Công khai, minh bạch thông tin về công tác cán bộ, yêu cầu đặt ra từ cuộc sống


Ngày cập nhật: 29/06/2020 06:23:05

(QTO) - Một vấn đề nổi lên thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đó là có một số tờ báo, tạp chí chuyên ngành đã tập trung phản ánh một số nội dung về công tác cán bộ mà theo cơ quan chức năng khẳng định là không đúng bản chất sự việc. Thêm vào đó các trang mạng xã hội cá nhân đồng loạt khai thác, chia sẻ, bình luận có tính suy diễn về công tác cán bộ của tỉnh; có cá nhân gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng ở Trung ương phản ánh một số vụ việc liên quan công tác cán bộ của tỉnh nhưng không cung cấp được chứng cứ đầy đủ, cụ thể… Tất cả những vấn đề trên đã tạo nên luồng dư luận phức tạp cả trong và ngoài tỉnh, gây nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng thời gian qua lãnh đạo tỉnh bổ nhiệm cán bộ quá nhiều mà không nắm rõ thực trạng đội ngũ cán bộ của địa phương; việc bổ nhiệm cán bộ có dấu hiệu cục bộ địa phương!!! Để thấy được toàn diện công tác cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cần có cái nhìn toàn diện trong suốt cả nhiệm kỳ.

 

Quán triệt nguyên tắc của Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội nghị và ban hành một số báo cáo sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; cụ thể hóa và ban hành một số quyết định, quy định, kết luận, kế hoạch và quy chế trong công tác cán bộ; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp, trong đó có nhiều cách làm mới, sáng tạo.

 

Chẳng hạn trong tuyển dụng cán bộ đã chú trọng chính sách thu hút nhân tài, tạo nguồn nhân lực. Việc đánh giá cán bộ thông qua bộ tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có so sánh với nhóm chức danh có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Tăng tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ cao hơn mức quy định của Trung ương. Trong đào tạo cán bộ coi trọng những chuyên ngành tỉnh đang có nhu cầu, ưu tiên hệ tập trung. Thực hiện kế hoạch 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương vào năm 2020. Bổ nhiệm lại cán bộ gắn với trình bày và kiểm điểm việc thực hiện chương trình hành động…

 

Năm 2017, BTV Tỉnh ủy chọn chủ đề là “Năm công tác cán bộ” và triển khai ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu các địa phương với BTV Tỉnh ủy, thể hiện quyết tâm chính trị cao của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Một đặc điểm khác trong công tác cán bộ của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 là thời kỳ chuyển giao thế hệ cán bộ. Đối với ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ có 45,28% đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020- 2025, trong đó có nhiều đồng chí không tham gia trọn nhiệm kỳ, do vậy sẽ đổi mới hơn 50%, vượt hơn 20% so với yêu cầu nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 123 cán bộ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ tỉnh, trong đó có những đơn vị hầu như thay thế hoàn toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt. Như vậy việc có nhiều cán bộ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này là đương nhiên, do thời kỳ chuyển giao thế hệ cán bộ.Và vấn đề quan trọng là quá trình quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đã làm đúng quy trình, công khai, minh bạch.

 

Về dư luận cho rằng việc bổ nhiệm cán bộ thời gian qua có dấu hiệu cục bộ địa phương cũng đã được cơ quan có chức năng làm rõ qua con số thống kê cụ thể; đã được BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, cho thấy không có sự ưu tiên cho cán bộ một vùng miền nào. Trong thực tế, mặc dù không có quy định song BTV Tỉnh ủy luôn quan tâm đảm bảo sự hài hòa giữa các vùng miền trong đội ngũ cán bộ của địa phương.

 

Về việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tiến hành quy trình theo đúng Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. Quá trình tiến hành đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; nhân sự được chọn tại thời điểm làm quy trình đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Chính trị.

 

Tuy nhiên, sau khi BTV Tỉnh ủy lập hồ sơ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét giới thiệu nhân sự kiện toàn chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đã có đơn tố cáo gửi Trung ương. UBKT Trung ương Đảng đã thành lập đoàn giải quyết đơn tố cáo. Khi có kết luận của đoàn kiểm tra, BTV Tỉnh ủy đã thông tin cho các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tại một hội nghị trước khi tiến hành bầu cử. Vừa qua, căn cứ kết quả bầu cử, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định chuẩn y bầu cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021”.

 

Từ sự phân tích, đối chiếu các vấn đề về công tác cán bộ nói trên, chúng tôi nhận thấy công tác cán bộ là vấn đề nhạy cảm, được xã hội rất quan tâm. Khi có dư luận về cán bộ được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, cơ quan có thẩm quyền cần tạo cơ chế để kịp thời cung cấp thông tin trong phạm vi những vấn đề có thể thông tin được để tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, nhất là thời điểm đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Từ đó tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo, chịu trách nhiệm trong hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác cán bộ nói riêng. Phải hết sức tránh những “khoảng trống thông tin”, bởi khi đó những loại “phi tin tức” sẽ lan truyền rất nguy hiểm, nhất là tin tức lan truyền từ mạng xã hội. Thiết nghĩ thông qua các cuộc họp báo với các cơ quan báo chí, các buổi sinh hoạt chi bộ, các hoạt động của các đoàn thể, câu lạc bộ..., cơ quan có thẩm quyền cần công khai, minh bạch thông tin về công tác cán bộ được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, để cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có được thông tin chính thống để giám sát, từ đó có nhận thức đúng đắn, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa Quảng Trị sớm ra khỏi nhóm các tỉnh có trình độ phát triển trung bình, vươn lên bắt kịp sự phát triển chung của các tỉnh thành trong khu vực và cả nước.

 

Hiện nay, các địa phương trong cả nước nói chung, Quảng Trị nói riêng đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngoài các dự thảo văn kiện đại hội đang được lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân thì vấn đề dư luận quan tâm nhất là công tác cán bộ. Điều đó là một nhu cầu chính đáng, bởi vì Nhân dân muốn biết người được chọn để bầu các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp là ai? mong mỏi loại bỏ được những nhóm lợi ích, tham nhũng, xa dân; chọn được những cán bộ có tài, có đức, biết cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Vì thế việc công khai, minh bạch thông tin về công tác cán bộ hiển nhiên trở thành một yêu cầu đặt ra từ cuộc sống.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (2)
Với những gì đã diễn ra, theo cá nhân tôi các cấp ủy đảng không được "chủ quan" trước tình hình. Tăng cường hơn nữa việc quản lí các cơ quan báo chí, truyền thông. Kịp thời định hướng, trả lời trên các kênh chính thức và minh bạch thông tin nếu không rơi vào quy định CẤM. Đặc biệt, việc chỉ đạo, giám sát, định hướng để mỗi đoàn, cá nhân là đại biểu dự Đại hội đảng cấp trên, nhất là Đại hội đảng bộ Tỉnh phải thực hiện đúng quy định của đảng, không tiếp tay, vô tình bị lợi dụng...
Phan Thanh Nam - 29/06/2020 4:38:04 CH
Với cảm nhận chủ quan của một người dân. Tôi cảm giác, tình hình trước đại hội lần này của QT bên cạnh những việc đã làm tốt thì một số vấn đề mà dư luận trong cán bộ hưu trí, trong dân, có sự tham gia của cán bộ đương chức phức tạp hơn tình hình đại hội trước, giai đoạn 2015-2020. Vì cũng có nguyên nhân một số cán bộ giữ các chức vụ trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, ít được thử thách, bề dày cống hiến , sự hy sinh...khó bằng các bậc "lão làng" các nhiệm kỳ trước đó. Nên cấp trên cần quyết liệt hơn.
Phan Thanh Nam - 29/06/2020 4:50:43 CH

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93346401
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan