Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022


Ngày cập nhật: 20/04/2022 15:45:24

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 1/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10/3/2022 về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 2/12/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Khuyến khích thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong học sinh; góp phần xây dựng xã hội học tập và khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.

 

Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ.

 

Lựa chọn các bài thi tốt nhất để tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.

 

2. Yêu cầu

 

Cuộc thi Đại sư Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 phải được phát động rộng rãi đến các học sinh đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh.

 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 phải được triển khai tổ chức đảm bảo có hiệu quả, thiết thực; đúng đối tượng, chủ đề và nội dung của Cuộc thi.

 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

III. QUY MÔ, CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

 

1. Quy mô tổ chức Cuộc thi: Cấp tỉnh

 

2. Chủ đề cuộc thi: “Khát vọng phát triển đất nước”

 

3. Thể lệ, hình thức Cuộc thi

 

3.1. Thể lệ

 

Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Thể lệ Cuộc thi (Kèm theo Kế hoạch này).

 

3.2. Hình thức

 

- Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm).

 

- Thí sinh có thể trình bày bài dự thi bằng một trong các hình thức sau: Viết hoặc quay clip (video, audio) và phải trả lời đầy đủ các câu hỏi được đặt ra trong đề thi;

 

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (có thể sử dụng thêm tiếng Anh).

 

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, địa chỉ sovhttdl.quangtri.gov.vn và thuvien.quangtri.gov.vn.

 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

1. Thời gian phát động Cuộc thi: Tháng 2/2022

 

2. Thời gian nhận bài thi cấp huyện

 

- Từ tháng 4 đến 20/06/2022

 

- Thí sinh dự thi gửi bài dự thi về UBND các huyện, thị xã, thành phố qua Phòng Văn hóa và Thông tin kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu).

 

- Cấp huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các bài dự thi xuất sắc tham gia dự thi cấp tỉnh (Mỗi đơn vị lựa chọn từ 40-50 bài).

 

3. Thời gian nhận bài thi cấp tỉnh

 

 -Ban Tổ chức nhận bài dự thi trước ngày 25/6/2022.

 

- Địa điểm nhận bài thi vòng sơ khảo cấp tỉnh: Thư viện tỉnh Quảng Trị - Số 18 Lê Đại Hành, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

4. Thời gian tổ chức chấm bài thi cấp tỉnh: Từ 1 - 10/7/2022.

 

5. Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến đầu tháng 9/2022 (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

 

6. Vòng chung kết cấp quốc gia

 

Từ ngày 15/7/2022 đến cuối tháng 11/2022.

 

Bài dự thi đạt giải tại vòng sơ khảo cấp tỉnh sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn tham gia Vòng chung kết cấp quốc ga.

 

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

 

1. Giải cá nhân: 3 Giải Nhất, 6 Giải Nhì, 6 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích.

 

2. Giải tập thể: Gồm 4 giải tập thể.

 

- Đơn vị huyện, thị xã, thành phố có nhiều thí sinh tham gia nhất: 1 đơn vị;

 

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải cao nhất: 1 trường;

 

- Đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi: 2 đơn vị.

 

3. Giải chuyên đề: Gồm 27 giải, cụ thể như sau:

 

- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất: 3 giải;

 

- Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất: 3 giải;

 

- Bài thơ khuyến đọc hay nhất: 3 giải;

 

- Sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất: 3 giải;

 

- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất: 3 giải;

 

- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất: 3 giải;

 

- Bài dự thi thể hiện chủ đề ấn tượng nhất: 3 giải;

 

- Clip dự thi hay nhất: 3 giải;

 

- Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất: 3 giải.

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 do nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo.

 

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đoc 2022 cấp huyện, thị xã, thành phố do nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022.

 

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký.

 

Tham mưu Ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022.

 

- Chủ trì, theo dõi chung tình hình triển khai Kế hoạch và là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức Cuộc thi, giải đáp thông tin, kết nối Ban Giám khảo chấm thi.

 

- Tiếp nhận bài thi và tổ chức chấm thi lựa chọn những bài dự thi xuất sắc tham gia dự thi vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp quốc gia tại Hà Nội.

 

- Tổng hợp những bài thi có chất lượng biên tập in sách làm tài liệu tham khảo tại Thư viện tỉnh, Thư viện cấp huyện và tặng các trường, các trường hợp có thí sinh dự thi đạt giải để sử dụng làm tài liệu ngoại khóa cho các em học sinh.

 

- Tổ chức đoàn đưa các em đạt giải vòng Chung kết toàn quốc đi nhận giải thưởng tại Hà Nội (nếu có).

 

- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi cấp tỉnh.

 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

 

- Cử lãnh đạo sở tham gia Ban tổ chức Cuộc thi.

 

- Cử lãnh đạo phòng chuyên môn tham gia Ban giám khảo cuộc thi.

 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022.

 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố tham gia hưởng ứng có hiệu quả cuộc thi, đồng thời phát động Cuộc thi thông qua hệ thống websites của trường, phòng...

 

- Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện triển khai tổ chức cuộc thi.

 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dông Hà huy động các em học sinh tham gia Lễ Phát động Cuộc thi.

 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn đưa các em đạt giải vòng Chung kết toàn quốc đi nhận giải thưởng tại Hà Nội (nếu có).

 

3. Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chủ tri, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trong tỉnh về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022.

 

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Phối hơp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động, tuyên truyền, hướng dẫn hệ thống Đoàn khối trường học hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

 

- Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi.

 

- Phối hơp tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

 

6. Sở Tài chính

 

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương thực hiện tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bổ sung cho các đơn vị, địa phương để tổ chức tốt các hoạt động được giao trong Kế hoạch này.

 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động triển khai Cuộc thi quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố; thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi; tổng kết, trao thưởng và tuyển chọn những bài dự thi chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh.

 

- Bố trí kinh phí tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tại địa phương.

 

- Tổ chức cho các em học sinh đạt giải tham gia chương trình tổng kết trao giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia (nếu có).

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức (15/6/2022)
Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về: “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa” (1/6/2022)
Thông báo về việc tổ chức hoạt động Sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên sau COVID-19 và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022 (13/5/2022)
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 (11/3/2022)
Thể lệ Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (17/2/2022)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ (10/1/2022)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022) (30/12/2021)
150512416
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ