Cần có giải pháp xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương


Ngày cập nhật: 22/05/2020 05:59:10

(QTO) - Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hầu hết các xã có điều kiện thuận lợi đều đã đạt chuẩn, những xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM đều là những xã có nhiều khó khăn, trong đó chiếm phần lớn là xã ở miền núi, biên giới, bãi ngang... Với những địa phương này, nhu cầu đầu tư xây dựng NTM rất lớn, nhưng khả năng huy động nguồn lực tại chỗ thấp. Vì vậy, cách thực hiện xây dựng NTM giai đoạn tới cần linh hoạt đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

 

Sau thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Trị có 49/101 xã đạt chuẩn NTM (trước sáp nhập là 60/117 xã NTM). Sau hơn một thập kỷ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã có nhiều kết quả khả quan, trong đó dễ dàng nhận thấy nhất là diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn. Đó là chất lượng xây dựng NTM ở một số nơi chưa cao, thiếu bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần người dân tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập khu vực nông thôn vẫn còn thấp so với bình quân chung của tỉnh, nhất là ở miền núi. Việc huy động nguồn lực trong cộng đồng vẫn còn thấp, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một số cán bộ và người dân. Nhiều xã đạt chuẩn NTM nhưng tiêu chí đã đạt mới ở mức chạm ngưỡng, thiếu bền vững. Đặc biệt, ở một số địa phương sau khi đạt chuẩn NTM có biểu hiện chững lại.

 

Có thể thấy, đạt chuẩn NTM chỉ là bước khởi đầu, quan trọng là phải giữ vững các tiêu chí. Vì trên thực tế, những tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, an ninh trật tự… thường không ổn định và chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan nên việc duy trì và giữ vững không hề đơn giản. Một thực trạng vẫn tồn tại nhiều năm nay là những câu chuyện buồn về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp... ở vùng nông thôn diễn biến ngày càng phức tạp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, luẩn quẩn trong đói nghèo, lạc hậu. Nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân là điểm mấu chốt để thực hiện thành công việc xây dựng NTM. Tuy nhiên, trong bối cảnh có sự chênh lệch, phân hóa rõ rệt về mức sống ở các vùng nông thôn như hiện nay thì cần phân ra các nhóm xã theo kết quả đạt được về bộ tiêu chí xã NTM, để từ đó định hướng về xây dựng giải pháp thực hiện NTM phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, chứ không nên cào bằng, bình quân.

 

Qua số liệu tổng hợp của ngành nông nghiệp và PTNT cho thấy, có thể chia các địa phương thành 3 nhóm về xây dựng NTM. Nhóm thứ nhất là các xã đã đạt chuẩn NTM. Theo chúng tôi với nhóm này cần có sự chỉ đạo tập trung để duy trì, giữ vững, không rơi vào tình trạng “rớt” tiêu chí NTM đã đạt. Muốn vậy, cần tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu hết mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM, không tự bằng lòng với kết quả đạt được mà cần tiếp tục phấn đấu xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp”, hình thành những “miền quê đáng sống”. Khuyến khích các xã nâng cao tiêu chí và thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu bởi nhóm này là nhóm tập trung những địa phương có điểm xuất phát cao, đạt chuẩn xã NTM từ rất sớm và điều kiện phát triển kinh tế khá thuận lợi. Những xã này cũng cần tính toán bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, xây dựng các khu sản xuất nông, lâm, ngư tập trung, thực hiện tích tụ ruộng đất, áp dụng cơ giới hóa vào trong nông nghiệp, xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản, gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

 

Theo số liệu rà soát xã NTM trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 37 xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí. Đây là nhóm thứ hai- những xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2020 - 2025. Những xã này có điểm xuất phát tương đối thấp, điều kiện sản xuất khó khăn, hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, nhu cầu đầu tư cao nhưng khả năng huy động nguồn lực từ người dân và cộng đồng gặp nhiều hạn chế. Vì vậy, những xã trong nhóm này cần có sự trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay của những địa phương đi trước, nhất là những xã biết cách phát huy nội lực vượt khó, vươn lên đạt chuẩn NTM để vận dụng thực hiện. Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng khung kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực, tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, từng tiêu chí, làm tiền đề để phấn đấu đạt chuẩn NTM. Cán bộ NTM tỉnh, huyện cần hướng dẫn cụ thể cho các xã trong nhóm này xây dựng lại đề án phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn phù hợp thực tiễn hiện nay trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thay cho đề án cũ lập từ những năm đầu triển khai Chương trình xây dựng NTM cách đây hơn 10 năm. Cùng với nguồn vốn NTM từ ngân sách nhà nước đầu tư, cần huy động tối đa các nguồn lực khác, nhất là nguồn vốn xã hội hóa, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng, vốn đầu tư từ doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt tài trợ...

 

Nhóm thứ ba là 20 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Đây là nhóm tập trung các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa ở các huyện miền núi. Nếu so sánh kết quả đạt được về xây dựng NTM trong hơn 10 năm qua giữa vùng đồng bằng và miền núi có sự chênh lệch khá lớn. Đến nay, huyện Đakrông vẫn là địa phương trắng xã đạt chuẩn NTM. Huyện Hướng Hóa cũng chỉ có 5/19 xã đạt chuẩn NTM. Có thể thấy, kết quả xây dựng NTM ở khu vực miền núi trong thời gian qua chưa đạt như mong muốn. Một trong những nguyên nhân cơ bản được cho là do bộ tiêu chí NTM quy định cao hơn khả năng thực tế khiến các địa phương này khó phấn đấu đạt chuẩn được. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho khu vực miền núi nhiều nhưng vốn còn dàn trải, việc lồng ghép vốn chưa đạt hiệu quả. Một số địa phương vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội. Do đó, để thực hiện xây dựng NTM ở miền núi ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần có cơ chế đặc thù về sự hỗ trợ để tạo đột phá cho các địa phương này.

 

Trên thực tế, tỉnh Quảng Trị mới có 10 xã đặc biệt khó khăn của hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông được nằm trong diện hỗ trợ theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg về Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020. Tỉnh vẫn còn 29 xã đặc biệt khó khăn khác chưa được hưởng thụ từ chính sách này. Vì thế để đáp ứng nhu cầu xây dựng NTM ở miền núi trong điều kiện ngân sách hạn chế, các địa phương cần tranh thủ các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn khác nhau. Đồng thời chú ý kết nối để các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn vùng núi gắn liền với chương trình xây dựng NTM, cụ thể như lồng ghép các dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn xã hội hóa… Trong đó, cần chú trọng đầu tư phát triển kinh tế đặc thù phù hợp với điều kiện cụ thể mỗi nơi. Bên cạnh đó, đối với các địa phương miền núi, biên giới do điều kiện địa hình phức tạp, định mức đầu tư lớn hơn so với vùng đồng bằng nên tỉnh cần xem xét tăng mức hỗ trợ vốn trực tiếp cho chương trình, nhất là vốn đầu tư phát triển.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Bước đi của Quảng Trị trong nông nghiệp hữu cơ (10/7/2020)
Cần hỗ trợ hơn nữa cho hợp tác xã nông nghiệp (10/7/2020)
Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội để tăng tốc phát triển (6/7/2020)
Nhiều nỗi lo từ ma túy (4/7/2020)
Tăng thêm cơ hội hưởng lợi cho chủ rừng trong quản lý rừng bền vững (3/7/2020)
Công khai, minh bạch thông tin về công tác cán bộ, yêu cầu đặt ra từ cuộc sống (29/6/2020)
Hãy cho con một mùa hè đúng nghĩa! (27/6/2020)
Nêu cao trách nhiệm đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (26/6/2020)
Để giảm thiểu tác động tiêu cực của truyền thông xã hội (22/6/2020)

Trực tuyến

91948587
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan