Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh


Ngày cập nhật: 20/10/2021 05:20:13

(QTO) - Đội ngũ doanh nhân có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của quê hương, đất nước. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh, thị xã, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn thị xã Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Các doanh nghiệp thị xã Quảng Trị thăm và tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh: N.U

 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Quảng Trị có 3.288 cơ sở sản xuất kinh doanh và 153 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Trong năm 2020, có 21 DN và 167 hộ kinh doanh thành lập, đăng ký kinh doanh mới; tăng 73 DN (tăng 91%), tăng 1.488 hộ sản xuất kinh doanh (tăng 83%) so với năm 2011. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế tư nhân năm 2020 gấp 3,6 lần so với năm 2011, tăng từ 6 tỉ (năm 2011) lên 22 tỉ (năm 2020). Hiện nay, các DN trên địa bàn thị xã đã thu hút được 2.325 lao động và bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng 200 lao động; các ngành nghề đăng ký chủ yếu là thương mại - dịch vụ chiếm 52%; công nghiệp - xây dựng chiếm 27%; 21% còn lại thuộc các lĩnh vực khác.

 

Những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để các DN hoạt động. Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 09-NQ/TW) được ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở; tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 09 NQ/TW, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy và kế hoạch thực hiện của UBND thị xã về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Bên cạnh đó, thị xã cũng đã tổ chức trên 20 cuộc gặp mặt doanh nhân (2 lần/năm) để nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho DN. Hằng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, vận động phát triển DN, doanh nhân; chủ động phối hợp, đề xuất xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét; hợp tác, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ DN nhằm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, giúp DN từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để không ngừng vươn lên, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.

 

Thị xã Quảng Trị đã tích cực hỗ trợ các DN mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích phát triển DN khu vực nông thôn bằng cách hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng đề án mua máy móc, thiết bị hiện đại đưa vào sản xuất từ nguồn vốn khuyến công cấp tỉnh. Trong năm 2020, đã đề xuất 2 đề án khuyến công cấp tỉnh với kinh phí hỗ trợ là 125 triệu đồng; 3 đề án khuyến công cấp thị xã với kinh phí hỗ trợ là 70 triệu đồng. Hỗ trợ thủ tục cho 5 cơ sở tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 5 năm 2020 của tỉnh và có 3 sản phẩm đã được công nhận, trong đó 1 sản phẩm đoạt giải Ba. Đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ, đồng thời tạo điều kiện cho các DN đầu tư phát triển sản xuất. Từ khi thành lập đến nay, đã có 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 153,8 tỉ đồng. Xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa DN, hộ kinh doanh tham gia các hội chợ thương mại, du lịch trong và ngoài tỉnh tổ chức.

 

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ, đồng hành với DN trước những khó khăn do COVID-19 gây ra, UBND thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận và triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng Nghị định số 41/2020/NĐCP ngày 8/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và các quy định khác liên quan đến DN, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thực hiện giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét đề xuất cho gia hạn thời gian triển khai các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được thực hiện được do dịch bệnh.

 

Thị xã Quảng Trị cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nhân đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN; kịp thời biểu dương, khen thưởng những DN, doanh nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, chú trọng xây dựng văn hóa kinh doanh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

 

Từ năm 2020 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng các hoạt động nhân đạo, từ thiện vẫn được các doanh nhân, DN quan tâm triển khai tích cực, nổi bật là các hoạt động như: Nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Triệu Hải; đóng góp kinh phí trang bị phương tiện chữa cháy; các hoạt động hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt; hỗ trợ tuyến đầu chống dịch…

 

Thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, hỗ trợ, đồng hành cùng DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, từ đó tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao vai trò của DN, doanh nhân trong toàn thị xã, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

 

 Nhã Uyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

156038519
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ