Âm vang những ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở Triệu Phong


Ngày cập nhật: 19/08/2022 05:25:50

(QTO) - Nhìn những thành quả trong công cuộc dựng xây quê hương hôm nay, người dân Triệu Phong luôn trân quý và biết ơn những thế hệ cha anh không tiếc máu đào làm nên chiến công hiển hách giành chính quyền về tay Nhân dân.

 

Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử hôm nay - Ảnh: T.V

 

Tinh thần của những ngày đầu khởi nghĩa

 

Ngày 12/8/1945, qua cơ sở của ta ở thị xã Quảng Trị, Thường vụ Phủ ủy Triệu Phong biết tin phát xít Nhật xin mở cuộc điều đình với phe đồng minh nên đã triệu tập hội nghị khẩn cấp ngay giữa trưa hôm đó. Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Ngọc Tích, Hồ Chiểu, Trương Công Kỉnh, Lê Thị Diệu Muội.

 

Hội nghị quyết định đẩy mạnh hơn nữa công tác vũ trang tuyên truyền trong toàn phủ. Chấp hành chủ trương đó, chiều 12/8/1945, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại chợ Thuận để phát động khí thế của quần chúng, kêu gọi Nhân dân trong phủ khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng đứng lên hưởng ứng cuộc khởi nghĩa ở phủ khi có lệnh.

 

Ngày 15/8/1945, Nhật chính thức đầu hàng quân đồng minh. Tại đại hội Tân Trào ngày 16/8/1945, Đảng ta chủ trương “lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy tước vũ khí của Nhật trước lúc quân đồng minh kéo vào Đông Dương, giành lấy chính quyền từ tay Nhật, lật đổ bọn bù nhìn tay sai của Nhật, đứng ở vị trí làm chủ nước mình mà tiếp đón quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật trên mảnh đất Đông Dương”.

 

Chấp hành chủ trương của Trung ương, từ ngày 18 đến sáng 22/8/1945, hội nghị cán bộ toàn tỉnh họp được tổ chức do Ban Thống nhất Đảng bộ tỉnh triệu tập và chủ trì. Hội nghị đã vạch ra nghị quyết để khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân. Tại Triệu Phong, sau cuộc mít tinh lớn ở Triệu Thuận, nhiều cuộc vũ trang tuyên truyền, mít tinh, biểu tình tuần hành nổ ra khắp các tổng. Các lò rèn ra sức rèn đúc các loại vũ khí cầm tay, dân quân tự vệ được tập hợp lại thành trung đội, đại đội.

 

Nhiệm vụ cần kíp đặt ra lúc này là phổ biến lệnh khởi nghĩa xuống tận cơ sở, có kế hoạch huy động lực lượng cách mạng cả quân sự và chính trị, vừa làm nhiệm vụ khởi nghĩa ở phủ, vừa làm nòng cốt tham gia khởi nghĩa ở tỉnh. Để cuộc khởi nghĩa nhanh chống đạt thắng lợi lớn, Phủ ủy Triệu Phong một mặt lãnh đạo công tác chuẩn bị lực lượng, mặt khác chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng về tình hình thế giới, tình hình phát xít Nhật, Pháp ở Đông Dương và những thời cơ cách mạng. C

 

ông tác tuyên truyền có tác dụng tích cực trong việc phát động quần chúng tham gia khởi nghĩa ở địa phương, chỉ trong một thời gian ngắn, về cơ bản vùng nông thôn đồng bằng của phủ, chính quyền về tay Nhân dân. Từ đó, Nhân dân phân công nhau một số tham gia lực lượng vũ trang, một số ở lại địa phương giữ gìn trật tự trị an, lập nên những ban tự quản, giải quyết công việc và điều hành Nhân dân ổn định đời sống.

 

Ngày 22/8/1945, thực hiện chủ trương của hội nghị cán bộ tỉnh, Ủy ban Khởi nghĩa phủ được thành lập gồm đồng chí Hồ Ngọc Tích làm chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Xuân Luyện, Lê Thị Quế ủy viên. Theo lệnh Ủy ban Khởi nghĩa phủ, đơn vị biểu tình phải có băng rôn, cờ, khẩu hiệu, trống mõ.

 

Mỗi đơn vị đều phải có lực lượng tự vệ trang bị bằng các loại vũ khí thô sơ để giữ gìn trật tự, cứ 100 người có 5 người tự vệ đi kèm. Khoảng 17 giờ ngày 22/8/1945, từng đoàn người có vũ trang giáo mác, gậy gộc, giương cao cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu kéo ra tập trung ở các trục đường lớn, vừa đi vừa hô khẩu hiệu “Đánh đổ Chính phủ bù nhìn Bảo Đại - Trần Trọng Kim”, “Ủng hộ Mặt trận Việt Minh, thành lập chính quyền nhân dân cách mạng”… Lực lượng toàn phủ được huy động chia làm 2 bộ phận để tham gia khởi nghĩa ở phủ lỵ.

 

Ngoài 2 bộ phận này còn có một lực lượng của Tổng An Đôn do đồng chí Trương Công Kỉnh chỉ huy làm nhiệm vụ hợp lực với Nhân dân Đông Hà khởi nghĩa giành chính quyền ở Đông Hà. 19 giờ ngày 22/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa phủ Triệu Phong lệnh cho 3 đại đội tự vệ vũ trang từ khu căn cứ của phủ tiến vào thị xã tỉnh lỵ biểu tình thị uy và hô vang các khẩu hiệu cách mạng. Đoàn biểu tình được Nhân dân thị xã ủng hộ và tham gia ngày càng đông làm khí thế cách mạng mỗi lúc một sôi nổi, mạnh mẽ hơn.

 

Sau đó các đại đội tự vệ vũ trang trở về nơi tập kết, cán bộ trong thị xã tiếp tục mít tinh diễn thuyết. Tất cả các lực lượng quân sự và chính trị của phủ được huy động tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ đã có mặt đông đủ tại các vị trí tập kết theo quy định.

 

Sau 23 giờ đêm 22 sáng ngày 23/8/1945, lệnh khởi nghĩa được phát ra, các mũi tập kết biểu tình kéo vào thị xã tỉnh lỵ, hô vang các khẩu hiệu cách mạng. Trong đêm hôm đó, cùng với lực lượng ở Tổng An Thái, Văn Vận ta đã giành thắng lợi trong khởi nghĩa ở thị xã tỉnh lỵ Quảng Trị.

 

Cùng lúc lực lượng được phân công khởi nghĩa ở phủ lỵ Triệu Phong, sau khi nhận lệnh khởi nghĩa (sau 23 giờ đêm 22/8/1945) đã giành chính quyền tại phủ nhanh gọn. Sáng 23/8/1945, UBND cách mạng lâm thời được thành lập do đồng chí Hồ Ngọc Tích làm chủ tịch ra mắt trước hàng vạn Nhân dân. Cơ quan lãnh đạo của phủ từ Mỹ Lộc chuyển vào đóng tại phủ lỵ, lãnh đạo Nhân dân trong phủ vượt qua khó khăn ban đầu, giải quyết công việc cấp bách theo lệnh của UBND cách mạng tỉnh phát ra trong ngày 23/8/1945.

 

Đến trưa 23/8/1945, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi, chính quyền về tay Nhân dân.

 

Nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no

 

Ngay sau khi được giải phóng ngày 29/4/1972, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Phong bắt tay vào công cuộc khai hoang phục hóa, cải tạo đồng ruộng, quy hoạch dân cư, đẩy mạnh phát triển kinh tế để xây dựng quê hương. Đến nay, diện tích gieo trồng hằng năm của huyện đạt 16.059 ha, trong đó diện tích lúa 2 vụ hơn 11.524 ha, giống lúa chất lượng cao chiếm 78,5%. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên năng suất lúa đạt bình quân 58,9 tạ/ha.

 

Bên cạnh đó, năng suất, sản lượng các loại cây công nghiệp, cây thực phẩm ngắn ngày đều tăng. Ngành thủy sản cải hoán tàu thuyền đánh bắt trung và xa bờ nên sản lượng hằng năm tăng lên đáng kể, đạt khoảng 4.000 tấn.

 

Vùng gò đồi, bên cạnh việc thực hiện chủ trương di giãn dân xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng mô hình trang trại, huyện Triệu Phong thực hiện tốt chủ trương trồng mới 5 triệu ha rừng, nâng độ che phủ lên 42%. Tổng diện tích đất có rừng của huyện hơn 15.000 ha, trong đó đất rừng tự nhiên 1.026 ha, còn lại là rừng trồng. Chất lượng rừng trồng tốt, có hơn 1.040 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, VFCS, sản lượng gỗ khai thác hằng năm đạt 210.000 m.

 

Công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ phát triển mạnh. Hiện nay, 2 cụm công nghiệp của huyện giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động. Số lượng doanh nghiệp tăng lên hằng năm, hiện có hơn 30 doanh nghiệp, hơn 2.900 hộ kinh doanh cá thể thu hút hơn 10.000 lao động đem lại giá trị thương mại - dịch vụ năm 2021 đạt 2.256,949 tỉ đồng.

 

Bằng các giải pháp và cách làm cụ thể nên nền kinh tế của huyện không ngừng phát triển. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 5.690 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,7 triệu đồng/năm.

 

 Tuấn Việt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát triển, hoạt động hiệu quả (27/9/2022)
Thực hiện tốt phong trào treo cờ Tổ quốc ở Khu phố 5 (27/9/2022)
Đại hội trong trái tim đoàn viên (26/9/2022)
Những công đoàn cơ sở trường học tiêu biểu (26/9/2022)
Những nữ đảng viên người dân tộc thiểu số tiên phong. Bài 3: Nâng cao vị thế của phụ nữ vùng cao (23/9/2022)
Đảng viên 18 tuổi Nguyễn Như Hải Vi (22/9/2022)
Những nữ đảng viên người dân tộc thiểu số tiên phong. Bài 2: Đi đầu trong phát triển kinh tế (22/9/2022)
Những nữ đảng viên người dân tộc thiểu số tiên phong. Bài 1: Đẩy lùi hủ tục (21/9/2022)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thanh niên trong thời kỳ mới (16/9/2022)


Trực tuyến

161172840
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ