Hải Lăng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao


Ngày cập nhật: 30/11/2021 07:07:51

(QTO) - Với mục tiêu từng bước chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, trong đó chú trọng các loại cây, con chủ lực của địa phương, huyện Hải Lăng đã xây dựng chương trình về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Phát triển mô hình trồng cam tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng - Ảnh: T.L

 

Là một huyện thuần nông, thời gian qua, Hải Lăng đã tập trung chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp bền vững, chuyển dần theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và đạt được những kết quả bước đầu. Trên lĩnh vực trồng trọt, giá trị sản xuất đất canh tác đạt 89,4 triệu đồng/ha; diện tích sản xuất cánh đồng lớn trên 1.429 ha; tích tụ ruộng đất được 153,92 ha; sản xuất lúa hữu cơ được 96 ha. Một số sản phẩm trên địa bàn được đăng ký nhãn hiệu, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, đăng ký sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm như gạo Hải Lăng, cam K4, ném vùng cát Hải Lăng, gà Tứ Hải…

 

Trong chăn nuôi, tổng đàn bò toàn huyện hiện có 4.713 con, trong đó tỉ lệ bò lai đạt 78,7%, tầm vóc đàn bò nái trung bình 250 - 300 kg/con. Quy mô đàn lợn từ 55.000 -60.000 con, chương trình nạc hóa đàn lợn đạt kết quả tích cực, đã chuyển dịch dần theo hướng tập trung, quy mô trang trại, gia trại, xa khu dân cư…

 

Sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những năm qua, trung ương, tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, nâng cao đời sống người sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

 

Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao chuyển biến còn chậm. Diện tích đất trồng theo hướng hữu cơ còn ít, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế nên sản phẩm nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa tham gia được nhiều vào chuỗi giá trị, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Nhằm giải quyết thực trạng và thách thức trên, việc chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu bức thiết phù hợp với xu thế thời đại.

 

Tại huyện Hải Lăng, việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao thực sự cần thiết bởi Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang trong tiến trình xây dựng và phát triển, từng bước giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, thu hút các dự án vào đầu tư. Khu Công nghiệp Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng với đó, Hành lang kinh tế Đông- Tây ngày càng được củng cố, các tuyến đường Đông- Tây đang tiếp tục đầu tư xây dựng. Một số doanh nghiệp đang có kế hoạch khảo sát để đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa hữu cơ, lúa sạch trên địa bàn huyện Hải Lăng…

 

Bên cạnh đó, xu thế hội nhập trong khu vực và các nước trên thế giới mở ra hướng mới trong sản xuất gắn với xuất khẩu nông sản có chất lượng đảm bảo theo thị trường. Biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, trong lúc sản xuất nông nghiệp là “xí nghiệp ngoài trời” nên việc ứng dụng công nghệ, công nghệ cao sẽ góp phần chủ động, hạn chế tác động xấu của thời tiết đến quá trình sản xuất nông nghiệp.

 

Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, huyện Hải Lăng phấn đấu đến năm 2025 sẽ kiểm soát một cách chặt chẽ quá trình sản xuất và sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn, 100% không sử dụng chất cấm trong sản xuất. Đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất hữu cơ, sản xuất an toàn trên một đơn vị diện tích, phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,3-1,5 lần so với sản xuất truyền thống. Diện tích nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5-2% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp. Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 0,5-1,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản…

 

Để đạt mục tiêu, nhiều giải pháp đã được huyện Hải Lăng đưa ra và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp trong tình hình mới. Đồng thời tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Quan tâm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch tập trung, ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm chủ lực của huyện, sản phẩm đạt chuẩn OCOP của từng địa phương. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, khoa học công nghệ.

 

Theo đó, huyện Hải Lăng sẽ tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất, tạo vùng tập trung có quy mô lớn, đảm bảo điều kiện sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao. Hình thành các vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn Organic những sản phẩm chủ lực của huyện, sản phẩm đạt chuẩn OCOP của các địa phương để xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm. Xây dựng hệ thống phân phối theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, VietGAP…, qua đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện các khâu trong toàn bộ chuỗi giá trị để tổ chức nhân rộng.

 

Huyện Hải Lăng cũng sẽ xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm; phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu, ứng dụng các phương tiện, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao; liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản. Tăng cường chế biến, chế biến sâu; tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch. Khuyến khích đầu tư phát triển các vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch…

 

Thanh Lê

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

133756145
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ