Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 14: Tiếp tục thảo luận và kết luận nhiều nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI


Ngày cập nhật: 10/07/2018 15:50:50

(QT) - Như tin đã đưa, hôm nay 10.7.2018, trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 14 tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì hội nghị.

 

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 14, các đại biểu đã thảo luận về nhóm vấn đề thuộc các ngành trọng yếu như giao thông vận tải, khoa học công nghệ…Các ý kiến tham gia thảo luận đã phân tích sâu hơn thực trạng, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đối với ngành Giao thông Vận tải, do cơ sở hạ tầng đầu tư không đồng bộ, chưa có sân bay, cảng biển không đáp ứng được nhu cầu trung chuyển hàng hóa nên chưa thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư có tiềm lực đến với tỉnh. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tìm kiếm các giải pháp tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án động lực đã được xác định như tập trung chỉ đạo hoàn thành đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà dài 22 km; Quốc lộ 15D, đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cảng hàng không Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, vì thế ngành đang nỗ lực tham mưu tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.

        

Các đại biểu trong ngày làm việc thứ hai

                      

Trên lĩnh vực khoa học công nghệ, những thành công bước đầu về áp dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi đã mở ra nhiều triển vọng tốt lành. Hiện nay đã hình thành được một số sản phẩm nông nghiệp như chè lá vằng, cà gai leo, tiêu Cùa, tỏi đen đã được thị trường đón nhận. Nhưng để nhân rộng các mô hình, tỉnh cần phải có cơ chế hỗ trợ về vốn, chuyển giao kỹ thuật, kêu gọi đầu tư liên doanh liên kết để người sản xuất chủ động và tự tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…Đặc biệt là thực hiện tốt chủ đề Năm Doanh nghiệp; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.  

 

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 14 tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

 

 Ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương trong tỉnh tại hội nghị đã đề cập đến các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu khó, trong đó xác định tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, các địa phương đã nêu ra những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh ở vùng gò đồi, miền núi, vùng biển. Tập trung khai thác có hiệu quả các loại cây trồng, con nuôi. Tiếp tục đánh giá, khảo nghiệm các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả để nhân rộng. Đặc biệt là tích cực áp dụng các mô hình chăn nuôi cải tiến, trồng trọt theo quy trình, công nghệ tiên tiến; quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su và chú trọng công tác liên doanh, liên kết “4 nhà” để tạo đầu ra ổn định và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Các địa phương cũng kiến nghị tỉnh xem xét ưu tiên nguồn lực cho những vùng khó khăn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung tháo gỡ khó khăn cho Khu KTTMĐB Lao Bảo…

 

 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những ý kiến thảo luận, thể hiện trách nhiệm cao trước các vấn đề kinh tế- xã hội mà toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang kỳ vọng và nỗ lực phấn đấu. Phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là tập trung phân tích về 5 chỉ tiêu về kinh tế được cảnh báo sẽ đạt thấp nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt và rốt ráo thực hiện. Trong đó chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng là đáng lo ngại nhất vì liên quan đến thu nhập bình quân đầu người và chất lượng nền kinh tế. Mới nửa đầu nhiệm kỳ nhưng tỉnh Quảng Trị đã có sự “khởi động”, vượt một số “chướng ngại vật” để “tăng tốc” và “về đích”. Tuy nhiên trong chỉ đạo điều hành vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Vì vậy muốn thu hút nhà đầu tư chiến lược cần phải có nhiều cơ chế vượt trội. Sự vận hành của bộ máy và người đứng đầu trong bộ máy vẫn chưa tương xứng với cam kết. Tỉnh chậm điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chuyên sâu, liên kết; việc bổ sung quy hoạch và tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch còn hạn chế. Ở một số nơi vẫn chưa vượt qua được lợi ích cục bộ, chưa thấy được lợi ích toàn cục nên chưa tháo được điểm nghẽn về kinh tế, chưa khai thác hết nguồn đất đai, tài nguyên khoáng sản…

 

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân về lợi ích của người dân chưa thấu đáo, vai trò của hệ thống chính trị còn hạn chế. Bây giờ phải khẳng định nhất quán rằng muốn làm giàu phải bứt phá. Vì vậy, Tỉnh ủy đã thống nhất ngoài các nhiệm vụ đã đề cập trong các dự thảo Kết luận cần phải nhấn mạnh thêm các giải pháp sau: Tiếp tục duy trì tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát lại các chỉ tiêu đạt được để duy trì việc xây dựng các làng quê nông thôn mới kiểu mẫu, hướng đến xây dựng các làng quê “đáng sống”. Kiên trì vận động tháo gỡ, triển khai bằng được các dự án động lực. Bởi không triển khai thì sẽ không có kịch bản tăng trưởng 3 như đã lựa chọn. Nghiêm túc triển khai có hiệu quả các dự án trong điều kiện cắt giảm đầu tư công, vì vậy phải quản lý tốt hơn nguồn đầu tư để khai thác có hiệu quả các nguồn vốn này. Kiên quyết xử lý các công trình có nguồn giải ngân chậm. Tranh thủ các nguồn vốn để tăng đầu tư công.

 

Đối với các dự án động lực thì có sự cam kết với các nhà đầu tư, hợp tác tích cực với nhà đầu tư. Quyết tâm năm 2019 phải triển khai cho được một số dự án động lực như nhiệt điện và cảng biển. Bên cạnh đó cần khai thác nguồn năng lượng từ điện gió, thủy điện quy mô lớn, gắn với bảo vệ môi trường và thủy lợi. Tỉnh ủy nhấn mạnh tập trung khắc phục điểm yếu trong điều chỉnh quy hoạch chuyên sâu, liên kết. Đặc biệt là đề ra các giải pháp mang tính khả thi cao để khai thác tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để ủng hộ doanh nghiệp hoạt động và kiên quyết phê phán doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi. Nghiêm túc thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường bằng kinh tế nên kiên quyết không chấp thuận đối với với các dự án có công nghệ lạc hậu. Lồng ghép phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quốc phòng-an ninh. Tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế với phòng chống tham nhũng để không phá hỏng kết cấu phát triển.

 

Về công tác xây dựng Đảng, qua phân tích nhấn mạnh thêm các nhóm giải pháp nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và kết nạp đảng viên; tập trung chỉ đạo việc xóa thôn trắng đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…Tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương đã ban hành. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, thi tuyển cán bộ. Lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để bố trí công việc; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền. Thông điệp mạnh mẽ đặt ra trong bối cảnh hiện nay là ngành Tổ chức phải tìm cán bộ để chọn được người tài. Tập trung đánh giá, xem xét lựa chọn đào tạo 2 khóa cán bộ nguồn về cao cấp chính trị và đào tạo cán bộ trẻ để có nguồn cán bộ lâu dài. Kiểm tra toàn diện các mặt công tác từ bằng cấp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như tư tưởng lập trường, đề cao kinh nghiệm, thái độ cống hiến.

 

 Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái, dao động trong cán bộ, đảng viên. Đối với nội dung tham gia góp ý dự thảo Kết luận nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đề nghị các ngành, địa phương phải nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung rà soát lại các cam kết trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương hành chính; đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

 

Sau hội nghị, các địa phương, các ngành phải gấp rút triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà hội nghị đề ra, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, rà soát lại các chỉ tiêu, đề ra các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 

H.N.K

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Bàn giao hai nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn (10/12/2018)
Trao tặng bằng khen cho 2 chiến sĩ công an nhặt được của rơi trả lại người mất (10/12/2018)
Trao 5 triệu đồng hỗ trợ em Bùi Văn Khoa ở xã Gio Mai (10/12/2018)
350 suất cơm 2.000 đồng/suất đến với bệnh nhân nghèo trong ngày mưa lũ (10/12/2018)
Sẽ làm thủ tục để chương trình “Cặp lá yêu thương” đỡ đầu cho 3 con của nạn nhân Nguyễn Lữ Vân Anh (10/12/2018)
Mưa lớn gây thiệt hại ở một số địa phương (9/12/2018)
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai (9/12/2018)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kịp thời chỉ đạo triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn người dân ngập lụt (9/12/2018)
Nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để năm 2019 toàn tỉnh sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra * (8/12/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ