Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Ngày cập nhật: 07/10/2019 06:05:23

(QT) - Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Công văn về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

 

Một tin vui về hiệu quả chỉ đạo của chính quyền địa phương, ngành BHXH là từ đầu năm 2019 đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tăng mạnh; toàn huyện hiện có khoảng 1.500 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng trên 360% so với cùng kì năm 2018. Nói là tin vui vì đầu năm 2018, số người tham gia BHXH tại huyện này có xu hướng giảm, tổng số người tham gia tính đến hết tháng 8/2018 chỉ đạt trên 400 người, chỉ tăng 2% so với cuối năm 2017. Trước tình hình trên, chính quyền và BHXH huyện Vĩnh Linh tập trung điều tra, khảo sát, xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tiếp cận giúp người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tự giác tham gia. Mặt khác giải quyết kịp thời, đảm bảo các quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân; chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2019, BHXH huyện Vĩnh Linh thẩm định và thanh toán cho gần 80.000 lượt người dân khám chữa bệnh với tổng số tiền khoảng 24 tỉ đồng. Nhờ vậy đến nay tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện của huyện Vĩnh Linh tăng trên 360% so với cùng kì, đạt 160% kế hoạch năm 2019. Cách làm trên của huyện Vĩnh Linh rất cần được đúc rút, nhân rộng.

 

Về tổng thể, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, nhờ đó đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định chính trị xã hội. Tính đến 31/8/2019, toàn tỉnh có trên 55.000 người tham gia BHXH (bao gồm BHXH tự nguyện 4.200 người và bắt buộc 50.966 người) và trên 600.000 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 95,2% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 (chỉ tiêu thực hiện BHYT của Quảng Trị đến năm 2020 là 90%) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (chỉ tiêu nghị quyết là trên 80%). Số tiền nợ đọng BHXH, BHYT giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn đạt tỉ lệ còn thấp so với chỉ tiêu Trung ương và tỉnh đề ra (tỉ lệ mới đạt 18% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,6%, BHXH bắt buộc 16,4%). Một bộ phận chủ sử dụng lao động, người lao động và người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách BHXH. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, đặc biệt là các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước. Chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH chưa được áp dụng, xử lí nghiêm...

 

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, trong đó phấn đấu đạt 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH vào năm 2021, khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Chương trình hành động số 138 - CTHĐ/TU, ngày 12/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và giảm số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, cấp ủy, chính quyền các cấp, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, các chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cũng như các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến các doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN bắt buộc đối với người lao động thuộc nhóm hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã... Thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương, trong đó, chú trọng phát triển số lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào quỹ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định.

 

Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, vận động, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lí nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động thương binh và xã hội để nâng cao hiệu quả quản lí và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc và nâng cao tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời rà soát, đôn đốc, yêu cầu các chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn, nợ đọng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, vận động thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng góp cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ gia đình.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ