Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc dự án trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn I


Ngày cập nhật: 19/10/2021 07:30:25

Căn cứ Quyết định số 2976/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 12/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án: Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1;

 

Căn cứ Quyết số 3133/QĐ-UBND ngày 14/10/2021của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành nhiệm vụ thiết kế thi tuyển và quy chế thi tuyển phương án kiến trúc dự án: Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1.

 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc dự án: Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1, cụ thể như sau:

 

1. Tên dự án: Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1.

 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

3. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1.

 

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

 

5. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

 

6. Yêu cầu về đối tượng dự thi: Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành đủ những điều kiện sau:

 

- Được phép hoạt động về lĩnh vực kiến trúc công trình.

 

- Đối với tổ chức: Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng hạng II trở lên.

 

- Đối với cá nhân: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hạng II trở lên.

 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia có thể là:

 

+ Một tổ chức, cá nhân.

 

+ Một liên danh của hai hoặc nhiều tổ chức hành nghề. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp được quy định cụ thể tại quy chế thi tuyển phương án kiến trúc.

 

7. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 20/10/2021 đến trước 16 giờ ngày 20/11/2021 (trong giờ hành chính). Hồ sơ mời thi tuyển được cung cấp miễn phí.

 

8. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Trước 16 giờ ngày 20/11/2021.

 

9. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển và nộp hồ sơ dự thi: Trụ sở Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 91 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

10. Cơ cấu giải thường:

 

- Giải Nhất: 1 giải, có giá trị: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). Được đảm bảo quyền tác giả, đồng thời được ưu tiên ký kết hợp đồng thực hiện các bước tiếp theo.

 

- Giải Nhì: 1 giải, có giá trị: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

 

- Giải Ba: 1 giải có giá trị: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

 

Người liên hệ: Ông Bùi Lê Huy, phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0919419232.

 

Lưu ý: Đại diện đến nhận hồ sơ mời thi tuyển phải có giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự.

 

 

Mẫu số 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

 

 ________,ngày____tháng____năm____

 

Kính gửi : [Ghi tên Cơ quan tổ chức cuộc thi]

 

Căn cứ thông báo về việc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1, tôi/chúng tôi, [Ghi tên cá nhân/tổ chức tư vấn thiết kế dự thi, trường hợp là liên danh thì ghi tên của tổ chức liên danh] đăng ký dự thi cuộc thi trên.

 

Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này các tài liệu sau nhằm chứng minh tư cách hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm của chúng tôi:

 

Thỏa thuận liên danh [Trường hợp là liên danh tư vấn đăng ký tham gia] (1);

 

Tài liệu chứng minh về quyền hành nghề và chứng minh tư cách pháp nhân của cá nhân/tổ chức;

 

Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của cá nhân/tổ chức;

 

Sơ yếu lý lịch và thành tích của chủ trì/thiết kế trưởng;

 

Danh sách nhân sự dự kiến tham gia lập phương án thiết kế kiến trúc kèm theo sơ yếu lý lịch và thành tích cá nhân; Danh sách các dự án về trụ sở cơ quan đã và đang thực hiện từ năm 2010 đến 2021.

 

Chúng tôi cam kết:

 

Hạch toán tài chính độc lập;

 

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

 

Phương án thiết kế kiến trúc dự thi không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ các nhân hoặc bên thứ ba nào khác;

 

Những thông tin kê khai trong hồ sơ kèm theo là trung thực và không thực hiện hành vi tham nhũng, hối lộ khi tham dự cuộc thi này./.

 

Cá nhân/tổ chức đăng ký dự thi (2)

 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu](3)

 

------

 

Ghi chú:

 

(1) Trưởng hợp tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự là liên danh thì phải gửi kèm thỏa thuận liên danh theo mẫu số 2.

 

(2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đăng ký dự thi thì phải gửi kèm theo giấy ủy quyền theo mẫu số 3; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đăng ký dự thi thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập giấy ủy quyền theo mẫu số 3).

 

(3) Trường hợp tổ chức tư vấn thiết kế nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền về chữ ký trong đơn đăng ký dự thi là của người đại diện hợp pháp của tổ chức tư vấn thiết kế.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ (10/1/2022)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022) (30/12/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2021 (8/12/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp, người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Phong năm 2021 (2/12/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức (2/12/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30/11/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức (27/11/2021)
Trung tâm phòng trừ côn trùng Tuấn Tuyết (27/11/2021)
Thông báo tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (23/11/2021)


Trực tuyến

133639802
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ