Chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ môi trường sống an toàn


Ngày cập nhật: 09/09/2019 06:12:38

(QT) - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), những năm qua thiên tai diễn ra với tần suất ngày càng cao hơn, với nhiều hiện tượng như hạn hán, bão lũ, nước biển dâng, xâm nhập mặn… Đây không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà có tính toàn cầu. Theo nhận định của các tổ chức môi trường thế giới, Việt Nam là một trong những nước bị tác động lớn của BĐKH. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến vấn đề BĐKH và bảo vệ môi trường, trong đó Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH. Năng lực phòng, chống thiên tai được nâng lên một bước. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, bước đầu hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm. Các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chương trình, chiến lược, kế hoạch quốc gia như: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH; Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH; Đề án “Quản lí phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính”; Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình Giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lí rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon từ rừng (REDD+); Chiến lược, Kế hoạch Quốc gia về tăng trưởng xanh… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Hiện nay BĐKH diễn biến nhanh, thiên tai gây hậu quả ngày càng lớn. Khả năng thích ứng với BĐKH, phòng, chống thiên tai còn thấp, nền kinh tế dễ bị tổn thương và chịu thiệt hại lớn khi có thiên tai xảy ra. Ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân, trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa được lồng ghép, thực hiện gắn với yêu cầu ứng phó với BĐKH, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường làm gia tăng tác động tiêu cực của thiên tai…

 

Để tiếp tục chủ động ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi trường, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 56- KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó vấn đề chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH được đặt ra một cách cấp thiết. Trước hết, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong toàn xã hội về nhận thức và hành động trước tác động của BĐKH, thiên tai cực đoan, ô nhiễm môi trường gia tăng, đang trở thành nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đời sống nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Cần đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với BĐKH, quản lí, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Đồng thời, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về ứng phó với BĐKH, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ; bổ sung các quy định mới nhằm tạo môi trường pháp lí đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Rà soát, bổ sung và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kì 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược về ứng phó với BĐKH; Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành và địa phương, hạn chế tối đa các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các dự án phát triển kinh tế phát thải nhiều chất ô nhiễm, khí nhà kính, hủy hoại cảnh quan, sinh thái, gây ô nhiễm môi trường, gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là vùng đầu nguồn nước, khu dân cư, vùng ven biển. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực của cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với BĐKH.

 

Mặt khác, các ngành chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm về tài nguyên, môi trường. Rà soát, điều chỉnh các quy định xử lí vi phạm theo hướng nâng cao hơn mức xử phạt, bảo đảm đủ sức răn đe. Tiếp tục cập nhật, cụ thể hóa “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng” của cả nước và đến từng vùng, miền, địa phương; lựa chọn các hạng mục, giải pháp ưu tiên để lồng ghép triển khai thực hiện. Tiếp tục tăng cường quản lí, bảo vệ rừng tự nhiên, nghiên cứu cơ chế cho phép kết hợp khai thác các giá trị kinh tế của rừng để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có rừng. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; năng lực quan trắc, giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường. Thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Chú trọng việc phân loại các chất thải tại nguồn, nhất là rác thải sinh hoạt. Có chính sách phù hợp để khuyến khích mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp đầu tư xử lí chất thải rắn, nước thải; xử lí triệt để tình trạng ô nhiễm tại các bãi thải xung quanh các đô thị, khu dân cư, không để người dân sinh sống tại khu vực lân cận bức xúc, khiếu kiện do ô nhiễm bãi thải gây ra… Tất cả mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều phải hướng tới đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân, tạo nền tảng để phát triển bền vững.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (1/6/2020)
Câu chuyện giành lại mạng sống cho bệnh nhân nhiễm COVID -19, nhìn từ con số 0 (30/5/2020)
Gắn Chương trình OCOP với du lịch nông nghiệp (29/5/2020)
Phát triển mạng lưới y tế rộng khắp để chăm sóc sức khỏe của Nhân dân (25/5/2020)
Du lịch nội địa: Giảm giá, tăng ưu đãi và yếu tố chất lượng (23/5/2020)
Cần có giải pháp xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương (22/5/2020)
Nhớ lời Bác dạy “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (18/5/2020)
Ngăn chặn, xử lý nghiêm hành động phá hoại tài sản của nông dân (16/5/2020)
Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ: Xử lý nghiêm để loại bỏ tâm lý “xả stress” sau dịch (15/5/2020)

Trực tuyến

90253879
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ