Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức thu hút, tạo nguồn


Ngày cập nhật: 11/08/2021 14:57:25

Căn cứ Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 03/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức thu hút, tạo nguồn, như sau:

 

1. Chỉ tiêu

 

Số lượng cần tuyển 13 chỉ tiêu, trong đó: 10 chỉ tiêu công chức và 03 chỉ tiêu viên chức.

 

(có biểu nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

 

2.1. Điều kiện chung

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức được quy định tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008; điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010, cụ thể như sau:

 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

 

- Đủ 18 tuổi trở lên.

 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển, trong đó:

 

+ Về trình độ chuyên môn (có biểu chi tiết kèm theo);

 

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

 

2.2. Điều kiện theo vị trí việc làm

 

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, nếu đăng ký vào các vị trí việc làm sau phải đảm bảo thêm các điều kiện:

 

- Đối với vị trí việc làm công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên trước ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

 

- Đối với vị trí việc làm giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn và Trung tâm Chính trị thị xã Quảng Trị nếu không tốt nghiệp đại học sư phạm phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, đồng thời phải là đảng viên trước ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

- Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Điều 7, Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư; đồng thời không quá 25 tuổi (tính theo năm) đối với người có trình độ đại học, không quá 27 tuổi (tính theo năm) đối với với người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tính từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

 

2.3. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện chung, điều kiện theo vị trí việc làm nêu trên và phải thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 

2.3.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học; trong độ tuổi quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

 

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

 

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

 

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

 

2.3.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm 2.3.1.a hoặc điểm 2.3.1.b hoặc điểm 2.3.1.c, Thông báo này;

 

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

 

2.3.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm 2.3.2.a và điểm 2.3.2.b, Thông báo này.

 

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

 

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng được quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ “quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức” và Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ “quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”, cụ thể như sau:

 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

 

3.2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng

 

Tuyển dụng công chức, viên chức bằng hình thức xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ.

 

Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng:

 

Vòng 1

 

Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn nêu tại điểm 2, Thông báo này; nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 

Vòng 2

 

a) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Trong đó:

 

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội); những vấn đề cơ bản về Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

 

- Sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: trình độ hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến vị trí việc làm của người dự tuyển. Đối với vị trí việc làm giảng viên phiên dịch tiếng Lào của Trường Chính trị Lê Duẩn thì sát hạch về thực hành phiên dịch trên lớp bằng tiếng Lào.

 

b) Hình thức kiểm tra, sát hạch là phỏng vấn trực tiếp. Riêng vị trí giảng viên phiên dịch tiếng Lào là phỏng vấn trực tiếp và sát hạch thực hành phiên dịch trên lớp.

 

- Về phỏng vấn trực tiếp: Trả lời câu hỏi bốc thăm trong bộ đề câu hỏi và trả lời câu hỏi trực tiếp trước thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch.

 

- Về thực hành: Phiên dịch tiếng Lào trên lớp trước Ban Kiểm tra, sát hạch theo giáo án mà Hội đồng tuyển dụng đã chuẩn bị.

 

* Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

 

Thời gian thực hành: 45 phút (tương đương 01 tiết học).

 

* Thang điểm: 100 điểm.

 

5. Xác định người trúng tuyển

 

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 

a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

 

b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Thường trực Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển.

 

5.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

6. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển

 

6.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm).

 

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có công chứng, chứng thực). Đối với các trường hợp mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp và đang trong thời gian chờ cấp bằng, thí sinh nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo cấp và kết quả học tập (có công chứng, chứng thực). Trường hợp trúng tuyển thí sinh phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo yêu cầu vị trí dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi ra quyết định tuyển dụng.

 

c) Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được xét tuyển theo Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

 

d) Quyết định kết nạp đảng viên có công chứng, chứng thực (đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn, Trung tâm Chính trị thị xã Quảng Trị); chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn và Trung tâm Chính trị thị xã Quảng Trị nếu không tốt nghiệp đại học sư phạm).

 

đ) 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ người nhận, địa chỉ liên lạc;

 

e) Bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

 

Lưu ý:  

 

+ Trường hợp người dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận…do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở trong nước cấp mà sử dụng tiếng nước ngoài phải được công chứng, chứng thực dịch thuật sang tiếng Việt. Đối với bằng tiến sỹ, thạc sỹ, đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở trong nước liên kết với nước ngoài cấp phải có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

+ Ban Tổ chức Tỉnh ủy không trả lại hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

 

6.2. Thời gian, lệ phí dự tuyển, địa điểm nhận hồ sơ

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (trong giờ hành chính). Hết thời hạn nêu trên các giấy tờ nộp bổ sung đều không có giá trị.

 

- Lệ phí dự tuyển:  500.000đ/thí sinh (năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

7. Thời gian, địa diểm tổ chức xét tuyển, tài liệu ôn tập

 

Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển; danh mục tài liệu ôn tập: sẽ được thông báo đến các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ: http://www.tinhuyquangtri.vn).

 

Mọi chi tiết xin liên hệ qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Phòng Tổ chức - Cán bộ, điện thoại 0233.3855.723)./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp, người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Phong năm 2021 (2/12/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức (2/12/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30/11/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức (27/11/2021)
Trung tâm phòng trừ côn trùng Tuấn Tuyết (27/11/2021)
Thông báo tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (23/11/2021)
Thông báo về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động (22/11/2021)
Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống COVID-19” (9/11/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức (8/11/2021)


Trực tuyến

128198761
Copyright 2021 by BÁO QUẢNG TRỊ