Xây dựng văn hóa nêu gương trong ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị


Ngày cập nhật: 11/10/2019 05:54:21

(QT) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị vừa ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CV,VC), nhà giáo, người lao động trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lí GD, các cơ sở GD ngành GD&ĐT Quảng Trị.

 

Trường THPT Chu Văn An khai giảng năm học mới với quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong dạy và học​

 

Quy định về trách nhiệm nêu gương là cơ sở để cán bộ quản lí, nhà giáo và nhân viên nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí và nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học và xã hội noi theo.

 

Theo đó, trách nhiệm của CB,CV,VC,NLĐ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị. Tôn trọng và ủng hộ các quyết định, chỉ đạo, hướng dẫn của thủ trưởng và của tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị; sẵn sàng nhận nhiệm vụ được tổ chức phân công. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và đạt kết quả cao; tham gia đầy đủ các hoạt động của cơ quan, đơn vị; có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo theo điều 4, điều 5, điều 6 Quyết định số 16 ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT Quy định về đạo đức nhà giáo; có hành vi ứng xử đúng mực theo điều 4, điều 6, điều 7 Quy định về quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở GD mầm non, phổ thông, thường xuyên theo Thông tư 06 ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT. Quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh, chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm, tri thức để cùng tiến bộ. Có trách nhiệm với gia đình, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ tại địa phương, nơi cư trú.

 

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng quy định những việc CB,CC,VC,NLĐ không được làm như không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định của nhà nước và của ngành; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học, phụ huynh và người khác. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, dạy trước chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương, nền nếp của nhà trường. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học, thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, GD. Không có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử với nhân dân, thành kiến với người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học, đồng nghiệp, người khác; không có những lời nói, hành vi phản cảm, thiếu văn hóa làm tổn hại đến danh dự của cá nhân, của tập thể trong và ngoài đơn vị. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định; không được ép học sinh học thêm. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học; không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi. Không cục bộ địa phương, tạo phe cánh chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng; không để con cái chểnh mảng học hành, đua đòi hưởng thụ, bị các phần tử xấu lôi kéo dẫn đến phạm pháp.

 

Đối với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ngoài việc thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu nghiêm chỉnh chấp hành và nêu cao trách nhiệm phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân viên của mình. Gương mẫu trong việc xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh với hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, ích kỉ, cục bộ, bè phái, tranh giành quyền lợi, địa vị, gây giảm sút và rạn nứt sức mạnh của tập thể. Đề cao việc tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, tha hóa về đạo đức, lối sống. Đề cao đức tính cần, kiệm, liêm, chính để tập thể noi theo. Thực sự là hạt nhân tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến phản biện trong tập thể, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong những quyết định lớn của cơ quan, đơn vị. Biết đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, biết hi sinh quyền lợi cá nhân; không vun vén cá nhân, không lợi dụng vị trí, ảnh hưởng của bản thân để tư lợi. Chân thành với đồng nghiệp, nghiêm khắc với bản thân, quan tâm, giúp đỡ mọi người, trong công việc và trong cuộc sống; tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát triển toàn diện. Có phương pháp tư duy độc lập và phong cách làm việc khoa học; lập kế hoạch phù hợp, tổ chức phân công hợp lí, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, đánh giá khách quan, báo cáo kịp thời, đầy đủ. Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo về các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ; không thụ động, trông chờ, ỷ lại cấp trên. Có thái độ ứng xử đúng mực, văn minh, lịch sự, hòa nhã; lời nói đi đôi với việc làm; công tâm trong đối xử và xử lí công việc. Biết lắng nghe và sẵn sàng đối thoại, giải quyết vấn đề có lí, có tình, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của nhà giáo, quyền lợi của học sinh, quản lí và sử dụng tài chính, cơ sở vật chất trong nhà trường. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; luôn có ý thức tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tập thể, tài năng của cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Biết chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài. Giải quyết dứt điểm và minh bạch các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài nhất là về chế độ chính sách của giáo viên, về chất lượng dạy và học, phương pháp GD, về quản lí và sử dụng các nguồn lực, về phân công lao động, về khen thưởng, thi đua. Trung thực, khách quan trong công việc; không phô trương, hình thức, không chạy theo thành tích và “đánh bóng” kết quả công việc. Không lợi dụng chủ trương xã hội hóa và danh nghĩa Hội cha mẹ học sinh để chỉ đạo, tổ chức các khoản thu trái quy định.

 

Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho đồng nghiệp; chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ được giao; bám sát chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề của đơn vị một cách kịp thời, hợp lí. Thường xuyên cập nhật thông tin để bám sát tình hình thực tiễn và định hướng của lãnh đạo ngành, giải quyết công việc kịp thời, thấu đáo. Phổ biến kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, coi trọng công tác tự kiểm tra trong cơ quan, đơn vị; không để nảy sinh hoặc tồn đọng những vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm kéo dài. Tận tụy với công việc; năng động, sáng tạo trong việc tìm giải pháp thúc đẩy cơ quan, đơn vị phát triển toàn diện, giúp đỡ cán bộ, giáo viên và học sinh tiến bộ. Có đóng góp cụ thể trong việc đem lại ngày càng nhiều quyền lợi chính đáng cho cán bộ, giáo viên và người lao động; đưa thành tích của nhà trường, cơ quan, đơn vị ngày một nhiều hơn, làm cho vị thế xã hội của đơn vị được khẳng định, ổn định và phát triển; quyền và lợi ích chính đáng được tôn trọng, phúc lợi tập thể được bảo đảm và ngày càng phong phú, dồi dào; ảnh hưởng tốt đến sự nghiệp chung ngày càng lớn; môi trường văn hóa được khẳng định và cải thiện, quan hệ người với người ngày càng tốt đẹp, thân thiện. Quy định còn quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương trong mối quan hệ với gia đình và xã hội của CB,CC,VC,NLĐ của ngành GD&ĐT…

 

NV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đã 49 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, nam phi công người Anh tỉnh, phản xạ ho mạnh, sức cơ tăng (4/6/2020)
Cùng hành động vì thiên nhiên (4/6/2020)
Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn (4/6/2020)
Hướng về biển, đảo quê hương (4/6/2020)
Giúp người cao tuổi cải thiện về sức khỏe và tinh thần (4/6/2020)
Những vấn đề đặt ra qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (4/6/2020)
48 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, nam phi công người Anh thực hiện được các y lệnh của nhân viên y tế (3/6/2020)
Chủ tịch tuổi 14 (3/6/2020)
Thị trấn mới trên vùng đất lúa (3/6/2020)

Trực tuyến

90254819
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ