Tăng cường giám sát, phản biện xã hội để thúc đẩy KT - XH phát triển


Ngày cập nhật: 01/08/2022 05:16:55

(QTO) - Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI xác định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Ở một cấp độ cao hơn, công tác giám sát, phản biện xã hội đã được hiến định. Điều 9 Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ vai trò của MTTQ trong thực hiện công tác giám sát, phản biện. Đây là phương thức để Nhân dân góp sức, hiến kế với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, quyết sách, là hoạt động quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

 

Xác định giám sát, phản biện xã hội là hoạt động xã hội đặc thù, mang tính nhân dân, tính xã hội rộng rãi, những năm qua, công tác này luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm thực hiện; có nhiều nỗ lực trong lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp giám sát, phản biện xã hội. Như mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68/ NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau giám sát đã có 5 ý kiến, kiến nghị gửi đến các bộ, ngành trung ương và 2 ý kiến gửi đến chính quyền địa phương.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; giám sát việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác liên ngành trung ương khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng”; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà giam giữ Công an huyện Triệu Phong…

 

Cùng với đó, hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ý kiến vào 33 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo chương trình dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; UBMT cấp huyện, cấp xã tham gia 151 văn bản dự thảo về tình hình phát triển KT-XH của địa phương và các lĩnh vực khác liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân.

 

Các ý kiến tham gia của MTTQ trong các hội nghị, các góp ý dự thảo văn bản được cơ quan soạn thảo, các cấp, ngành tiếp thu, có văn bản tổng hợp chỉnh lý và bổ sung. Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các dự án, đề án liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 

Có thể nói, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, cũng như tình hình chung ở các địa phương khác, hoạt động này vẫn còn một số hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền còn chưa đầy đủ, chưa đúng bản chất của hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đồng đều. Việc thực hiện sau kết luận giám sát, góp ý của MTTQ các cấp có trường hợp chưa đem lại hiệu quả dẫn đến phát sinh mâu thuẫn kéo dài, gây bức xúc trong dư luận…

 

Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong xã hội về vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội về công tác giám sát và phản biện xã hội trong giai đoạn hiện nay với tính chất là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

 

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức, chính quyền xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm; tập trung vào những chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; các chương trình, dự án, đề án về KT-XH của địa phương. Trong quá trình hoạt động, MTTQ các cấp huy động sự tham gia của Nhân dân, đoàn viên, hội viên, người làm báo ở các cơ quan báo chí nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong hoạt động giám sát.

 

Để làm được điều này cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, am hiểu nhiều lĩnh vực công tác; năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá vấn đề; kỹ năng thực hành công tác giám sát và phản biện xã hội. Cần xác định các chương trình giám sát, phản biện triển khai sao cho vừa sức, không dàn trải, lấy chất lượng làm chính. Phạm vi giám sát cũng chỉ nên tập trung vào các chương trình, dự án, đề án được đầu tư xây dựng có liên quan trực tiếp đến cộng đồng.

 

Để phát huy hiệu quả của hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững, cần nâng cao hiệu quả phối hợp và thống nhất hoạt động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; hằng năm đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm, có khen thưởng động viên kịp thời. Bố trí đủ nguồn lực cho MTTQ các cấp đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua việc cấp ủy các cấp quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ; có các giải pháp, cơ chế về tuyển dụng, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu MTTQ các cấp.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (3)
Bài viết có chủ đề rất hay. Mong P.V viết về dự án, công trình cụ thể. Ví dụ một số tuyến đường như Lê Thánh Tông, Đặng Trần Côn hay vấn đề giải ngân...Lý do: Phản biện hết lần này, lần khác nhưng đâu lại vào đó. Cứ đổ qua, đổ lại làm mãi có xong đâu. Làm việc gì hiệu quả kém là đổ vấy cho Dân. Nhưng xin hỏi Dân là ai ? Dân là người chống lại Ph. luật hay Dân là đa số người có ý kiến phản biện ? Nếu Dân đúng thì nghe Dân nếu "Dân" sai, nói mãi...Thì cưỡng chế. Hay vì sao?
Ph?m Bình - 03/08/2022 5:27:21 CH
Đây là việc cực kỳ quan trọng. Tỉnh Quảng Trị một số ngành, lĩnh vực xếp cuối cả nước. Theo tôi, một trong những nguyên nhân chính là do coi nhẹ phản biện hoặc không biết phản biện, sợ phải phản biện...Vô lý hơn, có ngành tụt hậu rất xa so với tỉnh ban, so với chính mình nhưng lại được khen và "tự khen" rất hay. Mặc dù, TW có bảng xếp hạng hẳn hoi. Vì thế, rất mong báo chí quan tâm, tuyên truyền thêm về chủ đề này...Tốt thì khen còn Yếu kém thì Phê, đừng làm ngược ?
Ph?m Bình - 12/08/2022 5:20:26 CH
P B X H một quan điểm lớn, hay, khoa học trong S N đổi mới của đất nước, của Đảng. Tuy nhiên, trong thực tiễn một số địa phương, cơ quan, đơn vị ...thực hiện chưa nghiêm túc, thậm chí ngụy biện và lảng tránh. VD: Thử hỏi một đơn vị cấp huyện, xã bao nhiêu dự án chậm tiến độ, lý do là gì ? Phần lớn đổ cho Dân là không chịu giá đền bù. Tuy nhiên, Ai và vì sao Dân không chịu đền bù thì không thể giải thích vì " mắc quai" ? Xin hỏi: "Vì ai" và Vì sao không dám Cưỡng chế ?
Phan Thanh Nam - 15/08/2022 11:26:56 SA

CÁC TIN KHÁC
Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại để thúc đẩy tăng trưởng (26/9/2022)
Người đứng đầu phải sâu sát cơ sở (24/9/2022)
Cần rà soát, chấn chỉnh hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke (23/9/2022)
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống khai thác IUU (19/9/2022)
Chú trọng hơn nữa tính chủ động, phù hợp và công bằng trong luân chuyển giáo viên (17/9/2022)
Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (16/9/2022)
Siết chặt quản lý dịch vụ karaoke (12/9/2022)
Hệ lụy từ hành vi buôn bán động vật hoang dã (10/9/2022)
Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững (9/9/2022)


Trực tuyến

161169088
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ