Tập trung thực hiện các cam kết để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng


Ngày cập nhật: 17/01/2022 06:05:28

(QTO) - Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong năm có nhiều sự kiện lớn diễn ra như kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Lễ hội Vì hòa bình. Dự báo năm nay bên cạnh những thuận lợi, thời cơ thì những khó khăn, thách thức cũng rất lớn, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để tạo sự phát triển, trong đó trọng tâm là thực hiện chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”.

 

Năm 2021, bám sát chủ đề năm “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng” và các nội dung nhiệm vụ đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

 

Mặc dù phải đối mặt với COVID-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới và phát triển. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện. Một số địa phương có cách làm sáng tạo, linh hoạt, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống của Nhân dân.

 

Căn cứ vào thực tiễn ở địa phương, các huyện tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm đặt ra. Huyện Hải Lăng giải quyết được tình trạng tranh chấp địa giới hành chính và một số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn huyện; ban hành các nghị quyết, đề án về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Huyện Gio Linh thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; thực hiện việc hoán đổi đất giữa huyện với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 để phục vụ nhu cầu đất sản xuất cho người dân.

 

Huyện Hướng Hóa chỉ đạo di dời, tái định cư, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho Nhân dân; ban hành nghị quyết chuyên đề về khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Vĩnh Linh thực hiện tốt thu hút đầu tư, hỗ trợ các dự án trọng điểm và liên kết tiêu thụ sản phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã khó khăn ở miền tây; xây dựng quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tập trung. Huyện đảo Cồn Cỏ hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp Văn phòng huyện; xây dựng đề án thành lập thôn Thanh Niên huyện đảo.

 

Ở cấp tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, kịp thời tham mưu các phương án, kịch bản ứng phó, phòng chống thiên tai năm 2021; xây dựng và triển khai các phương án khôi phục sản xuất; tăng cường quản lý khai thác hải sản; tích cực triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sạch, sản xuất theo quy mô lớn, chuỗi giá trị, liên kết 4 nhà.

 

Ngành tài nguyên và môi trường đã rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai; thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường; triển khai hiệu quả đề án “Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

 

Ngành khoa học và công nghệ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển tài sản trí tuệ; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ, thiết bị trong sản xuất; hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đã ban hành được 3 nghị quyết chuyên đề và thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, an ninh biên giới ổn định, không xảy ra các tình huống, vụ việc đột xuất, bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động trên địa bàn; hỗ trợ 2 tỉnh bạn Lào trong phòng, chống COVID-19.

 

Nhìn chung, quá trình thực hiện cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự chuyển biến về lề lối làm việc của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Tuy nhiên, trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp và hậu quả của thiên tai năm 2020, các hoạt động trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng nên tiến độ thực hiện các cam kết trong năm có chậm lại, một số chỉ tiêu không đạt như nội dung cam kết, một số nội dung cam kết chưa thể triển khai thực hiện… ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năng lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

 

Năm 2022, quán triệt chủ đề năm “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể cần tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Cơ cấu lại, phục hồi và phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị tác động trực tiếp bởi COVID-19 như thương mại, dịch vụ, vận tải, du lịch... để thúc đẩy tăng trưởng.

 

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước còn khó khăn, cần có sự lựa chọn, ưu tiên bố trí nguồn lực đối với những vấn đề cấp bách, những nhiệm vụ đã được xác định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị; hoàn thành có chất lượng công tác quy hoạch tỉnh. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, uy tín, năng lực đáp ứng yêu cầu. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ. Chủ động phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc cung cấp thông tin cũng như triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... để đảm bảo các nội dung cam kết được triển khai đúng tiến độ.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cam kết để vừa kịp thời chỉ đạo, vừa có cơ sở xem xét trách nhiệm khi không thực hiện đúng các nội dung cam kết. Thường xuyên rà soát việc thực hiện cam kết, đồng thời tổ chức đánh giá việc thực hiện cam kết gắn với kiểm điểm trách nhiệm cuối năm để xem xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cấp.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Để không xảy ra sự việc đáng tiếc trong phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí (25/6/2022)
Thay đổi thói quen để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả (24/6/2022)
Nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, đạo đức của người làm báo (20/6/2022)
Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn (18/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (13/6/2022)
Từ chuyện thu sai “địa chỉ” ở một phường (11/6/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (10/6/2022)
Nói thêm về đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (6/6/2022)
150517167
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ