Tăng thời hạn gửi cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN


Ngày cập nhật: 27/11/2021 05:56:49

(QTO) - Đây là nội dung tại Thông tư 89/2021/TT-BTC quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước vừa được Bộ Tài chính bàn hành.

 

Theo đó, thời hạn gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi NSNN đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch được tăng từ 10 ngày làm việc (hiện hành) lên thành 20 ngày làm việc, kể từ: ngày ký kết hợp đồng đối với hợp đồng ký kết giữa đơn vị sử dụng ngân sách với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu xây lắp; ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đối với hợp đồng thực hiện và thanh toán từ 2 năm ngân sách trở lên, kể từ năm thứ 2 trở đi (tính theo dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách); ngày 1/1 năm sau đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn trong tháng 12 năm trước; ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán điều chỉnh đối với trường hợp dự toán, kế hoạch vốn trong năm được điều chỉnh dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi (tính theo dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách); ngày ký hợp đồng điều chỉnh, đối với trường hợp đơn vị điều chỉnh giá trị hợp đồng đã ký dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi.

 

Thông tư 89/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2021 và thay thế Thông tư 113/2008/TT-BTC và Thông tư 40/2016/TT-BTC.

 

T.L

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

146929556
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ