Tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cần thiết thực, hiệu quả


Ngày cập nhật: 23/05/2022 05:26:55

(QTO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 587/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025.

 

Đối với tỉnh Quảng Trị, từ xuất phát điểm thấp, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được những kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua đã huy động được hơn 47.374 tỉ đồng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó chủ yếu đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu nên diện mạo nông thôn thay đổi rất nhanh. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 56,4% số xã đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu đề ra, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn thiện. Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người dân. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. Các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều chương trình lồng ghép nội dung xây dựng NTM với chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, gắn với vận động các tầng lớp nhân dân, huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí như phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội…

 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM vẫn còn gặp một số khó khăn, như nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương xây dựng NTM còn hạn chế, chủ yếu dựa vào sức dân. Sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 đã khiến nhiều xã thuộc huyện miền núi bị rớt tiêu chí NTM, trong đó tập trung vào các tiêu chí như giao thông, thủy lợi, trường học, điện, thông tin truyền thông, nhà ở, dân cư. Thu nhập, đời sống của người dân theo đó cũng bị ảnh hưởng; đây cũng là tiêu chí khó thực hiện đối với các xã ở miền núi…

 

Theo kế hoạch của Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn và dân cư làm mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá phong trào thi đua. Huy động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực, đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng NTM. Tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng NTM.

 

Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng NTM. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng NTM; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào.

 

Để thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương cần tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025. Mục tiêu cụ thể đề ra là mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; phấn đấu 60% số thôn, làng, bản… thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND tỉnh quy định.

 

Cùng với đó là tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn có hiệu quả; không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM…

 

Và một vấn đề cũng rất quan trọng là cần đổi mới trong nhận thức của các cấp, ngành, địa phương, đó là phải xem Chương trình xây dựng NTM là một cuộc vận động chứ không phải là chương trình đầu tư. Do đó khi có địa phương đạt chuẩn cũng không nên có tâm lý đã hoàn thành, bởi xây dựng NTM có điểm mở đầu nhưng không có điểm kết thúc.

 

Quá trình xây dựng NTM phải luôn gắn liền với đổi mới, tổ chức lại mô hình sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có nhiều mô hình trên các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triển làng nghề và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Để không xảy ra sự việc đáng tiếc trong phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí (25/6/2022)
Thay đổi thói quen để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả (24/6/2022)
Nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, đạo đức của người làm báo (20/6/2022)
Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn (18/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (13/6/2022)
Từ chuyện thu sai “địa chỉ” ở một phường (11/6/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (10/6/2022)
Nói thêm về đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (6/6/2022)
150518433
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ