Khó khăn trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn


Ngày cập nhật: 08/01/2022 05:57:56

(QTO) - Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ - TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956), nhiều địa phương trong tỉnh đã có cách làm hay, sáng tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu học nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số địa phương vẫn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần tháo gỡ.

 

Mô hình chăn nuôi giúp người dân xã Tà Rụt, huyện Đakrông cải thiện thu nhập - Ảnh: T.L

 

Trước đây, lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đakrông chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp thì hiện nay, nhiều nghề mới đã hình thành, đem lại nguồn thu nhập tốt hơn cho người dân. Thông qua các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai trên địa bàn đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về chọn nghề để sinh sống. Với những nghề mới như dịch vụ phục vụ ăn uống, trồng rau sạch, chăn nuôi, sửa chữa xe máy, đan lát…, đã tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn với nguồn thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Đakrông vẫn còn nhiều khó khăn. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo nghề và một bộ phận lao động nông thôn chưa thực sự quan tâm đến việc học nghề. Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau học nghề còn gặp khó khăn, nhất là đối với những nghề phi nông nghiệp. Đối tượng tham gia học nghề chủ yếu là lao động nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi nên khó có thời gian và điều kiện để tham gia các lớp học nghề tập trung. Hiện tại, nguồn lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề còn khá nhiều, nhu cầu đào tạo nghề lớn nhưng ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu, do vậy rất khó khăn trong việc nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn huyện Đakrông.

 

Nguyên nhân của tình trạng này là do một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học nghề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, người lao động còn lúng túng, thiếu tự tin khi tham gia học nghề. Bên cạnh đó, Đakrông là một huyện nghèo, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn còn ít, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, việc tuyển dụng lao động sau khi học nghề còn thấp, do vậy số lao động sau khi đào tạo chủ yếu là tự tạo việc làm hoặc thành lập tổ sản xuất…

 

Tại huyện Vĩnh Linh, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện tốt. Ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức ký kết phối hợp với các hội, đoàn thể, các địa phương trên địa bàn về công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời quán triệt đến các xã, thị trấn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, coi đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một phần quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Riêng trong năm 2021, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức được 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu hút 380 học viên tham gia.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, định hướng nghề, tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn hạn chế. Chưa định hướng được các nghề mới phù hợp đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề liên kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được triển khai nhưng còn hạn chế, do vậy số lượng học viên sau khi đào tạo nghề được doanh nghiệp, đơn vị ký kết hợp đồng lao động vào làm việc còn thấp.

 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhìn chung toàn tỉnh, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, tham gia học nghề thiếu thường xuyên. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhiều địa phương chưa có đánh giá chính xác về tỉ lệ người có việc làm sau khi học nghề; việc theo dõi số lao động cần đào tạo, số lao động đã qua đào tạo ở cấp xã chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện là đơn vị chủ lực trong công tác đào tạo nghề tại các địa phương nhưng hoạt động ở một số trung tâm còn thụ động, thiếu sự tham gia phối hợp trong công tác khảo sát, rà soát nhu cầu và định hướng đào tạo nhằm giải quyết tốt đầu ra cho người lao động…Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, thời gian các lớp đào tạo nghề tại các địa phương.

 

Để khắc phục tình trạng trên, nhiều giải pháp được tỉnh triển khai thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho lao động từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác; thực hiện rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Các địa phương, sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động…Tỉnh cũng đề nghị các địa phương cần có cơ chế, chính sách riêng để hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ những người làm công tác dạy nghề đi thực tập tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong tình hình mới.

 

Thanh Lê

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
150517456
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ