“Để củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”


Ngày cập nhật: 14/10/2019 06:15:23

(QT) - Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, BCH Trung ương đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại hội nghị này, BCH Trung ương Đảng đã xem xét thi hành kỉ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường”.

 

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, kể từ đầu nhiệm kì khóa XII đến nay, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lí, trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, 14 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 1 đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 5 đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 17 đồng chí là tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lí hình sự. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỉ luật 7 tổ chức đảng (Ban cán sự đảng Bộ Công thương, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc). Đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước sự nghiệp của Đảng, của đất nước, như bày tỏ của của Tổng Bí thư: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân… Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỉ luật, chúng ta phải xử lí nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỉ cương, kỉ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

 

Như chúng ta đều biết, công tác cán bộ thời gian qua chịu tác động lớn của nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, theo đó là sự hình thành của các nhóm lợi ích và sự tha hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực tế đã chỉ rõ có không ít cán bộ, đảng viên trong nhiều hoàn cảnh đã không giữ được phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, chưa thực sự là “người đày tớ” trung thành của nhân dân, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy trong những năm qua, số lượng cán bộ vi phạm pháp luật, Điều lệ Đảng bị xử lí ngày càng tăng, trong đó có không ít cán bộ cấp cao như đã đề cập ở phần trên.

 

Để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền, không để lọt những người không đủ phẩm chất, năng lực vào đội ngũ của Đảng, mới đây Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205 - QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền được dư luận hoan nghênh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyết tâm cao của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Quy định 205 là một bước tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã chỉ rõ tình trạng thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội; việc sử dụng quyền lực được giao phục vụ lợi ích cá nhân, hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi…Trong thời điểm hiện nay, với việc các cấp ủy đảng đang triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó có nội dung chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kì mới, thì việc ban hành Quy định 205 chính là góp phần lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín cho nhiệm kì mới.

 

Quy định 205 đã đưa ra các chủ thể, tập thể hay cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác cán bộ, từ đó quy định cái gì được làm, phải làm và không được làm, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ ý kiến của tập thể trong việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện vào các vị trí công tác. Quy định cũng nêu rõ thế nào là chạy chức, chạy quyền với 6 hành vi được coi là chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che chạy chức, chạy quyền. Quy định 205 còn gắn với xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện nêu gương, đề cao tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Quy định nêu rõ cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền không được bố trí những người có quan hệ gia đình như bố mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột không được cùng đảm nhiệm một số chức vụ, như thường trực cấp ủy, trưởng ban tổ chức, kiểm tra, thanh tra, hay cùng một ban cán sự đảng, đảng đoàn. Người đứng đầu một tổ chức khi có thông báo nghỉ hưu, chuyển công tác, nếu có nhu cầu về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của mình phải báo cáo lên cấp trên và xin ý kiến cấp trên. Trong Quy định 205 lần này, còn có cơ chế khuyến khích người dân phát hiện, tố cáo, phản ánh hành vi chạy chức, chạy quyền. Cụ thể, có biểu dương, khen thưởng và có cơ chế để bảo đảm an toàn cho người tố cáo, khiếu nại, phản ánh; đồng thời xử lí nghiêm những người lợi dụng cơ chế này để thực hiện ý đồ cá nhân. Người có thẩm quyền, có trách nhiệm khi tiếp nhận thông tin phải xử lí, nếu không xử lí tức là nằm trong hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

 

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã có. Quy định về chống chạy chức, chạy quyền của Đảng cũng rất chặt chẽ. Thực tiễn xử lí của Đảng ta với tình trạng cán bộ tham nhũng, hư hỏng, thoái hóa, biến chất cũng đã nhiều. Vấn đề còn lại là các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành cần tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng để hoàn thiện các quy chế, quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông về công tác cán bộ ở tất cả các khâu. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Trong đó coi trọng sự cảnh báo, phòng ngừa, xử lí nghiêm minh những vi phạm. Bên cạnh đó phải xây dựng một môi trường lành mạnh và văn hóa trong công tác cán bộ. Tất cả đều nhằm để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống tình trạng chạy chức, chạy quyền đã và đang gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên cũng như dư luận nhân dân; để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ