Bổ sung nguồn tiếp nhận đơn khiếu nại trong thi hành án dân sự


Ngày cập nhật: 22/01/2022 07:05:28

(QTO) - Theo Thông tư 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự, đơn khiếu nại trong thi hành án dân sự được tiếp nhận từ các nguồn sau:

 

- Đơn do cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi qua bộ phận tiếp nhận đơn, hộp thư góp ý, đơn gửi tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị hoặc trình bày trực tiếp với người có thẩm quyền được lập thành văn bản. Thông tin được phản ánh qua đường dây nóng được lập thành văn bản. Thông tin kiến nghị, phản ánh từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự và Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự được lập thành văn bản hoặc có văn bản đính kèm (nội dung mới bổ sung).

 

- Đơn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến.

 

- Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.

 

Thông tư 13/2021/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 13/2/2022 và thay thế Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 1/2/2016.

 

T.L

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

146922463
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ