Với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018 (*)


Ngày cập nhật: 05/02/2018 16:02:48

(QT) – Hôm nay 5.2.2018, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Nhân sự kiện này, Báo Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

 

 Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

 

 Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

 

Trong những ngày này nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đang khẩn trương, tích cực tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2018. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm đề ra những định hướng và nhiệm vụ thi đua cho năm 2018. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

 Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

 

 Công tác thi đua khen thưởng có vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020), theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới và trong nước đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Trong đó lợi thế về lao động không còn là lợi thế vượt trội; nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động nhiều từ tình hình kinh tế thế giới…; thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp đã gây ra những tổn thất cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

 

Sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung còn phải tiếp tục khắc phục. Song, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị và sự hỗ trợ giúp đỡ thiết thực của Trung ương, các tổ chức quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, có nhiều nét mới và điểm nhấn trên các lĩnh vực; đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội được tập trung đầu tư, từng bước hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ - du lịch, nhiều sản phẩm đã từng bước đứng vững trên thị trường; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chú trọng; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phong trào thi đua thực hiện “12 điều y đức”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”…được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân, công nhân, nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội tham gia tích cực, đem lại hiệu quả cao.

 

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

 Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

 

 Năm 2018 là năm thứ ba (năm bản lề) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, là năm kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2018); cũng là năm đất nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng đang bước vào giai đoạn phải nỗ lực tối đa vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

 

 Phát huy những kết quả đạt được, tạo cơ sở cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; hưởng ứng những định hướng thi dua năm 2018 do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát động; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018, với các nội dung như sau:

 

1. Cán bộ, nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông và thương mại dịch vụ hãy đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Phong trào lập thân, lập nghiệp”, ra sức khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh nghiên cứu và đề xuất, áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công tác quản lý, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, mạnh dạn đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh để sản xuất và cung ứng nhiều hàng hóa cho xã hội và xuất khẩu, phấn đấu làm ra nhiều của cải có giá trị, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, tập thể và cá nhân; làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

 

2. Cán bộ, công nhân và viên chức trong các ngành: Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học- kỹ thuật, văn học nghệ thuật, thông tin - truyền thông, hãy đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chương trình làm việc sâu sát, thực tế, sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thi đua đảm nhận các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng tác, sáng tạo nhiều công trình, tác phẩm có giá trị thực tiễn, có tính nghệ thuật và nhân văn sâu sắc, xứng đáng với tầm vóc quê hương, đất nước phục vụ kịp thời công cuộc đổi mới, góp phần tuyên truyền và thông tin kịp thời gương người tốt, việc tốt, ra sức xây dựng, bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội; thi đua xây dựng bệnh viện kiểu mẫu, trường học đạt chuẩn quốc gia và phong trào học tốt, dạy tốt, phong trào khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có chất lượng cao, phấn đấu có nhiều cá nhân đạt giải trên đấu trường quốc gia, quốc tế và khu vực.

 

3. Cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp trong các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; các cháu thiếu niên nhi đồng ra sức thi đua học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu, ban hành các văn bản có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có tính thực tiễn cao; đề xuất nhiều giải pháp, chương trình làm việc thiết thực; ra sức rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn; thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thực hiện lề lối làm việc có tính chuyên nghiệp cao, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp; thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền cơ sở và các đoàn thể, mặt trận trong sạch vững mạnh, đảm bảo năng lực lãnh đạo và điều hành thực thi nhiệm vụ có kết quả trong giai đoạn mới. Mặt trận và đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức các đợt thi đua hướng vào thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

 

4. Các tổ chức và chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” ra sức thi đua sống tốt đời, đẹp đạo; lao động vì tình thương và lẽ phải, hãy cùng nhau đoàn kết, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng mà cùng nhau đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để làm giàu, làm đẹp cho mình và cho xã hội.

 

5. Cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân đội, công an, biên phòng đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Vì chủ quyền và an ninh biên giới, hải đảo”, ra sức xây dựng các cụm, tuyến, địa bàn an toàn làm chủ, địa bàn không có tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; thi đua làm tốt công tác tuyển quân, huấn luyện tân binh, đào tạo nghiệp vụ; thi đua phấn đấu đạt danh hiệu quyết thắng, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến nhằm góp phần xây dựng lực lượng quân đội, công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua sôi nổi xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 

7. Trong công tác khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cơ sở, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chú ý khen thưởng, vinh danh các nhà khoa học, các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Quan tâm khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp nhiều cho ngân sách, cho cộng đồng, khen thưởng để khuyến khích phong trào khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển. Việc khen thưởng, tôn vinh đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định.

 

Để thực hiện đạt các nhiệm vụ thi đua trên, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động sáng tạo; với tinh thần: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018.

 

Nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tôi xin gửi tới đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc đồng bào, đồng chí đón một mùa xuân hạnh phúc và gặt hái nhiều thắng lợi mới trong năm mới.

 

Trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng tác phẩm báo chí, định hướng thông tin có ích cho xã hội * (26/9/2020)
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (26/9/2020)
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở (26/9/2020)
Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2020 (25/9/2020)
Lễ khánh thành kết nối 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh từ xa (25/9/2020)
Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; thông tin chuyên đề về tình hình quốc tế và trong nước cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh (25/9/2020)
Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (25/9/2020)
Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị được xuất viện (25/9/2020)
Cần tích cực phối hợp giải quyết các kiến nghị của công dân (25/9/2020)


Trực tuyến

96113967
izmir escort bayan izmir escort bayan