Đồng hành với doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển


Ngày cập nhật: 11/11/2019 06:20:05

(QT) - Xác định vai trò đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng đối với nền kinh tế, những năm gần đây, tỉnh Quảng Trị đã chủ động đổi mới công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư; linh hoạt trong triển khai các các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân; luôn tạo điều kiện thuận lợi, sát cánh, đồng hành với doanh nghiệp; kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; thực hiện các cam kết mạnh mẽ vì sự phát triển của doanh nghiệp; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; tổ chức thường xuyên gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh tại Quảng Trị.

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, số doanh nghiệp thành lập mới liên tiếp tăng cả về số lượng và số vốn đăng kí. Nếu như giai đoạn 2011 - 2015, bình quân hằng năm số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 250 doanh nghiệp, thì năm 2016 có 283 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng kí 1.704,8 tỉ đồng, năm 2017 có 303 doanh nghiệp với số vốn 2.176,3 tỉ đồng, năm 2018 có 368 doanh nghiệp với số vốn 2.603 tỉ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 291 doanh nghiệp và 120 đơn vị trực thuộc đăng kí thành lập mới với tổng số vốn đăng kí hơn 7.632 tỉ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp đăng kí so với cùng kì năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm này là 3.585 doanh nghiệp; số vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp đạt hơn 26,2 tỉ đồng; có 881 lượt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng kí thay đổi, tăng 18% so với cùng kì năm trước; số doanh nghiệp đăng kí hoạt động trở lại là 117 doanh nghiệp. Tổng sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đóng góp khoảng 70,9% GRDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho gần 35.000 lao động…

 

Kế thừa và phát huy thành quả chủ đề “Năm Doanh nghiệp 2018” của tỉnh, trong năm 2019 môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều khởi sắc, tỉnh đã khởi công, khánh thành nhiều dự án động lực, nhất là 30 dự án trong dịp kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Có 63 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng kí 39.019 tỉ đồng. Đáng ghi nhận là có nhiều doanh nghiệp đã năng động nắm bắt cơ hội chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh như năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế biển…, tạo hướng phát triển ổn định lâu dài, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, vai trò của doanh nghiệp cũng ngày càng được thể hiện rõ, nhất là việc kí hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiền, vật liệu xây dựng để các địa phương có thêm nguồn lực xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại tích cực tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn góp phần ổn định thị trường và kích cầu người tiêu dùng sử dụng hàng Việt Nam... Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt hơn mục tiêu giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, tệ nạn xã hội và tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng nêu trên, doanh nghiệp Quảng Trị còn đang gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu quy mô nhỏ và siêu nhỏ; nội lực của doanh nghiệp chưa được cải thiện. Việc tiếp cận thị trường, đất đai, nguồn vốn vay, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ... là những vấn đề mà doanh nghiệp cần được tháo gỡ.

 

Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lí nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến sự phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, các cam kết của lãnh đạo tỉnh và Cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tỉnh đã được UBND tỉnh kí kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Tăng cường sự tương tác của cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng như lắng nghe hiến kế thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy. Chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao phẩm chất, đạo đức công vụ, nhất là với đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản…, để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

 

Các ngành, địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc thuộc cơ quan đơn vị, địa phương mình; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; tiếp tục cải cách hành chính trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp còn gặp nhiều phiền hà, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận các nguồn lực kinh doanh, rà soát, gỡ bỏ các rào cản phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; xử lí nghiêm những hành vi gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp.

 

Cộng đồng doanh nghiệp phát huy sức mạnh tối đa, đoàn kết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, cùng nhau phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội mới trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và nhạy bén với thị trường, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến. Đảm bảo tuân thủ nghiêm pháp luật, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.

 

Phát triển doanh nghiệp với tinh thần cả hệ thống chính trị hành động vì doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ tạo ra luồng sinh khí, động lực quyết định đến sự tăng trưởng, phát triển bền vững của nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

 

Thái Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93117304
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan