Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên


Ngày cập nhật: 14/01/2022 05:29:42

(QTO) - Tháng 3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ban hành văn bản chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 9 tháng sau- tháng 12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh lại tiếp tục ban hành văn bản cũng với nội dung này. Điều đó cho thấy lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nhưng đồng thời cũng thấy rằng chúng ta giải quyết các vụ việc chưa được thật tốt, cần phải tăng cường, nâng cao hiệu quả hơn nữa.

 

Liên quan đến vấn đề này, năm 2021, Báo Quảng Trị tiếp nhận khoảng 100 đơn thư, thông tin qua đường dây nóng, email hoặc người dân trực tiếp đến cơ quan trình báo, trong đó phần nhiều là những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Qua nghiên cứu hồ sơ cũng như quá trình điều tra, thu thập tư liệu, làm việc với chính quyền, cơ quan chức năng và người dân của phóng viên cho thấy, trong các nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp có nguyên nhân do cơ quan thẩm quyền giải quyết vụ việc chưa tốt.

 

Nhìn tổng thể từ việc xử lý của các địa phương, cơ quan chức năng và từ trực tiếp tìm hiểu các vụ việc của Báo Quảng Trị, có thể đánh giá, thời gian qua, các cấp, các ngành có nhiều cố gắng trong việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân ngày càng được quan tâm hơn; nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân đã có chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc được thụ lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số cơ quan, người đứng đầu địa phương chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ; né tránh, đùn đầy việc tiếp công dân; không tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng không giải quyết dứt điểm; chậm xử lý, trả lời đơn thư, giải quyết sai dẫn đến phải sửa đổi, hủy bỏ nhiều gây bức xúc trong Nhân dân. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều công dân khiếu kiện khéo dài, vượt cấp, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự như tập trung đông người tại trụ sở Tiếp công dân, UBND tỉnh vào những ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, tại văn bản ban hành ngày 24/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 726/UBND-NC ngày 4/3/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xem công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp chủ trì các buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định; không bố trí lịch tiếp công dân định kỳ trùng với lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh (vào ngày 25 hằng tháng) để tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh khi có yêu cầu. Chịu trách nhiệm về tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền được giao; trường hợp địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp thì người đứng đầu, địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện chủ động kiểm tra, rà soát, lập danh sách tất cả các vụ khiếu nại, tố cáo, các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh, nêu rõ nguyên nhân, biện pháp xử lý và kiến nghị, đề xuất để giải quyết (nếu có), báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng. Thanh tra tỉnh phối phợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hằng tháng.

 

Mới đây, một trong những văn bản Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2022- ngày 3/1- Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch nhằm tổ chức tiếp công dân có hiệu quả phục vụ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần; bảo đảm các công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật.

 

Ban Tiếp công dân cấp tỉnh phải chủ động bố trí cán bộ, công chức và thông báo lịch trực tiếp công dân trong thời gian nghỉ Tết; tăng cường cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân khi cần thiết. Chủ tịch UBND cấp huyện phải xác định việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong thời gian trước, trong và sau tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần; chịu trách nhiệm và kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân địa phương mình kéo lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện.

 

Đối với vụ việc có nguyên nhân do không tập trung giải quyết kịp thời hoặc giải quyết sai dẫn đến công dân khiếu kiện đông người, phức tạp lên tỉnh và ra Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện liên quan.

 

Quyền khiếu nại, tố cáo liên quan chặt chẽ với các quyền và nghĩa vụ cơ bản khác của công dân, qua đó nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, đồng thời thể hiện vai trò của công dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở không tốt là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, tập trung đông người, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Vậy nên, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của của các cơ quan, đơn vị, địa phương như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

146928423
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ