Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ ở Hải Lăng


Ngày cập nhật: 28/01/2022 06:07:42

(QTO) - Những năm qua, Huyện ủy Hải Lăng luôn chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, đã góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

 

Chú trọng phát triển mô hình canh tác lúa hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu lúa gạo Hải Lăng - Ảnh: Đ.V

 

Hiệu quả trong thực tiễn

 

Xây dựng Hải Lăng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025 là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng khóa XVI đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện cho từng mốc thời gian cụ thể, đặc biệt là phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện một cách hiệu quả.

 

Xã Hải Hưng là một trong những địa phương mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hải Vĩnh và Hải Xuân vào năm 2020. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Hải Lăng, khắc phục những khó khăn sau sáp nhập, lãnh đạo xã đã phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cùng với tập thể Đảng ủy chủ động xây dựng quy chế làm việc, tiếp tục củng cố khối đoàn kết, sự thống nhất trong nội bộ và tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Riêng trong năm 2021, Đảng ủy xã và người đứng đầu cấp ủy đã ký cam kết thực hiện tốt 5 nhiệm vụ quan trọng với Ban Thường vụ Huyện ủy. Qua rà soát đánh giá, đến nay cả 5 nhiệm vụ đều hoàn thành, trong đó có một số nhiệm vụ vượt kế hoạch, nổi bật là xây dựng nông thôn mới và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nông thôn.

 

Bí thư Đảng ủy xã Hải Hưng Cáp Hữu Chiểu cho biết: “Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã tập trung huy động xây dựng 22 công trình bằng nhiều nguồn vốn với tổng mức đầu tư trên 13,8 tỉ đồng, trong đó huy động trên 1 tỉ đồng từ con em xa quê gửi về ủng hộ. Nhờ vậy, đến nay, bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng khang trang, khởi sắc”.

 

Xã Hải An là một địa phương nằm trong vùng lõi của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, nơi có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh. Đây cũng là địa phương liên quan nhiều trong công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy, Đảng ủy xã đã phân công các thành viên làm công tác dân vận, bám sát cơ sở để nắm thông tin, ra thông báo họp dân để công khai về quy hoạch, đối thoại với dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân để có biện pháp kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

 

Bí thư Đảng ủy xã Hải An Phan Thành Chung cho biết: “Để quản lý đất đai và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tôi đã họp cấp ủy để đôn đốc, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình. Trên cơ sở đó, các cấp ủy viên cũng được phân công về từng chi bộ giúp đỡ các chi bộ tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Nhờ vậy, mọi công việc, nhiệm vụ đều vận hành một cách trôi chảy và thuận lợi, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Có thể khẳng định, vai trò của người đứng đầu là hết sức quan trọng, khi biết phát huy đoàn kết, đồng thuận từ cấp cơ sở thì sẽ thành công trong mọi công việc”.

 

Phát huy tinh thần “nói đi đôi với làm”

 

Đảng bộ huyện Hải Lăng hiện có có 48 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với gần 4.000 đảng viên. Để phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, gắn với tinh thần “nói đi đôi với làm”.

 

Đi liền với việc chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với phân công các đồng chí cấp ủy huyện phụ trách cơ sở dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

 

Nhờ cách làm này, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn huyện. Với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, huyện Hải Lăng đang tạo ra những bước chuyển biến đáng kể trong phát triển KT - XH, từng bước nâng cao đời sống người dân.

 

Riêng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai và COVID-19, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nên tình hình KT - XH, QP - AN của huyện Hải Lăng vẫn đạt được những kết quả tích cực. 14/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 7,64%; vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện hơn 1.200 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 160 tỉ đồng. Đến nay, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 18,2 tiêu chí...

 

Về nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng cho biết: “Năm 2022, chúng tôi xác định tiếp tục thực hiện tổ chức ký cam kết với các cấp ủy trực thuộc, đặc biệt là đối với các Đảng ủy xã, thị trấn, trên tinh thần những hạn chế, khó khăn, những nội dung công việc của năm 2021 chưa thực hiện được thì tiếp tục ký cam kết để thực hiện cho được. Đồng thời, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất đột phá mà tùy từng địa phương, từng cấp ủy để thực hiện ký cam kết”.

 

Có được những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2021 là nhờ sự phấn đấu, nỗ lực chung của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Hải Lăng, trong đó vai trò hạt nhân của tổ chức đảng, của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là rất quan trọng. Vì vậy, ngoài việc tạo điều kiện để người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Huyện ủy Hải Lăng đang tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nâng cao hiệu quả phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN của huyện.

 

Hiếu Giang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

146924450
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ