dụng các chế độ chính sách, hoàn cảnh cụ thể đảm bảo được sự hợp lí, công bằng”.

 

Phòng đã tạo điều kiện để cán bộ quản lí, GV tham gia các lớp đào tạo nâng cao về chuyên môn, trình độ lí luận chính trị, quản lí GD, tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chính trị hằng năm do các cấp tổ chức. Hiện toàn ngành GD&ĐT thị xã có 100% cán bộ quản lí, GV đạt chuẩn về trình độ, trong đó trên chuẩn đạt trên 88%. Tất cả cán bộ quản lí các trường học có bằng trung cấp lí luận chính trị trở lên. Hằng năm, tỉ lệ huy động HS đến trường được duy trì ổn định và nâng cao, mầm non huy động trẻ đạt tỉ lệ hơn 66%, mẫu giáo đạt hơn 98%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%; huy động HS vào lớp 1 đạt 100%, vào lớp 6 đạt 100%. Đến nay, thị xã Quảng Trị là đơn vị đầu tiên 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học…

 

 Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ