“Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá” để hoàn thành thắng lợi kế hoạch KT- XH năm 2020 (*)


Ngày cập nhật: 06/12/2019 16:44:30

> Ngày làm việc thứ 3, kì họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII: Giải trình những vấn đề còn vướng mắc

 

(QT) - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kì họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Báo Quảng Trị Online giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc kì họp của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng.

 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và UBMTTQVN tỉnh!

 

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

 

Kính thưa quí vị đại biểu!

 

Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

 

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kì họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.

 

Tại kì họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 26 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 20 nghị quyết. Trọng tâm là đánh giá tình hình KT -XH, QP - AN, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; các kết quả trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, VHTT, TDTT, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác xây dựng cơ bản; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN năm 2019, HĐND thống nhất nhận định: Mặc dù có nhiều khó khăn trên các lĩnh vực và thời tiết, dịch bệnh không thuận lợi có ảnh hưởng nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh, tình hình KT - XH tỉnh Quảng Trị năm 2019 đã đạt được những kết quả phấn khởi; dự kiến hoàn thành toàn bộ 24/24 chỉ tiêu KT - XH chủ yếu đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH chủ yếu và là lần đầu tiên tăng trưởng GDP của tỉnh đạt trên 7,72%.

 

Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.000 tỉ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kì, thu nhập bình quân đầu người 49,5 triệu đồng/người/năm; thu hút đầu tư đạt kết quả cao, với tổng vốn là 111.320 tỉ đồng; khởi động các dự án động lực tạo đà cho sự phát triển; lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả đạt được năm 2019 đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, tạo nhân tố động lực để đặt ra mục tiêu về đích toàn diện, tạo đà bứt phá năm 2020.

 

Bên cạnh những kết quả, những mặt tích cực trong chỉ đạo, điều hành thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô còn nhỏ; sản xuất hàng hóa manh mún, phân tán, ảnh hưởng đến việc liên kết và hình thành chuỗi giá trị để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm; công tác xúc tiến, vận động thu hút đầu tư được đẩy mạnh nhưng chưa mang lại kết quả tương xứng, đã có nhiều nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội đầu tư nhưng còn rất ít các dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư; tỉ lệ nợ thuế còn cao, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cấp quyền khai  thác khoáng sản quá thấp; công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thu được kết quả như mong muốn; tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy còn tăng cao, kỉ cương, kỉ luật hành chính đôi lúc chưa nghiêm.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, HĐND tỉnh đã thống nhất cao việc đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, có bước phát triển toàn diện và cao hơn năm 2019, theo hướng tiệm cận và đạt các mục tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong đó tốc độ tăng trưởng phấn đấu trên 8,5%; thu ngân sách trên 3.400 tỉ đồng. HĐND tỉnh thống nhất cao với các giải pháp đề ra trong báo cáo của UBND tỉnh và bổ sung ý kiến thảo luận tại kì họp và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

 

1. Khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án tái cơ cấu ngành Công thương. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến gỗ và nông, lâm, thủy hải sản; công nghiệp siliccat, các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động.

 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương để huy động và triển khai thực hiện các dự án ODA và nguồn vốn vay do các bộ, ngành trung ương quản lí để đầu tư xây dựng các dự án quan trọng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển mới doanh nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, nhất là các dự án đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch tổ chức khởi công chào mừng kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị. Đẩy nhanh đề án xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chính thống; xây dựng, vận hành hiệu quả trang, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; chia sẽ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên các mạng xã hội. Tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tham vấn doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia vào góp ý chính sách, pháp luật có liên quan tại tỉnh.

 

3. Quản lí tốt nguồn lực phát triển, khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hợp lí, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, quy hoạch khoáng sản); quản lí chặt chẽ, sử dụng hợp lí, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất, rừng, nước, khoáng sản. Đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lí đất đai, thăm dò, khai thác khoáng sản.

 

4. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo nghị quyết của Quốc hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị trường học phục vụ học tập và giảng dạy. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gắn với kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung quảng bá và khai thác các loại sản phẩm du lịch có lợi thế.

 

5. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị hành chính cấp xã; giải quyết kịp thời, thỏa đáng chế độ chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở dôi dư sau sắp xếp; siết chặt kỉ luật, kỉ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; thực hiện tốt đề án xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

 

6. Củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm ma túy, tín dụng đen. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT- XH với củng cố QP - AN trên từng địa bàn trong toàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, đầu tư giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào). Đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Kì họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, của các vị đại biểu HĐND, của các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi và phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kì họp.

 

Ngay sau kì họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh.

 

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kì họp với cử tri theo quy định và tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương.

 

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó, thể hiện rõ khát vọng cống hiến “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”, tiếp tục đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành thắng lợi kế hoạch KT- XH năm 2020, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm 2019, chào đón Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể đồng bào, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi tuyên bố bế mạc kì họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ