Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022


Ngày cập nhật: 11/03/2022 17:32:41

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 753/QĐ-BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị)

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

 

Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 (sau đây gọi tắt là cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ cho các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

 

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

 

1.Các cơ quan tổ chức

 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị: Cơ quan thường trực

 

- Sở Khoa học và Công nghệ;

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

 

2. Các cơ quan phối hợp

 

- Sở Tài chính;

 

- Sở Thông tin và Truyền thông;

 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;

 

- Báo Quảng Trị;

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Điều 3. Đối tượng dự thi

 

Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 - 18 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/8/2004 đến 31/8/2016). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số, khuyết tật tham gia.

 

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

 

Các mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

 

1. Đồ dùng dành cho học tập.

 

2. Phần mềm tin học.

 

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

 

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

 

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

 

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đối với đề tài, giải pháp dự thi

 

- Các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo có khả năng áp dụng vào thực tế cao.

 

- Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

 

- Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, không nguy hại, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

 

- Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

 

- Mô hình sản phẩm có kích thước không quá 0,5 m x 0,5 m  x 0,5 m và nặng dưới 10 kg thì gửi sản phẩm cho Ban tổ chức, nếu kích thước mô hình, sản phẩm lớn hơn 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m và nặng quá 10 kg thì gửi bằng video clip (video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

 

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

 

- Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

 

- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 5 tác giả).

 

- Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm đúng theo ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học) và có khả năng trình bày ý tưởng của mình trước Hội đồng thi.

 

- Những ý tưởng, giải pháp kỹ thuật đã được công bố không được tham gia dự thi.

 

- Người dự thi phải có hồ sơ tham gia dự thi theo Điều 7 của Thể lệ này.

 

- Đối với lĩnh vực phần mềm tin học:

 

+ Nếu là các phần mềm chạy độc lập trên máy tính phải đóng gói sản phẩm đầy đủ các thành phần dưới dạng bộ cài đặt.

 

+ Nếu là các ứng dụng trên nền tảng android, ios phải kèm theo phiên bản chạy được trên phần mềm giả lập trên máy tính hoặc có video giới thiệu.

 

+ Nếu sản phẩm có sử dụng các thư viện có sẵn (miễn phí hoặc có phí) của bên thứ 3 thì phải có bản quyền và kê khai đầy đủ trong bản thuyết minh dự thi.

 

Điều 7. Hồ sơ tham gia dự thi

 

- Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (Biểu mẫu kèm theo).

 

- Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại điểm 4 Điều 6.

 

- Mô hình, sản phẩm, video dự thi.

 

- Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh (4 cm x 6 cm), ghi rõ họ, tên, đơn vị ở mặt sau.

 

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân (có công chứng) của thí sinh dự thi.

 

Điều 8. Giải thưởng

 

Giải nhất cuộc thi gồm:

 

- 5 giải Nhất: Trị giá 4.000.000 đồng kèm theo Cúp lưu niệm và Bằng chứng nhận của Ban chỉ đạo.

 

- 5 giải Nhì: Trị giá 3.000.000 đồng kèm theo Cúp lưu niệm và Bằng chứng nhận của Ban chỉ đạo.

 

- 5 giải Ba: Trị giá 2.000.000 đồng kèm theo Cúp lưu niệm và Bằng chứng nhận của Ban chỉ đạo.

 

- 10 giải Khuyến khích: Trị giá 1.000.000 đồng kèm theo Cúp lưu niệm và Bằng chứng nhận của Ban chỉ đạo.

 

- Ban chỉ đạo được quyền điều chỉnh số lượng giải thưởng giữa các lĩnh vực.

 

- Các tác giả và đồng tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi cấp tỉnh được UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen.

 

- Các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chúc cuộc thi sẽ được Ban chỉ đạo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Điều 9. Thời gian nhận hồ sơ

 

Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ, sản phẩm dự thi cấp tỉnh: Bắt đầu từ ngày 1/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (trên hồ sơ ghi rõ lĩnh vực đăng ký dự thi). Ban chỉ đạo không nhận trực tiếp hồ sơ do các cá nhân, nhóm tác giả gửi mà không thông qua Ban chỉ đạo cuộc thi của các huyện, thị xã, thành phố.

 

Điều 10. Địa điểm nộp hồ sơ

 

Ban chỉ đạo cuộc thi cấp huyện lựa chọn sản phẩm chất lượng cao, tiêu biểu ở cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố để tham gia cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn; địa chỉ: Số 17 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Đông Hà; SĐT: 0233.3550.570 hoặc đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn (SĐT: 0763777567).

 

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

 

Các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…) các tác giả chủ động làm các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành.

 

Điều 12. Điều khoản thi hành

 

- Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc thi nếu có xảy ra khiếu nại, quyết định cuối cùng là của Ban chỉ đạo.

 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Tổ thư ký tổng hợp trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TRƯỞNG BAN

                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                        Lê Đức Tiến

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Mẫu

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI “SÁNG TẠO TRẺ QUẢNG TRỊ” LẦN THỨ XI, NĂM 2022

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022

 

Tên tôi là:………………………………………………………nam, nữ:………………………………….

 

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………........

 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………

 

Hiện đang học lớp: …………………………… Trường: …………………………………………..

 

Địa chỉ trường học: ……………………………………………………………………………………….

 

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………...

 

Họ và tên bố: ………………………………………………Nghề nghiệp:...…………………………

 

Họ và tên mẹ: ……………………………………………..Nghề nghiệp: ……………………………

 

(Nếu không có bố, mẹ thì ghi người đỡ đầu)

 

Điện thoại: …………………………..Fax: ………………………….. Email:……………………………

 

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………………….............

 

Danh sách đồng tác giả (không quá 4 tác giả)

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập {}   Phần mềm tin học {}

 

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em {}

 

Sản phẩm thân thiện với môi trường {}

 

Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế {}

 

Hồ sơ gồm có: Mô hình                  {}

 

Bản thuyết minh kèm theo hình ảnh của mô hình    {}

 

Các loại khác    {}

 

Ảnh tác giả        {} (Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau).

 

Giấy khai sinh    {} (Gửi bản photocopy)

 

Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

 

Ghi chú: Mô hình dự thi và các tài liệu có liên quan cần ghi rõ thông tin (tên tác giả, tên mô hình, địa chỉ, số điện thoại).

 

                                                                                                                                       Ngày…….. tháng……. Năm 2022

 

                                                                                                                               Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

 

                                                                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Bài thuyết minh giải pháp dự thi Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ XI, năm 2022 

 

1. Tên giải pháp dự thi: ………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….................

 

2. Ngày tạo ra giải pháp: ……………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………................

 

3. Mô tả ngắn gọn giải pháp kỹ thuật đã biết: ……………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………...............

 

…………………………………………………………………………………………………………..............

 

4. Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp

 

………………………………………………………………………………………………………................

 

…………………………………………………………………………………………………………...........

 

…………………………………………………………………………………………………………...........

 

5. Thuyết minh về khả năng áp dụng của giải pháp dự thi:

 

…………………………………………………………………………………………………………...........

 

………………………………………………………………………………………………………….........

 

6. Thuyết minh về lợi ích kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi:

 

………………………………………………………………………………………………………….........

 

…………………………………………………………………………………………………………........

 

7. Toàn văn giải pháp.

 

- Trong phần này cần ghi chép lại toàn bộ các số liệu, hình vẽ, bảng biểu (nếu có).

 

- Trình bày chi tiết các quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp.

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức (15/6/2022)
Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về: “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa” (1/6/2022)
Thông báo về việc tổ chức hoạt động Sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên sau COVID-19 và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022 (13/5/2022)
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 (11/3/2022)
Thể lệ Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (17/2/2022)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ (10/1/2022)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022) (30/12/2021)
150511032
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ