Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật


Ngày cập nhật: 22/02/2021 06:28:55

(QTO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

 

Theo luật định, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp. Theo quy định của pháp luật (Luật Tổ chức QH, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND), việc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn như trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu QH, đại biểu HĐND. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của QH, của HĐND…

 

Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19… Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; tập trung xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh. Ngay từ khâu giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp phải phải dân chủ, kỹ lưỡng. Theo Chỉ thị số 45- CT/TW của Bộ Chính trị, phải giới thiệu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Như vậy, chỉ khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị chọn đúng người giới thiệu thì cử tri mới có cơ sở để lựa chọn, bầu được những người xứng đáng nhất đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước và cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

 

Điều cũng cần lưu ý khi tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp là vận dụng đầy đủ các quy định mới của pháp luật. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH, số lượng đại biểu QH giữ nguyên là 500 người, nhưng tỉ lệ đại biểu QH chuyên trách được luật quy định tối thiểu 40% (tăng 5% so với trước), tức là QH sẽ có ít nhất 200 đại biểu hoạt động chuyên trách. Luật cũng quy định rõ đại biểu QH có một quốc tịch là Việt Nam. Đối với đại biểu HĐND, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định giảm từ 5 - 10% số đại biểu so với hiện nay. Với quy định mới này, khi số lượng đại biểu giảm thì phải chọn cho được những ứng cử viên ưu tú, nhiệt huyết nhất để bảo đảm quyền đại diện của cử tri, trong đó cần chú trọng đến chất lượng đại biểu HĐND chuyên trách…

 

Để đáp ứng yêu cầu từ thực tế và quy định của pháp luật, việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND cần được các cơ quan, tổ chức, đơn vị quán triệt và thực hiện đúng theo quan điểm của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW cũng như các văn bản hướng dẫn bầu cử đã ban hành. Cùng với đó, ngay từ khâu này cần phát huy dân chủ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu dân cư khi lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần lắng nghe ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND, vì hơn ai hết chính họ là những người hiểu rõ, đánh giá chính xác những cá nhân được giới thiệu. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

 

Tóm lại, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử. Phải thực hiện quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 

 Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

110681276
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort