PC Quảng Trị: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh


Ngày cập nhật: 03/03/2021 05:47:13

(QTO) - Do đặc thù của một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nên công tác chuyên môn được Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng ủy, Ban giám đốc PC Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà EVNCPC giao.

 

PC Quảng Trị tổ chức hội nghị người lao động và ký kết giao ước thi đua hằng năm - Ảnh: H.N.K​

 

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ PC Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động theo đúng quy chế và nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự thống nhất, đoàn kết cao trong toàn công ty. Việc lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu hoạt động của công ty và các đơn vị trực thuộc, phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động theo chỉ đạo của EVNCPC. Trong đó, chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc của công ty; quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ. Nhờ đó, công ty đã tạo được sự đoàn kết trong nội bộ, không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBCNV.

 

Để thực hiện quy chế làm việc, đảng ủy đã tăng cường sự phối hợp giữa bí thư với các thành viên cấp ủy, giữa đảng ủy với các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của công ty; phân công rõ ràng giữa các thành viên cấp ủy. Ngay từ đầu năm, công ty tổ chức hội nghị người lao động để tập thể CBCNV đóng góp, xây dựng kế hoạch trong năm, phát động các phong trào thi đua; thống nhất quy chế nội bộ…để phấn đấu thực hiện. Thực hiện công khai kế hoạch công tác tháng, quý, năm trong công ty; các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CBCNV như chế độ nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, tuyển dụng, đào tạo, thuyên chuyển, đề bạt, bố trí, kỷ luật CBCNV theo quy định để mọi người theo dõi giám sát.

 

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc luôn duy trì sự phối hợp hài hòa thống nhất, đã gắn kết được nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và tạo niềm tin, uy tín của tổ chức đảng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đơn vị, nhờ đó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, động viên mọi CBCNV trong công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ công ty luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch quy chế dân chủ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, từ đó có các giải pháp đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên công ty. Đảng bộ đã chỉ đạo đơn vị, các đoàn thể tổ chức tốt các hội nghị sơ kết, tổng kết hằng năm như hội nghị người lao động, đại hội công đoàn, đại hội đoàn thanh niên… ở các đơn vị và của công ty để đánh giá, rút kinh nghiệm về các hoạt động chuyên môn, về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đoàn thể, từ đó đưa ra những chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp thực hiện sát đúng với thực tế và được đông đảo CBCNV đồng tình hưởng ứng.

 

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo xây dựng quy chế dân chủ cơ sở của công ty tích cực hoạt động hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc. Nhờ đó, chi bộ các điện lực trực thuộc nghiêm túc tổ chức diễn đàn sinh hoạt với nhiều chủ đề thiết thực, phong phú như Chi bộ Điện lực Thành Cổ với chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Trong diễn đàn này chú trọng đến hai nội dung chính là: Phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và một số biểu hiện suy thoái thường gặp. Diễn đàn đã trao đổi thảo luận thể hiện tính dân chủ cởi mở, các ý kiến chủ yếu đi sâu vào phân tích, liên hệ đến quá trình công tác của cán bộ, đảng viên, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, giải pháp điều chỉnh để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu có hiệu quả trong thời gian tới. Yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện việc “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái; thường xuyên rèn luyện, học tập, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; việc “tự soi, tự sửa” phải được thực hiện thường xuyên nhằm xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên theo các chuẩn mực của Bác Hồ.

 

Đồng thời đề ra 4 giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: Tăng cường giáo dục rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị. Giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ, đảng viên. Các giải pháp này được đưa vào kế hoạch hoạt động và trong sinh hoạt chi bộ làm cơ sở để cán bộ, đảng viên học tập rèn luyện.

 

Đặc biệt là thông qua các đoàn thể quần chúng đã đóng góp ý kiến tham gia vào công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời tạo mối quan hệ mật thiết giữa đảng với quần chúng, tạo sự đoàn kết gắn bó trong đơn vị. Các đoàn thể từng bước đổi mới phương thức nội dung hoạt động, gắn xây dựng tổ chức với chăm lo lợi ích chính đáng cho người lao động, xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí cao, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng PC Quảng Trị không ngừng phát triển.

 

 Lâm Khanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

111070972
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort