Thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Hải Lăng


Ngày cập nhật: 06/08/2019 09:35:21

Căn cứ Kế hoạch số:628/KH-UBND ngày22/7/2019 của UBND huyện về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Hải Lăng, Ban Tổ chức xây dựng Thể lệ cuộc thi như sau:

 

I. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 

1. Nội dung, chủ đề

 

- Thông qua hình ảnh nghệ thuật, Biểu trưng (logo) huyện Hải Lăng, có khái quát chung về giá trị tiêu biểu truyền thống văn hóa, mảnh đất và con người Hải Lăng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thông qua các di tích lịch sử văn hóa; đồng thời phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới xây dựng quê hương.

 

- Biểu trưng (logo) huyện Hải Lăng thể hiện những nét đặc trưng riêng biệt, gắn liền với sự hình thành và phát triển của huyện nhà, được đông đảo công chúng dễ nhận biết và có khả năng ứng dụng cao.

 

2. Thời gian

 

- Từ 01/7/2019 đến 31/7/2019: Xây dựng và ban hành Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi; ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật cuộc thi.

 

- Từ 01/8/2019 đến 05/8/2019: Họp Ban Tổ chức, tổ chức Hội nghị phát động cuộc thi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài huyện.

 

- Từ 05/8/2019 đến hết ngày 29/11/2019: Tiếp tục tuyên truyền và nhận tác phẩm dự thi.

 

- Tháng 12/2019: Chấm vòng sơ khảo, vòng chung khảo và tổ chức Hội nghị công bố và trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải.

 

3. Đối tượng dự thi

 

- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài nước. Các cá nhân hoặc tổ chức là họa sĩ, kiến trúc sư chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không tham gia dự thi.

 

II. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

 

1. Yêu cầu chung của tác phẩm

 

Tác phẩm dự thi thể hiện những đặc trưng tiêu biểu về huyện Hải Lăng, Biểu trưng (logo) thể hiện tính khái quát cao, đường nét màu sắc dễ hiểu, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, đảm bảo độ phân giải cao khi hiển thị trên các thiết bị điện tử và thuận tiện cho việc chuyển qua fax, in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công bằng mọi chất liệu.

 

2. Yêu cầu chung về kỹ thuật

 

- Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa đúng sắc độ thực và không sử dụng quá 03 màu, được thể hiện bằng giấy trắng khổ giấy A4 (21cm x 29,7cm) gồm: 01 hình phóng to có chiều rộng 15 cm, đặt giữa trang giấy; 01 hình thu nhỏ (đen trắng) ở phía góc dưới bên phải có chiều rộng 0,3 cm (mã số của mỗi tác giả trùng khớp từ bản mẫu mã số tác phẩm dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).

 

- Tác phẩm dự thi ngoài việc thể hiện trên giấy A4, cần sao chép file mềm vào đĩa VCĐ hoặc USB.

 

- Mặt trước của tác phẩm không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào; mặt sau góc phải, phía dưới ghi mã số gồm 05 ký tự (chữ Việt Nam hoặc số) do người dự thi tự chọn; tác phẩm không gấp, không cuộn tròn, không ép palastic.

 

- Mỗi tác phẩm đều phải thể hiện có chữ HẢI LĂNG

 

- Mỗi tác giả không gửi quá 03 tác phẩm dự thi, mỗi tác phẩm có bài thuyết trình ý tưởng ngắn gọn khoảng 500 từ, 01 phong bì bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi phía sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi (phong bì được dán kín và chỉ được mở sau khi có kết quả của Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật xét chọn, chấm).

 

- Số lượng tác phẩm của tác giả dự thi phải có mã số tự chọn riêng, có thể để chung một phong bì lớn.

 

- Tác phẩm dự thi không được trùng lặp, gây nhầm lẫn giữa các biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đặc trưng của địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, Biểu trưng dự thi chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng.

  •  

3. Hồ sơ dự thi

 

- 01 bản mẫu thiết kế Biểu trưng trên khổ giấy A4.

 

- 01 Bản thuyết minh nội dung, ý nghĩa tác phẩm dự thi (mỗi tác phẩm một bản thuyết minh).

 

- 01 đĩa DCD hoặc USB chứa tất cả bản gốc thiết kế Biểu trưng (logo) ở định dạng PDF, JPJ, CDR, bản thuyết minh ý tưởng ở định dạng doc hoặc docx.

 

- 01 bì thư có dán sẵn tem (ghi họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc đơn vị công tác).

 

- 01 Phiếu đăng kýdự thi (theo mẫu gửi kèm).

 

- Tất cả hồ sơ được đặt trong bì lớn khổ A4 và được dán kính, bên ngoài ghi: Bài dự thi sáng tác Biểu trưng huyện Hải Lăng và gửi về địa chỉ theo quy định.

 

4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

 

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

 

- Địa chỉ: Số 65, đường Hùng Vương, khóm 4, thị trấn Hải Lăng.

 

- Điện thoại: 0233.3873.544

 

- Email: phongvhtthailang@quangtri.gov.vn

 

- Hình thức gửi bài dự thi: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện.

 

5. Quyền và trách nhiệm của tác giả

 

- Tác giả dự thi thực hiện theo đúng Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành. Tác phẩm gửi đến BTC cuộc thi không đúng quy định được xem là không hợp lệ, tất cả tác phẩm dự thi BTC không hoàn trả lại cho các tác giả tham gia cuộc thi.

 

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình; không được sử dụng biểu tượng đã đạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thônghoặc cuộc thi nào khác có tính chất tương tự. Người dự thi phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật.

 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm Biểu trưng của huyện sẽ được nhận tiền giải thưởng và giấy chứng nhận; tác giả có trách nhiệm bổ sung file mềm và chỉnh sửa mẫu được chọn cho phù hợp theo yêu cầu của BTC cuộc thi.

 

- BTC không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được BTC với bất kỳ lý do nào; trường hợp đã nộp hồ sơ dự thinhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giải dự thi phải thông báo với BTC bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

 

6. Bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm đoạt giải

 

- UBND huyện được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đoạt giải.

 

- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng biểu tượng chính thức của huyện.

 

- BTC không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giải khi đã công bố giải thưởng, BTC sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp bản quyền đối với phương án thiết kế.

 

7. Hội đồng nghệ thuật

 

- Hội đồng Nghệ thuật do BTC cuộc thi quyết định thành lập, thành phần Hội đồng Nghệ thuật gồm các nhà chuyên môn có kinh nghiệm và có uy tín của TW, tỉnh, huyện.

 

- Hội đồng Nghệ thuật làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, khoa học dựa trên tiêu chí do BTC quy định phù hợp với mục đích yêu cầu của huyện.

 

8. Hình thức chấm và trao giải

 

- Vòng chấm sơ khảo: Ban Tổ chức sao chụp, trình chiếu qua phầm mềm Power Piont các tác phẩm dự thi kèm theo bản thuyết minh. Hội đồng nghệ thuật chấm và chọn 20 tác phẩm vào vòng chung khảo.

 

- Vòng chung khảo: Các tác giả trình bày trực tiếp ý tưởng sáng tác tác phẩm của mình trước Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng nghệ thuật chấm và chọn 05 tác phẩm để trao giải: trong đó, chọn 01 (một) tác phẩm đạt giải nhất làm Biểu trưng (logo) của huyện (nếu đủ tiêu chuẩn), 04 (bốn) tác phẩm còn lại trao giải khuyến khích.

 

9. Thông tin về cuộc thi

 

Mọi thông tin có liên quan đến cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, Trang Thông tin điện tử huyện Hải Lăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ của Ban Tổ chức.

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

Ban Tổ chức trao hoa, giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng cho mỗi giải như sau:

 

- 01 Giải Nhất: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

 

- 04 Giải khuyến khích: 3.000.000 (ba triệu đồng)/giải.

 

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải hoặc người được tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi, việc trao giải thưởng BTC thực hiện công khai, tác phẩm đoạt giải nhất được BTC báo cáo UBND huyện xem xét, trình Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn làm Biểu trưng (logo) của huyện Hải Lăng.

 

- Nếu không chọn được tác phẩm đạt giải nhất, Ban Tổ chức không trao giải hoặc tiếp tục kéo dài thời gian dự thi.

 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi /.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ