Khối thi đua các cơ quan đảng triển khai nhiệm vụ năm 2022


Ngày cập nhật: 06/12/2021 15:57:15

(QTO) - Chiều nay 6/12, Khối thi đua các cơ quan đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương, trưởng khối thi đua, chủ trì hội nghị.

 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị ­- Ảnh: Trần Tuyền

 

  Năm 2021, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phối hợp với công đoàn, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ trọng tâm để phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, được cán bộ, đảng viên đồng tình hưởng ứng.

 

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị trong khối còn chưa sôi nổi, sâu rộng nên chất lượng và hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở và thủ trưởng cơ quan trong duy trì, thực hiện các phong trào thi đua gắn với xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả. Việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để khích lệ, nhân rộng chưa được quan tâm đúng mức.

 

  Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Khối thi đua các cơ quan đảng tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, cải tiến lề lối làm việc. Tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, phát động phong trào thi đua. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng đơn vị. Duy trì việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các cơ quan, đơn vị...

 

 Tại hội nghị, Khối thi đua các cơ quan đảng đã bình xét, suy tôn đơn vị xuất sắc dẫn đầu và các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2021 để đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ tặng cờ thi đua; bầu đơn vị trưởng khối, phó khối năm 2022.

Trần Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo Công ty Cổ phần May Quảng Trị (27/5/2022)
Thống nhất chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII (27/5/2022)
Truyền hình Quốc phòng làm phim về nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh tại Quảng Trị (27/5/2022)
Đại hội Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (27/5/2022)
Hoàn chỉnh bản điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trước ngày 15/6 (27/5/2022)
Cần nghiên cứu sử dụng công nghệ hiện đại triển khai dự án Khu Liên hợp gang thép Quảng Trị (27/5/2022)
Cuộc họp thường niên đối thoại về giám sát biến động rừng giữa mạng lưới FCIM và các cơ quan chính quyền địa phương (27/5/2022)
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Viettel Quảng Trị: Ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm đăng ký doanh nghiệp qua mạng (27/5/2022)
Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu (26/5/2022)


Trực tuyến





146923962
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ