Phát triển mạng lưới y tế rộng khắp để chăm sóc sức khỏe của Nhân dân


Ngày cập nhật: 25/05/2020 05:43:36

(QTO) - Gần đây, khi xảy ra đại dịch COVID-19, nhiều người mới thấy được vai trò quan trọng của mạng lưới y tế ở từng khu vực, cơ sở. Công tác giám sát dịch bệnh và cách ly, điều trị tại chỗ là một trong những cách thức phòng, chống dịch bệnh đem lại hiệu quả tích cực. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội; xây dựng các chính sách và quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội. Về giáo dục, đã chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Riêng lĩnh vực y tế, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; tăng cường chính sách dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm mức tăng dân số hợp lý và cân bằng giới tính khi sinh; thực hiện các chính sách về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam…

 

Đối với tỉnh Quảng Trị, đánh giá về công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phần về sự nghiệp y tế đã nhấn mạnh, với sự giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực của cả tỉnh và ngành y tế, trong những năm qua hệ thống các bệnh viện đa khoa và cơ sở điều trị khu vực từng bước được đầu tư hoàn thiện; hệ thống tổ chức mạng lưới y tế được củng cố,100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

 

Nguồn nhân lực ngành y tế được quan tâm phát triển; đến năm 2020, toàn ngành y tế tỉnh Quảng Trị có trên 3.250 cán bộ y tế, trong đó có trên 630 bác sĩ, đạt 10 bác sĩ/vạn dân, số xã có bác sĩ đạt 90%, 100% xã có nữ hộ sinh trung học trở lên, 100% thôn bản có nhân viên y tế được đào tạo cơ bản; đạt 30 giường bệnh/vạn dân, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Nhiều kỹ thuật mới, hiện đại về khám, chữa bệnh được triển khai ứng dụng; chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ đối với bệnh nhân chuyển biến tích cực.

 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện tốt. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có bước chuyển biến tích cực; tỉ lệ trẻ em tử vong dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi thấp hơn bình quân chung của cả nước. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỉ lệ 98,5%. Ngành y tế đã thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 bảo đảm phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, quyết liệt, hiệu quả; không để xảy ra trường hợp nhiễm bệnh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

 

Rõ ràng so với ngày đầu mới lập lại tỉnh Quảng Trị, lĩnh vực văn hóa - xã hội nói chung, hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh nói riêng đã có sự quan tâm đầu tư, phát triển vượt bậc. Tuy nhiên trước yêu cầu của sự phát triển, chất lượng các dịch vụ y tế của tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân. Bởi vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền và ngành y tế là phải tiếp tục phát triển mạng lưới y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân với những bước đi và cách làm mới, hiệu quả thiết thực, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Trước hết, cần thực hiện lộ trình nâng cấp các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh; tập trung xã hội hóa lĩnh vực y tế, xây dựng các bệnh viện đối tác công - tư, bệnh viện tư nhân, bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, tăng cường công tác kết hợp quân - dân y; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Coi trọng và có chính sách để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ; thu hút, trọng dụng bác sĩ giỏi; tăng cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, miền núi; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

 

Bên cạnh đó, cần xây dựng danh mục kỹ thuật phù hợp các tuyến, tiến tới đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều giữa các cơ sở y tế, các tuyến. Thực hiện kiểm định độc lập, đánh giá chất lượng dịch vụ, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế. Thực hiện cơ chế, chính sách và lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Chú trọng phát triển y học cổ truyền. Tăng cường quản lý nhà nước về y tế; nâng cao chất lượng hoạt động y tế cộng đồng, y tế dự phòng, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; khống chế kịp thời các bệnh truyền nhiễm, các dịch bệnh thường gặp và bệnh dịch mới; quan tâm phòng, chống các bệnh nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng dân số, tăng cường lồng ghép thực hiện các mục tiêu dân số và hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

 

Như vậy, trong các định hướng cho phát triển, chủ trương đúng hướng cho phát triển y tế, giáo dục là một chính sách quan trọng, cùng với việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế còn thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội. Bởi vậy trong thiết kế phát triển ngành y tế phải làm sao để từ chủ trương cho đến thực hiện trong thực tế đều phải có sức thuyết phục được mọi tầng lớp nhân dân. Sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cho mọi chính sách khi đi vào cuộc sống, trong đó chính sách về y tế phải đề cao giá trị phục vụ con người, vì lợi ích thực sự của Nhân dân.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (3)
Đặt vấn đề như bài viết tôi thấy hoàn toàn phù hợp. Có bài báo nói rằng do "tư tưởng lấy DÂN làm gốc" để lý giải thành công Đại dịch. Có lẽ, nói vậy không sai nhưng chung chung và mơ hồ quá, ít cho ta một cảm nhận cụ thể, mặt khác việc gì cũng vậy cũng đều lấy DÂN làm gốc cả, việc bình thường thì khoan vội đưa "tư tưởng lớn" quá ...Phải chăng, như phần đầu bài viết: Thấy vai trò đội ngũ y tế cơ sở nói riêng, cán bộ cơ sở: Công an, Thanh niên, Phụ nữ...Phường, xã, thôn , bản
Ph?m Bình - 26/05/2020 4:10:14 CH
Hiện nay, vấn đề Lãnh đạo, chỉ đạo thường được Đảng, Chính phủ, Bộ, Ngành...Tập trung triển khai rất chặt chẽ, khoa học, cụ thể. CNTT phát triển là điều kiện các Địa phương học hỏi cách làm hay, kịp thời phát hiện sai lầm ..nhất là khi vấn đề Phản biện xã hội báo chí, truyền thông được Đảng ta gần đây rất chú trọng. Vai trò đội ngũ CB cơ sở một lần nữa thấy quá rõ trong đại dịch vừa qua. Ý tưởng này cũng trùng với cách làm của Hà nội, Hải Phòng, HCM ...khi chống Dịch
Ph?m Bình - 26/05/2020 4:23:25 CH
Vấn đề này theo cá nhân tôi thì cũng rất bình thường nếu bài viết xuất hiện trong vài ba năm trước. Nhưng trong giai đoạn tinh giản biên chế nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở có những lúng túng, bất cập ở một số địa phương thì chính đại dịch Covis 19 đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề nếu đánh giá không đúng vai trò đội ngũ này...Trái với một số người, thành công trong nhiều việc theo cá nhân tôi, bao giờ hàng đầu cũng có Quân đội, Công an, đội ngũ cán bộ cơ sở ...
Ph?m Bình - 26/05/2020 4:36:58 CH

CÁC TIN KHÁC
Bước đi của Quảng Trị trong nông nghiệp hữu cơ (10/7/2020)
Cần hỗ trợ hơn nữa cho hợp tác xã nông nghiệp (10/7/2020)
Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội để tăng tốc phát triển (6/7/2020)
Nhiều nỗi lo từ ma túy (4/7/2020)
Tăng thêm cơ hội hưởng lợi cho chủ rừng trong quản lý rừng bền vững (3/7/2020)
Công khai, minh bạch thông tin về công tác cán bộ, yêu cầu đặt ra từ cuộc sống (29/6/2020)
Hãy cho con một mùa hè đúng nghĩa! (27/6/2020)
Nêu cao trách nhiệm đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (26/6/2020)
Để giảm thiểu tác động tiêu cực của truyền thông xã hội (22/6/2020)

Trực tuyến

91946495
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan