UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư


Ngày cập nhật: 10/07/2020 18:58:56

(QTO) - Chiều nay 10/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá những công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

 

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020 diễn biến tình hình phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hậu quả của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, Quảng Trị đã vượt qua mọi thử thách, thực hiện tốt “mục tiêu kép” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9.404,5 tỉ đồng, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức tăng trưởng cao thứ 16 của cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã huy động được 7.758,75 tỉ đồng, tăng 15,09% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.503 tỉ đồng; có 266 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 3.594,6 tỉ đồng…

 

Việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thực hiện hoàn thành 2/4 nhiệm vụ cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện hoàn thành 38/38 nhiệm vụ đề ra cho 6 tháng đầu năm; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh được đảm bảo đúng yêu cầu.

 

Ngoài ra, tính đến ngày 7/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao thực hiện 231 nhiệm vụ, đến nay đã thực hiện hoàn thành 161 nhiệm vụ, 70 nhiệm vụ đang thực hiện trong thời hạn, không có nhiệm vụ thực hiện chậm. Đặc biệt, đã tích cực thực hiện nhiệm vụ rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp dưới mức bình quân chung của cả nước. Công tác đấu thầu qua mạng được triển khai mạnh mẽ, trong 6 tháng đầu năm đã có 225/352 gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng, đạt 63,92% với tổng giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng là 549,9/1.642,6 tỉ đồng, đạt 33,48%.

 

Một số lĩnh vực công tác cụ thể được chú trọng triển khai hiệu quả như việc thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án ODA; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư; thực hiện các nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, xổ số kiến thiết được thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

 

Công tác lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tiến hành tích cực và đến nay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch. Hiện nay đang triển khai các hoạt động tiếp theo như thẩm định dự toán quy hoạch tỉnh, thành lập ban quản lý dự án lập quy hoạch tỉnh… Làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 4/5/2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 9/9/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Quản lý tốt và đảm báo tiến độ các dự án ODA do Sở Kế hoạch và Đầu tư là chủ đầu tư như các dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), các dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2). Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đúng tiến độ, có chất lượng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ như dịch bệnh Covid-19; nguồn vốn phân bổ của Trung ương còn thiếu; việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài các dự án ODA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chậm; công tác giải pháp mặt bằng, tái định cư do các địa phương thực hiện còn chậm… Từ đó kiến nghị UBND tỉnh quan tâm có những giải pháp tháo gỡ.

 

Phát biểu tại buổi làm việc,  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực trong công tác của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Để xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng cần phải phát huy khát vọng vươn lên của người Quảng Trị, khai thác hết tiềm năng về vị trí địa lý, tiềm năng về đất đai, sự đoàn kết đồng lòng trong toàn Đảng, toàn dân để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, chiến lược trong thời gian tới.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư cần ưu tiên xây dựng, hoàn thành quy hoạch chung tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để có hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tranh thủ có hiệu quả được các nguồn lực đầu tư, đồng thời đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược trong xây dựng và phát triển quê hương. Tập trung nổ lực cải cách hành chính nhằm thay đổi hình ảnh, môi trường đầu tư của Quảng Trị ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Rà soát, cân đối lại các nguồn lực hiện có để tham mưu lãnh đạo tỉnh xem xét phân bổ thực hiện các dự án theo hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức thực hiện hoàn chỉnh các dự án do Sở Kế hoạch đầu tư là chủ đầu tư như sớm khởi công dự án đường Hùng Vương nối dài trong năm 2020; đưa vào thông xe tuyến tránh phía Đông thành phố Đông Hà vào cuối năm 2020. Cập nhật những thông tin về kinh tế - xã hội để lãnh đạo UBND chủ động xây dựng giải pháp, phương án, chiến lược hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, ghi nhận các kiến nghị và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương giải quyết những khó khăn vướng mắc hiện nay; quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

                                                                                   Lê Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (2)
Hàng trăm công việc như vậy nhưng chất lượng hoàn thành các công việc mới là quan trọng. Xin góp ý Sở KHĐT về một số nhiệm vụ, cần làm nhanh: Một là, cầu bắc qua sông đối diện Sở KHĐT vì nhanh ngày nào thì giảm nguy hiểm cho người qua lại khi phải đi qua cầu sông HIẾU ngày đó. Hai là, thông tuyến đường HOÀNG DIỆU và 2 bên bờ sông HIẾU,. Ba là, không mở, nâng cấp đường giao thông lung tung mà lấy UBND tỉnh làm tâm, quay vòng tròn bán kính nấy cây số Tiếp...
Nguy?n Nam - 11/07/2020 11:59:11 SA
Quay vòng tròn 3-4 km hay bao nhiêu tùy theo kinh phí để TRUNG TÂM thì phải đúng nghĩa TRUNG TÂM, không để bộ mặt thành phố, trung tâm mà nhếch nhác, bẩn thỉu, tệ hơn nông thôn rồi cân nhắc mở rộng ra, cái gì cần đồng bộ thì phải cân nhắc kỹ,quy hoạch..Bốn là, tránh đầu tư, kêu gọi theo kiểu "đánh trống bỏ dùi" mà phải "liên tục" tức là cần tập trung 30 dự án trọng điểm giờ thế nào ? Năm là, Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh thì Nhiệm vụ Sở thế nào?
Nguy?n Nam - 11/07/2020 12:07:38 CH

CÁC TIN KHÁC
Hai bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng từng lưu trú tại Quảng Trị (8/8/2020)
Quảng Trị có 52 thí sinh không tham gia được kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020 (8/8/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra các khu vực phong tỏa tạm thời để phòng, chống COVID-19 (8/8/2020)
Tạm dừng vận chuyển hành khách Quảng Trị đi Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và ngược lại (8/8/2020)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm Tòa Tổng giám mục Huế và Hạt Công giáo Quảng Trị (7/8/2020)
Phong tỏa tạm thời 3 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 (7/8/2020)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Cần nêu cao hơn nữa sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phòng chống COVID-19 (7/8/2020)
Trao tặng 30 suất quà tiếp sức mùa thi cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (7/8/2020)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo mức độ nguy cơ cao (7/8/2020)

Trực tuyến

93345477
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan