Vĩnh Linh tăng cường các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng


Ngày cập nhật: 11/08/2022 05:43:53

(QTO) - Thời gian qua, mặc dù được triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt, tuy nhiên công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, địa phương đang tăng cường hoạt động quản lý, chủ động ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ phá rừng, cháy rừng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ tài nguyên rừng.

 

Tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Linh - Ảnh: N.Đ

 

Hiện nay tổng diện tích đất có rừng của huyện Vĩnh Linh đạt 33.368,61 ha. Trong đó, rừng tự nhiên 13.160,49 ha; rừng trồng 20.208,12 ha. Rừng là nguồn tài nguyên quý giá, vừa cải thiện môi trường, giảm tác động từ thiên tai và góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân các địa phương có rừng ở huyện Vĩnh Linh, gồm: Vĩnh Thủy, Vĩnh Tú, Hiền Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, thị trấn Bến Quan…

 

Hằng năm, nhiều biện pháp cấp bách về bảo vệ rừng, PCCCR được các chủ rừng, những xã, thị trấn có rừng thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện cùng các cơ quan chuyên môn.

 

Theo đó, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR của trung ương, địa phương như: Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc triển khai Chương trình hành động số 175-CTHĐ/TU ngày 2/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4650/KHUBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 175-CTHĐ/ TU ngày 2/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”…

 

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, chủ rừng cùng UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp rà soát diện tích rừng, đất quy hoạch lâm nghiệp, diện tích do các tổ chức bàn giao lại cho địa phương để đưa vào sản xuất phát triển kinh tế - xã hội.

 

Từ đó xây dựng hoàn thiện phương án sử dụng rừng, đất lâm nghiệp được bàn giao từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đưa vào sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu xâm canh, xâm lấn rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3115/UBND-NN ngày 22/7/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và PCCCR. Kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp để triển khai những dự án đầu tư đảm bảo đúng vị trí, diện tích và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá trình tiến hành chuyển mục đích sử dụng rừng.

 

Chỉ đạo lực lượng liên ngành tổ chức quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; có phương án, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách có thể xảy ra, nhất là công tác chỉ huy chữa cháy. Phân bổ lực lượng ứng trực 24/24 giờ khi dự báo cháy rừng ở cấp IV- V, những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

 

Các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất nương rẫy để hướng dẫn người dân xử lý thực bì theo quy định cũng như phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi chặt phá, lấn chiếm rừng tự nhiên trái phép. Đặc biệt phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chính quyền trong quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng ở từng cộng đồng dân cư. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

 

UBND huyện Vĩnh Linh xây dựng kế hoạch gắn với giao nhiệm vụ chi tiết cho mỗi đơn vị theo chức năng. Trong đó, nêu cao vai trò nòng cốt của Hạt Kiểm lâm về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

 

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh tổ chức truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng, khai thác rừng trái phép, nhất là những vùng giáp ranh; tập trung xác định, xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, xâm lấn rừng và khai thác rừng trái phép; điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Đối với những vùng trọng điểm giáp ranh giữa các vùng có nguy cơ cao về khai thác trái phép cần chủ động nghiên cứu thành lập các tổ hoặc chốt liên ngành nhằm ngăn chặn triệt để các đối tượng lợi dụng vào rừng khai thác trái phép lâm sản.

 

Thường xuyên nắm bắt thông tin cảnh báo cháy rừng, phát hiện sớm điểm cháy rừng, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời, hiệu quả; tăng cường tuần tra, nhất là đối với những vùng rừng, tuyến đường có nguy cơ cao về tình trạng khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

 

Hướng dẫn các chủ rừng thường xuyên theo dõi diễn biến trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC tỉnh Quảng Trị) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Chủ động phối hợp Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn và những đơn vị liên quan đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR và ngăn chặn, xử lý mọi hành vi xâm hại rừng.

 

Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, các hợp tác xã có rừng cần quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được nhà nước giao; phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các xã liên quan có biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép trong lâm phần được giao. Chú trọng công tác theo dõi biến động hiện trạng rừng, thường xuyên cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

 

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng, thực hiện tốt các quy định về PCCCR, nghiêm cấm việc xử lý thực bì bằng cách đốt lửa trong thời kỳ cao điểm của mùa khô. Sắp xếp lực lượng tuần tra, trực PCCCR; sẵn sàng về nhân lực và phương tiện, thiết bị tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy khi có yêu cầu. Bố trí kinh phí phù hợp xây dựng và tu sửa, nâng cấp các công trình bảo vệ rừng, PCCCR.

 

Với nhiều biện pháp cấp bách cũng như lâu dài, huy động sự tham gia tích cực của các địa phương, đơn vị, chủ rừng và đặc biệt phát huy vai trò của Nhân dân, huyện Vĩnh Linh nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an toàn tài nguyên rừng, góp phần ổn định môi trường sinh thái đi đôi với phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững.

 

Nguyên Đồng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Làm giàu từ…đá (27/9/2022)
Công nghiệp ở Vĩnh Linh ngày càng khởi sắc (27/9/2022)
Kết quả tích cực từ dự án phục hồi sau lũ lụt tại Quảng Trị (27/9/2022)
Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương để hạn chế thiệt hại do thiên tai (27/9/2022)
Công ty Thủy điện Quảng Trị chủ động ứng phó với thiên tai (26/9/2022)
Giữ an toàn cho thủy sản nuôi trước mùa mưa bão (26/9/2022)
Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (24/9/2022)
Cần lối mở cho nghề dệt thổ cẩm ở A Bung (24/9/2022)
Đóng góp quan trọng của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo ở Triệu Phong (23/9/2022)


Trực tuyến

161169554
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ